Atatrk' n Szleri (Geni Ariv)

         
Sayfa 1 / 2 12 SonSon
1 ve 20 aras sonular gsteriliyor. Toplam 34.

Konu: Atatrk' n Szleri (Geni Ariv)

 1. #1
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan Atatrk' n Szleri (Geni Ariv)


  "Biz Trkler, btn tarihimiz boyunca hrriyet ve istiklle timsal olmu bir milletiz.

  "Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, istikllden mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk saylamaz."

  "zgrlk ve bamszlk benim karakterimdir. Ben milletimin en byk ve ecdadmn en deerli miras olan bamszlk ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev, husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenler bu akm malumdur. Bence bir millete erefin, haysiyetin , namusun ve insanln vcut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin zgrlk ve bamszlna sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara, ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaabilmek iin mutlaka bamsz bir milletin evlad kalmalym. Bu sebeple milli bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeinceye kadar, amansz dmanym."

  "Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirlii zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaya mahkumdurlar. "

  "Cumhuriyet fikir serbestlii taraftardr.Samimi ve meru olmak artyla her fikre sayg duyarz. "

  "Egemenlik kaytsz ve artsz milletindir. "

  "Geri bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir. "

  "Bilelim ki milli benliini bilmeyen milletler baka milletlere yem olurlar. "

  "Milli mcadelelere ahs hrs deil, milli ideal, milli onur sebep olmutur."

  "Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr. "

  "Milli his ile dil arasndaki ba ok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin gelimesinde balca etkendir. Trk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil uurla ilensin. lkesini, yksek bamszln korumasn bilen Trk milleti, dilini de yabanc diller boyunduruundan kurtarmaldr. "

  "Bir dinin tabi olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uygun olmas lazmdr. "

  "Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz. "

  "Trk Milletinin istidad ve kesin karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektir. "

  "Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarn ayaklar altnda kalmaya mahkumdurlar. "

  "Byk dinimiz almayann insanlkla hi ilgisi olmadn bildiriyor. Baz kimseler ada olmay kfir olmak sayyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl tefsiri yapanlarn maksad slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, dimaladr. "

  "Arkadalar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz. En doru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatdr. "

  "Medeniyetin emir ve talep ettiini yapmak insan olmak iin yeterlidir. "

  "Biz dnya medeniyeti ailesi iinde bulunuyoruz. Medeniyetin btn icaplarn tatbik edeceiz. "

  "Bizim devlet idaresinde takip ettiimiz prensipleri, gkten indii sanlan kitaplarn dogmalaryla asla bir tutmamaldr. Biz, ilhamlarmz, gkten ve gaipten deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz. "

  "Milletimiz her glk ve zorluk karsnda, durmadan ilerlemekte ve ykselmektedir. Byk Trk Milletinin bu yoldaki hzn, her vastayla arttrmaya almak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. "

  "nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin? Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin? "

  "Ey kahraman Trk kadn, sen yerde srnmeye deil, omuzlar zerinde gklere ykselmeye layksn. "

  "Analarn bugnk evlatlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlat yetitirmek, evlatlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa. "

  "Ben icap ettii zaman en byk hediyem olmak zere, Trk Milletine canm vereceim. "

  "Genler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduunuz terbiye ve irfan ile insanlk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hrriyetinin en kymetli timsali olacaksnz. Ykselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak sizsiniz. "

  "Yksek Trk! Senin iin yksekliin hududu yoktur. te parola budur. "

  "Benim naiz vcudum nasl olsa bir gn toprak olacaktr. Fakat Trkiye Cumhuriyeti ebediyen yaayacaktr. "

  "Sizler, yani yeni Trkiye'nin gen evlatlar! Yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek zere yrmeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Trk Genlii gayeye, bizim yksek idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir. "

  "Biz cahil dediimiz zaman, mektepte okumam olanlar kastetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikati gren gerek alimler kabilir. "

  "Mspet bilimlerin temellerine dayanan, gzel sanatlar seven, fikir terbiyesinde olduu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm ve ykselmi olan erdemli, kudretli bir nesil yetitirmek ana siyasetimizin ak dileidir. "

  "Mualimler ! Yeni nesil, Cumhuriyetin fedakr retmenleri ve eiticileri, sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle mtenasip bulunacaktr. "

  "Milleti kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden yoksun bir millet, henz millet namn almak istidadn kefetmemitir. "

  "Dnyann her tarafndan retmenler insan topluluunun en fedakr ve muhterem unsurlardr. "

  "Okul sayesinde, okulun verecei ilim ve fen sayesindedir ki, Trk milleti, Trk sanat, Trk iktisadiyat, Trk iir ve edebiyat btn gzellikleriyle geliir. "

  "Trkiye'nin asl sahibi ve efendisi, gerek retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstahak ve layk olan kyldr. Onun iin, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu asl gayeye erimek maksadn gder. "

  "Ekonomik kalknma, Trkiye'nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir. "

  "Ancak kendilerinden sonrakileri dnebilenler milletlerini yaamak ve ilerlemek imkanlarna kavutururlar."

  "Milletin sevgisi kadar byk mkafat yoktur."

  "Beni olaanst bir kii olarak yorumlamaynz. Douumdaki tek olaanstlk TRK olarak dnyaya gelmemdir."

  "Bu ulusu ben deil iimizdeki ruh, damarmzdaki kan kurtarmtr."

  "Ey Trk genlii ! Birinci vazifen Trk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve mdafaa etmektir.Muhta olduun kudret damarlarndaki asil kanda mevcuttur"

  "Biz uygarlktan,ilimden ve fenden kuvvet alyor ve ona gre yryoruz."

  " Dnyada her ey iin, medeniyet iin, hayat iin, muvaffakiyet iin en hakiki mrit ilimdir , fendir. lim ve fennin haricinde mrit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir "

  "Milletimiz daha da dindar olmaldr diyorum.Ama btn sadelik ve gzellii ile.Dinime,bizzat geree nasl inanyorsam buna da yle inanyorum.uura aykr ilerlemeye engel hibir ey ihtiva etmiyor.

  "u anda batl itikatlardan oluan ikinci bir din mevcuttur.Fakat bu cahiller sras gelince aydnlatlacaktr."

  "Eini mutlu edecek herkes evlenmelidir. oluk ocuk sahibi olmaldr "

  "Bana bakmaynz.Benim hayatim baka trl dzenlenmitir."

  "ocuk sevgisi insan iin bir ihtiyatr."

  "Dnyada ne gryorsak KADIN 'IN eseridir."

  "Biz Trkler, btn tarihimiz boyunca hrriyet ve istiklale timsal olmu bir milletiz."

  "Korku zerine egemenlik kurulamaz."

  "Her ilerlemenin ve kurtuluun anas zgrlktr."

  "Bu millet bamszlktan yoksun yaamamtr, yaayamaz ve yaamayacaktr."

  "Tam bamszlk, bizim bugn zerimize aldmz vazifenin temelidir."

  "Tam bamszlk denildii zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vs. her hususta tam bamszlk ve tam serbestlik kasdolunmaktadr."

  "zgrlk ve bamszlk benim karakterimdir. Ben milletimin en byk ve ecdadmn en deerli miras olan bamszlk ak ile dolu bir adamm."

  "Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur."

  "Tarihimiz en mutlu dnemi, hkmdarlarmzn halife olmadklar zamandr."

  "Peygamberimiz tilmizlerine dnya milletlerine slamiyeti kabul ettirmelerini emretti, bu milletlerin hkmeti bana gemelerini emretmedi. Peygamberin zihninden asla byle bir fikir gememitir."

  "Milletin saltanat ve hakimiyet makam yalnz ve ancak Trkiye Byk Millet Meclisidir."

  "Hkmetlerin icraat menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidar drmezse btn kusur ve kabahatlere katlm demektir."

  "Biz dorudan doruya millet severiz ve Trk milliyetisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana Trk topluluudur."

  "Bilelim ki milli benliini bilmeyen milletler baka milletlere yem olurlar."

  "Trkiye'de Boleviklik olmayacaktr. nk Trk Hkmetinin ilk gayesi, halka hrriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduu kadar sivil halkmza da iyi bakmaktr."

  "Trk ocuu ecdadn tandka daha byk isler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr."

  "Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin gelimesinde balca etkendir. lkesini, yksek bamszln korumasn bilen Trk milleti, dilini de yabanc diller boyunduruundan kurtarmaldr."

  "Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmay tavsiye etmez. Tam tersine Allah da, Peygamber de insanlarn ve milletlerin izzet ve erefini korumalarn emrediyor."

  "Btn zorba hkmdarlar hep dini alet edindiler; Hakiki ulema, dini btn alimler hibir vakit bu zorba hkmdarlara boyun emediler. Fakat gerekte alim olmamakla beraber, srf o klkta bulunduklar iin alim sanlan, karna dkn haris ve imansz bir takm hocalar da vardr. Hkmdarlar ite bunlar ele aldlar ve ite bunlar dine uygundur diye fetva verdiler. Gerektike yanl hadisler uydurmaktan ekinmediler. Gerek ve imanl ulema her vakit her devirde bunlarn kinine hedef oldu."

  "ntisap etmekle bahtiyar olduumuz slam dinini, asrlardan beri allm olduu zere bir siyaset vastas mevkiinden kurtarmak ve ykseltmek elzem olduu hakikatini mahade ediyoruz. Mukaddes ve lahuti olan inanlarmz ve vicdanlarmz aprak ve deiken olan ve her trl menfaat ve ihtiraslarn tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili btn hususlardan bir an evvel ve kesin olarak kurtarmak, milletin, dnya ve ahiret saadetinin emrettii bir zarurettir."

  "Bizi yanl yola sevkeden habisler, biliniz ki, ok kere din perdesine brnmlerdir. Saf ve nezih halkmz hep eriat szleriyle aldatagelmilerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, grrsnz ki, hep din kisvesi altndaki kfr ve alaklktan gelmitir. Onlar her hayrl hareketi dinle karlarlar, halbuki hamdolsun hepimiz dindarz, artk bizim dinin icaplarn, dinin yasaklarn renmek iin undan bundan derse ve akil hocalna ihtiyacmz yoktur. Milletimizin iinde hakiki, ciddi alimler vardr. Milletimiz bu gibi alimleriyle iftihar eder. Bu gibi alimlere gidin, bu efendi bize byle diyor, siz ne diyorsunuz deyin. Fakat umumiyetle buna da ihtiya yoktur. Bilhassa bizim dinimiz iin herkesin elinde bir l vardr. Bu l ile hangi eyin dine uygun olup olmadn kolayca takdir edebilirsiniz. Eer bizim dinimiz akla manta uygun bir din olmasayd mkemmel olamazd, dinlerin sonuncusu olmazd.

  "Bir memleketin, bir memleket halknn dmandan zarar grmesi acdr. Fakat kendi rkndan byk tand insanlardan vefaszlk, felaket grmesi daha acdr."

  "Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnz ve ancak bunun iin hayatimizi yok etmeyi gze alrz."

  "Byk dinimiz almayann insanlkla ilgisi olmadn syler. Baz kimseler modern olmay kafir olmak sayyorlar. Asil kafirlik onlarn bu inandr."

  "Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mridler, meczuplar memleketi olamaz."

  Masum halka be vakit namazdan baka, geceleri de fazla namaz klmay vaiz ve nasihat etmek belki de mrnde hi namaz klmam olan bir politikac tarafndan olursa bu hareketin hedefi anlalmaz olur mu?

  "lk olarak KURAN'n dilimize evrilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Trke'ye evriliyor."

  "Sanatsz kalan bir milletin hayat damarlarndan biri kopmu demektir."

  "Efendiler siz hayatnzda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbakan olabilirsiniz. Fakat hi bir zaman sanatkar olamazsnz."

  "Sayn gretmenler, hi bir zaman dncelerinizden kmasn ki cumhuriyet sizden "fikri hur, vicdani hr, irfan hr" nesiller ister."

  "Uluslar kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir."

  "retmenler, yeni kuak sizin eseriniz olacaktr."

  "Bu memleketin sahibi ve toplumumuzun asil unsuru kyldr."

  "Trkiye'nin gerek sahibi ve efendisi, gerek mstakil olan kyldr. O halde herkesten daha ok refah, mutluluk ve servete layik olan kyldr."

  "Bir kere memlekette topraksz kyl brakmamaldr. Bir ifti ailesini geindirebilen topran hi bir sebep ve suretle blnemez bir mahiyet almas, byk ifti ve iftlik sahiplerinin iletebilecekleri arazi genilii arazinin bulunduu memleket blgelerinin nfus younluuna ve toprak verim derecesine gre snrlanmas gerekir."

  "Milletimizin bugnk ynetimi gerek zellii ile bir halk ynetimidir."

  "Byk davamz en medeni ve en mreffeh millet olarak varlmz ykseltmektir."

  "Biz Trkler ruhen demokrat domu bir milletiz."

  "Milletin kayna toplum hayatinin esasi olan kadn ancak faziletli olursa grevini yerine getirebilir."

  "Kadnlarmz erkeklerden daha ok aydn, daha ok verimli, daha ok bilgili olmak zorunluluundadr. Gerekten ulusun anas olmak istiyorlarsa byle olmaldrlar."
  Son dzenleyen Doadostu; 03-06-2006 23:50.

 2. #2
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  "Ben toprak bytme merakls deilim. Bar bozma alkanlm yoktur. Ancak szlemeye dayanan hakkimizin isteicisiyim. Onu almazsam edemem. Byk meclisin krssnden milletime sz verdim. Hatay' alacam. Milletim benim dediime inanr. Szm yerine getirmezsem milletimin huzuruna kamam. Yerimde kalamam. Ben imdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaayamam."

  "Ben diktatr deilim. Benim kuvvetim olduunu sylyorlar. Evet bu dorudur. Benim isteyip de yapamayacam bir ey yoktur. nk ben zoraki ve insafszca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri krarak deil kazanarak hkmetmek isterim."

  "Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuaklarn erefi, varl, esenlii iin almakta bulunabilir."

  "Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardr. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur."

  "Beni grmek demek ille yzm grmek deildir. Benim dncelerimi, benim duygularm anlyorsaniz bu yeter."

  "Benim naciz vcudum bir gn toprak olacaktr. Fakat Trkiye Cumhuriyeti ebediyyen payidar kalacaktr."

  "Milletimi imdiye kadar sylediim szlerle ve hareketlerimle aldatmam olmakla gurur duyuyorum."

  "Basn, ulusun ortak sesidir. Bir g, bir okul, bir yol gstericidir."

  "Byklk odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hi kimseyi aldatmayacaksn. Memleket iin gerek lk ne ise onu grecek ve o hedefe yryeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktr, seni yoldan evirmeye alacaktr. te sen burda direneceksin. nnde sonsuz engeller ylacaktr. Kendini byk deil, kk, arasz hi telakki edecek, kimseden yardim gelmeyeceine inanarak bu engelleri asacak, ondan sonra sana byksn derlerse bunu diyenlere gleceksin."

  "Doudan imdi doacak olan gnee baknz. Bugn gnn aardn nasl gryorsan, uzaktan btn dou milletlerinin de uyanlarn yle gruyorum. Bamszlk ve egemenliklerine kavuacak olan ok karde millet vardr. Smrgecilik ve emperyalizm yer yznden yok olacak ve yerlerini milletler arasnda hi bir renk, din ve rk fark gzetmeyen yeni bir ahenk ve ibirlii a hakim olacaktr."

  "Yeni Trk devletinin, gen Trk Cumhuriyetinin temeli burada atld. Bu meydanda akan Trk kanlar, bu gkte dolaan ehit ruhlar, devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz bekileridir."

  "Ey ykselen yeni kuak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak olan sizsiniz."

  "Trk milletinin yrmekte olduu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasnda tuttuu meale, msbet ilimdir. Bunun iindir ki milletimizin yksek karakterini, yorulmaz alkanln, doutan zekasn, bilime balln, gzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her trl vasta ve tedbirlerle besliyerek gelitirmek milli lkmzdr."

  "Asla phem yoktur ki, Trkln unutulmu byk medeni zellii ve byk medeni kabiliyeti bundan sonraki gelimesi ile gelecein yksek medeniyet ufkunda yeni bir gne gibi doacaktr."

  "NE MUTLU TRKM DYENE"

  "Bir takm eyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, elebilerin, babalarn, emirlerin arkasndan srklenen ve falclara, byclere, frklere, muskaclara talih ve hayatlarn emanet eden insanlardan mrekkep bir ktleye, medeni bir bir millet nazariyle baklabilir mi?"

  "Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz. En doru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatdr."

  "Tekkeler de behemahal kapatlmaldr. Trkiye Cumhuriyeti her ubede irsatlarda bulunacak kudreti haizdir. Hibirimiz tekkelerin irsadina muhta deiliz. Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alyoruz. Baka bir ey tanmyoruz."

  "Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz. Vicdan hrriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabii haklarnn en mhimlerinden tannmaldr."

  "Trkiye Cumhuriyetinde herkes Allaha istedii gibi ibadet eder. Trk Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. Trkiye'de bir kimsenin fikirlerini, zorla bakalarna kabul ettirmeye kalkacak kimse yoktur ve buna msaade edilemez."


  "Efendiler, camiler birbirimizin yzne bakmakszn yatp kalkmak iin yaplmamtr. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dnya iin neler yapmak lazm geldiini dnmek yani meveret iin yaplmtr. Millet islerinde her ferdin zihni balbana faaliyette bulunmak elzemdir."

  "Trk milletinin istidad ve kesin karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektir."

  "Medeniyet yle kuvvetli bir ktr ki, ona bigane olanlar yakar, mahveder."

  "Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarn ayaklar altnda kalmaya mahkumdurlar."

  "Sark ve cppeyle artk dnyada muvaffak olmann imkan yoktur. Yaptmz muazzam inkilaplarla medeni bir millet olduumuzu cihana ispat ettik."

  "Bizim ahenktar, zengin lisanmz yeni Trk harfleriyle kendini gsterecektir."

  "Medeniyetin cokun seli karsnda mukavemet bounadr. O, gafil ve itaatsizler hakknda ok amansz davranr."

  "Fkhtaki "zamann deimesiyle hkmlerin deimesi inkar olunamaz" kaidesi adalet siyasetimizin temel tadr."

  "Hissiyat ve vicdani telakkiyati, ilim ve fenle besleyip eiterek toplumun gerek huzur ve saadetine almak ulvi bir grtr."

  "Hibir iyi inkilap, hakikati grenler dnda ekseriyetin reyine mracaatla yaplamaz."

  "nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin btnl ilerleyebilsin? Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

  "Ey kahraman Trk kadn, sen yerde srnmeye deil, omuzlar zerinde gklere ykselmeye layksn."

  "Dnyann hibir yerinde, hibir milletinde Anadolu kyl kadnnn stnde kadn almasn zikretmeye imkan yoktur ve dnyada hibir milletin kadn "Ben Anadolu kadnnn daha fazla altm, milletimi kurtulua ve zafere gtrmekte Anadolu kadn kadar himmet gsterdim" diyemez."

  "Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadnlarmzdr."

  "Onun iin, hepimiz byk ruhlu ve byk duygulu kadnlarmz kran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim."

  "Trk kadn dnyann en aydn ve faziletli ve en ar kadn olmaldr."

  "Milleti ve itimai zemini hazrlamadan inkilaplar yaplamaz."

  "Bir baka adan kalma adetlerinizde, alkanlklarnzda direnirseniz, czzamllar, paryalar gibi tek banza kala kalrsnz. Benliinize bal kaln ama, gelimi uluslar iin gerekli olan eyleri Bat 'dan almasn bilin. Yoksa, bilim ve yeni dnceler sizi bir lokmada yiyip bitirebilirler."

  "Mesuliyet yk her eyden, lmden de ardr."

  "Benim Trk Milletine, Trk Cumhuriyetine ve Trkln istikbaline ait grevlerim bitmemitir. Sizler, onlar tamamlayacaksnz. Siz de sizden sonrakilere benim szm tekrar ediniz."

  "Hibir zafer gaye deildir. Zafer ancak kendisinden daha byk bir gayeyi ede etmek iin belli bal vastadr. Gaye fikirdir. Bir fikre dayanmayan zafer yaayamaz. Her byk zaferin kazanlmasndan sonra yeni bir alem domaldr. Yoksa balbana zafer boa gitmi bir gayrettir."

  "Ben icap ettii zaman en byk hediyem olmak zere, Trk Milletine canm vereceim."

  "Bir adam ki byk olmaktan bahseder, benim houma gitmez. Bir adam ki memleketi kurtarmak iin evvela byk olmak lazmdr, der ve bunun iin mumune intihap eder, onun iin olmaynca, memleketin kurtulamayaca kanaatinde bulunur; bu, adam deildir."

  "Ykselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak sizsiniz."

  "Her Trk ferdinin son nefesi, Trk Milletinin nefesinin snmeyeceini, onun ebedi olduunu gstermelidir."

  "Zafer "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet, "muvaffak olacam" diye balayann ve "muvaffak oldum" diyebilenindir."

  "alma, insanlarn vcut kuvvetlerini gelitirir ve hayat iin gereken eyleri temin eder. almakszn, fikri gelime ve ahlaki ilerleme de mmkn deildir. "Tembellik btn fenalklarn anasdr.""

  "Byk devletler kuran ecdadmz, byk ve umull medeniyetlere de sahip olmutur. Bunu aramak, tetkik etmek, Trkle ve cihana bildirmek bizler iin bir bortur."

  "Herhalde alemde bir hak vardr ve hak kuvvetin stndedir."

  "Bir ulus, bir toplum yalnz bir kiinin abas ile admck bile atamaz."

  "Yorulmadan beni takip edeceinizi sylyorsunuz. Benim sizden istediim ey, yorulmamak deil, yorulduunuz zaman da, durmadan yrmek, yorulduunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir."

  "Sizler, yani yeni Trkiye'nin gen evlatlar! Yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek zere yrmeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Trk Genlii gayeye, bizim yksek idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir."

  "Biz cahil dediimiz zaman mektepte okumam olanlar kastetmiyoruz. Kastettigimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikati gren gerek alimler kabilir."

  "Dnyann her tarafnda retmenler insan topluluunun en fedakar ve muhterem unsurlardr."

  "Benim iin ordumuzun kymetini ifadede l udur: Trk ordusunun bir ktas muadilinin behemehal malup eder, iki mislini durdurur ve tesbit eder."

  "Size Bombasrt vakasn anlatmadan geemeyeceim. Karlkl siperlerimiz arasnda mesafemiz sekiz metre, yani lm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler hibiri kurtulamamacasna tamamen dyor, ikincidekiler onlarn yerine gidiyor. Fakat ne kadar gptaya ayan bir itidal ve tevekklle, biliyor musunuz? leni gryor, dakikaya kadar leceini biliyor, en ufak bir ftur bile gstermiyor; sarslmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an Kerim, cennete girmeye hazrlanyorlar. Bilmeyenler, kelimei ahadet getirerek yryorlar. Bu, Trk askerindeki ruh kuvvetini gsteren, alacak ve vlecek bir misaldir. Emin olmalsnz ki, anakkale Muharebesini kazandran bu yksek ruhtur."

  "Trkler btn medeni milletlerin dostudurlar."

  "Ben dndklerimi, sevdiklerime olduu gibi sylerim. Ayn zamanda lzumlu olmayan bir sz kalbimde tamak iktidarnda olmayan bir adamm. nk ben bir halk adamym. Ben dndklerimi daima halkn huzurunda sylemeliyim. Yanlm varsa, halk beni tekzip eder. Fakat imdiye kadar bu ak konumada halkn beni tekzip ettiini grmedim."

  "Hakikati konumaktan korkmaynz."

  "Meseleleri hadiselere gre deil, aslnda olduu gibi ele almak lazmdr."

  "Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir."

  "Lzumuna kani olduumuz bir ii derhal yapmalyz."

  "Fikirler, cebir ve iddetle, top ve tfekle asla ldrlemez."

 3. #3
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Bamszlk

  Tam bamszlk, bizim bugn zerimize aldmz vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, btn millete ve tarihe kar yklenilmitir. Bu vazifeyi yklenirken, tatbik kabiliyeti hakknda phe yok ki ok dndk. Fakat netice olarak edindiimiz gr ve iman, bunda, muvaffak olabileceimize dairdir. Biz, byle ie balam adamlarz. Bizden evvelkilerin iledikleri hatalar yznden, milletimiz szde mevcut zannolunan bamszlnda kaytl bulunuyordu. imdiye kadar Trkiye'yi, medeniyet dnyasnda kusurlu gsteren neler dnlebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan domaktadr. Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin btn haysiyetinden ve btn yaama kabiliyetinden soyunma ve uzaklamasn gerektirebilir. Biz; yaamak isteyen, haysiyet ve erefiyle yaamak isteyen bir milletiz. Bir hataya uyma yznden bu zelliklerden mahrum kalmaya tahamml edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnasz btn millet fertleri, belki iinde bulunduklar glkleri tamamen anlamakszn, bugn yalnz bir nokta etrafnda toplanm ve fakat sonuna kadar kann aktmaya karar vermitir. O nokta; tam bamszlmzn temini ve devam ettirilmesidir.

  Tam bamszlk denildii zaman, elbette siyasi, mal, iktisad, adl, asker, kltrel ve benzeri her hususta tam bamszlk ve tam serbestlik demektir. Bu saydklarmn herhangi birinde bamszlktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerek mnasiyle btn bamszlndan mahrumiyeti demektir. Biz, bunu temin etmeden bar ve skna erieceimiz inancnda deiliz.
  1921
  (Nutuk II, S. 623-624)

  Bamszlk ve hrriyetlerini her ne bahasna ve her ne karlnda olursa olsun zedeleme ve kaytlamaya asla msamaha etmemek; bamszlk ve hrriyetlerini btn mnasiyle koruyabilmek ve bunun iin gerekirse, son ferdinin, son damla kann aktarak, insanlk tarihini anl rnek ile sslemek; ite bamszlk ve hrriyetin hakiki mahiyetini, geni mnasn, yksek kymetini, vicdannda kavram milletler iin temel ve lmez prensip... Ancak bu prensip urunda her trl fedakrl, her an yapmaya hazr milletlerdir ki, devaml olarak insanln hrmet ve saygsna lyk bir topluluk olarak dnlebilirler.
  1928
  (Atatrk'n S.D. II, S. 249)

  Bamszl iin lm gze alan millet, insanlk haysiyet ve erefinin icab olan btn fedakrl yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve dman nazarndaki mevkii farkl olur.
  1927
  (Nutuk I, S. 13-14)

  Esas Trk milletinin haysiyetli ve erefli bir millet olarak yaamasdr. Bu esas ancak tam bamszla sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve refaha kavuturulmu olursa olsun bamszlktan mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk olamaz.

  Yabanc bir devletin himaye ve desteini kabul etmek, insanlk zelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinlii itiraftan baka bir ey deildir. Gerekten bu aa dereceye dmemi olanlarn isteyerek balarna bir yabanc efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.

  Halbuki Trk'n haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti ok yksek ve byktr. Byle bir millet esir yaamaktansa yok olsun daha iyidir.

  Bundan tr, ya bamszlk, ya lm!...
  1919
  (Nutuk I, S. 13)

  Arzumuz darda bamszlk, ieride kaytsz ve artsz mill egemenlii korumadan ibarettir. Mill egemenliimizin hatt bir zerresini bozmak niyetinde bulunanlarn kafalarn paralayacanzdan eminim.
  1923
  (Atatrk'n S. D. II, S. 71-72)

  "Biz bar istiyoruz" dediimiz zaman "tam bamszlk istiyoruz" dediimizi herkesin bilmesi lzmdr. Bunu istemeye hakkmz ve kudretimiz vardr. On sene, yirmi sene sonra aalaarak lmekten ise imdiden eref ve haysiyetle lmeyi stn tutmalyz.
  1923
  (Atatrk'n S. D. II, S. 89)

  Ben yaayabilmek iin mutlaka mstakil bir milletin evld kalmalym. Bu sebeple mill bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettii takdirde, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet gerei olan dostluk, siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan sarfnazar edinceye kadar amansz dmanym.
  (23.4.1921)

  Biz Trkler btn tarihimiz boyunca hrriyet ve bamszla sembol olmu bir milletiz.
  (Nutuk)

  Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, bamszlktan mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye liyakat kazanamaz.
  (Nutuk)

  Trk Milleti yzyllardan beri hr ve mstakil yaam ve istiklli yaamak iin art saym bir kavmin kahraman evltlarndan ibarettir. Bu millet istikllsiz yaamamtr, yaayamaz ve yaamayacaktr.
  (21 Haziran 1922)

  Hrriyet ve istikll benim karakterimdir ben milletimin en byk ve ecdadmn en kymetli miras olan istikll ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenlerce bu akm malmdur. Bence bir millette erefin, haysiyetin, namusun ve insanln vcut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hrriyet ve istiklline sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaayabilmek iin mutlaka mstakil bir milletin evld kalmalym. Bu sebeple mill istikll bence bir hayat meselesidir.

  stikll ve hrriyet k milletler iin, strap anlar, o strabn milleri, ibret alp tetikte durmak iin daima hatrlanmaldr. stikll ve hrriyetlerini her ne pahasna ve her ne karlnda olursa olsun ihll ve takyide asla msamaha etmemek, istikll ve hrriyetlerini btn mnasyla masun bulundurmak ve bunun iin, icap ederse, son ferdinin son damla kann aktarak insanlk tarihini anl bir misalle sslemek: te istikll ve hrriyetin hakik mahiyetini, geni mnasn, yksek kymetini vicdannda idrak etmi milletler iin esas ve hayati prensip.

  Byk ve hayal eyleri yapmadan yapm gibi grnmek yznden btn dnyann dmanln, garazn, kinini, bu memleketin ve milletin zerine ektik. Biz panislmizm yapmadk. Belki, "yapmyoruz, yapacaz" dedik. Dmanlar da "yaptrmamak iin biran evvel ldrelim" dediler. Panturanizm yapmadk, "yaparz, yapyoruz" dedik, "yapacaz" dedik ve yine "ldrelim" dediler. Btn dva bundan ibarettir.
  (1921)

  Basn

  Basn, milletin mterek sesidir. Bir milleti aydnlatma ve iratta, bir millete muhta olduu fikr gday vermekte, hulsa bir milletin hedefi saadet olan mterek bir istikamette yrmesini teminde, basn balbana bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.
  (1922)

  Basn hrriyetinden doacak mahzurlarn izalesi bizzat basn hrriyeti ile kaim olduuna dair Byk Meclisin yol gsterici ve olgun sahasnda tesbit edilen esaslar eer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum cret erbabna, basn iinde ekiyalk frsatn verirse, eer aldatc ve batan karclarn fikir sahasnda me'um tesirleri, tarlasnda alan masum vatandalarn kanlarn aktmasna, yuvalarn dalmasna sebep olursa ve eer en nihayet ekiyaln en zararlsna bavuran bu gibi batan karclarn kanunlarn husus msaadelerinden faydalanmak imknn bulursa, Byk Millet Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin mdahale ve tembih etmesi elbette zaruri olur.

  Memlekette Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlkn tayan basn yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetitirir. Bir taraftan gemi devirler gazetelerinin ve mntesiplerinin slah imknsz olanlar milletin nazarnda belirirken te taraftan Cumhuriyet basnnn temiz ve feyizli sahas genileyip ykselmektedir. Byk ve necip milletimizin yeni alma ve medeniyet hayatn kolaylatrp tevik edecek ite ancak bu zihniyetteki basn olacaktr.
  (1925)

  Basn umum hayatta, siyas hayatta ve Cumhuriyetin gelime ve ilerlemelerinde haiz olduu yksek vazifeleri anmak isterim.

  Basnn tam ve geni hrriyeti iyi kullanmas ne derece nazik bir vaziyet olduunu da beyana lzum grmem. Her trl kanun kaytlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyas telkkilerine olduu kadar vatandalarn hukukuna ve memleketin her trl husus telkkilerin stnde olan, yksek menfaatlerine de dikkat ve hrmet etmek manev mecburiyeti, asl bu mecburiyettir ki, umumi dzeni temin edebilir. Ancak, bu yolda yanlma ve kusur olsa bile bu kusuru dzeltecek tesirli vasta, asla mzide sanld gibi basn kaytlar altna alan rabtalar deildir. Bilkis basn hrriyetinden doacak mahzurlarn izale vastas da, yine bizzat basn hrriyetidir.
  (1924)

  nem ve ycelii cihan medeniyetinde aka kendisi gsteren basna, hkmetimizin birinci derecede nem vermesi; bu hususta sarf edecei mesaiyi, millete ifa ile mkellef olduu hayrl hizmetlerin ba tarafna koymas yksek Meclisin kesinlikle isteyecei hususlardandr.
  (1 Mart 1922)

  Bir insan topluluunun mterek ve umum hisleri ve fikirleri vardr. nsan topluluklarnn kymetleri, medeniyet dereceleri, arzu ve temaylleri ancak bu umum his ve fikirlerin ortaya kma ve belirtilme derecesiyle anlalr. Bir insan topluluunu sevk ve idare eden insanlar iin, insan topluluklarnn talihi zerinde hkm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya dmanlar iin milyar, bu insan topluluunun efkr- umumyesinden anlalan kabiliyet ve kymettir. Binaenaleyh milletler, ekr- umumyesini cihana tantmak mecburiyetindedir. Btn cihan efkr- umumyesini cihana tantmak mecburiyetindedir. Btn cihan efkr- umumyesini tanmak ise hayatn gereklerinin tanzimi iin phesiz lzmdr. Bu hususta ise mevcut vastalarn birincisi ve en mhimi basndr.
  (1 Mart 1922)

 4. #4
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Bilim ve Teknoloji


  Dnyada herey iin, medeniyet iin, hayat iin, baar iin en gerek yol gsterici ilimdir, fendir. lim ve fennin dnda yol gsterici aramak gaflettir, cahilliktir, doru yoldan sapmaktr. Yalnz ilmin ve fenin yaadmz her dakikadaki safhalarnn geliimini anlamak ve ilerlemeleri zamannda takip etmek arttr. Bin, iki bin, binlerce yl nceki ilim ve fen lisannn koyduu kurallar, u kadar bin yl sonra bugn aynen uygulamaya kalkmak elbette ilim ve fennin iinde bulunmak deildir.
  1924

  Gzlerimizi kapayp tek bamza yaadmz dnemeyiz. Memleketimizi bir ember iine alp dnya ile alakasz yaayamayz... Aksine ykselmi, ilerlemi, medeni bir millet olarak medeniyet dzeyinin zerinde yaayacaz. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. lim ve fen nerede ise oradan olacaz ve her millet ferdinin kafasna koyacaz. lim ve fen iin kayt ve art yoktur.
  1922

  Gzlerimizi kapayp tek bamza yaadmz dnemeyiz. Memleketimizi bir ember iine alp dnya ile alakasz yaayamayz... Aksine ykselmi, ilerlemi, medeni bir millet olarak medeniyet dzeyinin zerinde yaayacaz. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. lim ve fen nerede ise oradan olacaz ve her millet ferdinin kafasna koyacaz. lim ve fen iin kayt ve art yoktur.
  1922

  Hibir tutarl kanta dayanmayan birtakm geleneklerin, inanlarn korunmasnda srar eden milletlerin ilerlemesi ok g olur; belki de hi olmaz. lerlemede geleneklerin kayt ve artlarn aamayan milletler, hayat, akla ve gereklere uygun olarak gremez. Hayat felsefesini geni bir adan gren milletlerin egemenlii ve boyunduruu altna girmeye mahkumdur.
  1922

  Baarl olmak iin aydn snfla halkn zihniyet ve hedefi arasnda doal bir uyum salamak lazmdr. Yani aydn snfn halka telkin edecei idealler, halkn ruh ve vicdanndan alnm olmaldr.
  1923

  Halka yaklamak ve halkla kaynamak daha ok aydnlara yneltilen bir vazifedir. Genlerimiz ve aydnlarmz niin yrdklerini ve ne yapacaklarn nce kendi beyinlerinde iyice kararlatrmal, onlar halk tarafndan iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onlar ancak ondan sonra ortaya atmaldr.
  1923

  Taassup cahillie dayanr. Bundan dolay taassubu olan cahildir. lim mutlaka cahillii yener, o halde halk aydnlatmak lazmdr.
  1923

  Bu millet ve memleket ilme, irfana ok muhta; tahsil yapm, diploma alm gelmi, olanlar korumak kadar doal ve lzumlu bir ey olmaktan baka, parti parti eitim ve retim grmek iin ilim ve fen almak iin Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa ocuklarmz gndermeye mecburuz ve gndereceiz. lim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, renmeye mecburuz. Bu nedenle artk himaye ok zayf kalr. Bunun yerine mecburiyet geerli olur.
  1923

  lim ve zellikle sosyal bilimler dalndaki ilerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar aydnlatsnlar. Onun iin siz kendi ilminize, irfannza gveniyorsanz, bana syleyiniz, sosyal ilimlerin gzel (yapc) ynlerini gsteriniz, ben takip edeyim.
  1923

  Ben, manev miras olarak hi bir ayet, hibir dogma, hibir donmu ve kalplam kural brakmyorum. Benim manev mirasm ilim ve akldr. Benden sonrakiler, bizim amak zorunda olduumuz etin ve kkl zorluklar karsnda, belki gayelere tamamen eremediimizi fakat asla taviz vermediimizi, akl ve ilmi rehber edindiimizi tasdik edeceklerdir.
  1923

  Cumhuriyet

  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet ekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yan doldururken demokrasinin btn icaplarn sras geldike uygulamaya koymaldr.
  1933

  Cumhuriyet dnce serbestlii taraftardr. Samim ve meru olmak artiyle her fikre hrmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnz muarzlarmzn insafl olmas lzmdr.
  1923

  Cumhuriyet ahlki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.
  1925

  Trk milletinin tabiat ve detlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.
  1924

  Cumhuriyet, yeni ve salam esaslariyle, Trk milletini emin ve salam bir istikbal yoluna koyduu kadar, asl fikirlerde ve ruhlarda yaratt gvenlik itibariyle, bsbtn yeni bir hayatn mjdecisi olmutur.
  1936

  Bugnk hkmetimiz, devlet tekiltmz dorudan doruya milletin kendi kendine, kendiliinden yapt bir devlet tekilt ve hkmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artk hkmet ile millet arasnda mazideki ayrlk kalmamtr. Hkmet millettir ve millet hkmettir. Artk hkmet ve hkmet mensuplar kendilerinin milletten ayr olmadklarn ve milletin efendi olduunu tamamen anlamlardr.
  1925

  Son senelerde milletimizin fiilen gsterdii kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakknda kt fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak grne dkn insanlar olduunu pek gzel ispat etti. Milletimiz haiz olduu zelliklerini ve liyakatini hkmetinin yeni ismiyle medeniyet dnyasna daha ok kolaylkla gstermee muvaffak olacaktr. Trkiye Cumhuriyeti, cihanda igal ettii mevkiye lyk olduunu eserleriyle ispat edecektir.

  Trkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktr.
  29 Ekim 1923

  Temeli byk Trk milletinin ve onun kahraman evltlarndan mrekkep byk ordumuzun vicdannda akl ve uurunda kurulmu olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mlhem prensiplerimizin bir vcudun ortadan kaldrlmas ile bozulabilecei fikrinde bulunanlar, ok zayf dimal bedbahtlardr. Bu gibi bedbahtlarn, Cumhuriyetin adalet ve kudret penesinde lyk olduklar muameleye maruz kalmaktan baka nasipleri olmaz. Benim naiz vcudum birgn elbet toprak olacaktr, fakat Trkiye Cumhuriyeti ilelebet yayacaktr. Ve Trk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddtsz yrmee devam edecektir.
  1926

  Cumhuriyetimiz yle zannolunduu gibi zayf deildir. Cumhuriyet bedava da kazanlm deildir. Bunu elde etmek iin kan dktk. Her tarafta krmz kanmz akttk. cabnda messeselerimizi mdafaa iin lzm olan yapmaa hazrz.
  1923

  Gelecek nesillerin Trkiye de Cumhuriyetin ilan gn, ona en merhametsizce hcum edenlerin banda, cumhuriyetiyim iddiasnda bulunanlarn yer aldn grerek aracaklarn asla farz etmeyiniz! Bilkis, Trkiye'nin mnevver ve cumhuriyeti ocuklar, byle cumhuriyeti geinmi olanlarn hakik zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hi de tereddde dmeyeceklerdir.
  1927

  Onlar, kolaylkla anlayacaklardr ki, rm bir hanedann, halife unvanyla bann stnden zerre kadar uzaklamasna imkn kalmayacak surette muhafazasnn mecbur klan bir devlet eklinde, cumhuriyet idaresi iln olunsa bile, onu yaatmak mmkn deildir.
  1927
  Son dzenleyen Doadostu; 03-06-2006 23:49.

 5. #5
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Demokrasi ve Hrriyet


  Unutulmamaldr ki, milletin hkimiyetini bir ahsta veyahut mahdut ehasn elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardr.
  Ocak 1923

  Bizim dnya nazarnda en byk kuvvet ve kudretimiz, yeni ekil ve mahiyetimizdir.
  1922

  Korku zerine hkimiyet bina edilemez. Toplara istinad eden hkimiyet pyidar olmaz. Byle bir hkimiyet ve diktatrlk ancak ihtill zuhurunda muvakkat bir zaman iin lzm olur.
  Mart 1930

  Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyas bir fikre malik olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hkim olunamaz.
  1930

  Vicdan hrriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabi haklarnn en mhimlerinden tannmaldr.
  1930

  Hrriyet, insann, dndn ve dilediini mutlak olarak yapabilmesidir.
  1930

  Bu tarif, hrriyet kelimesinin en geni mnasdr. nsanlar, bu mnada hrriyete, hibir zaman sahip olamamlardr ve olamazlar. nk malmdur ki insan, tabiatn mahlkudur. Tabiatn kendisi dahi, mutlak hr deildir; kinatn kanunlarna tabidir. Bu sebeple, insan ilk nce, tabiat iinde, tabiatn kanunlarna, artlarna, sebeplerine, millerine baldr. Mesel, dnyaya gelmek veya gelmemek insann elinde olmamtr ve deildir. nsan, dnyaya geldikten sonra da, daha ilk anda, tabiatn ve birok mahlklarn zebunudur. Himaye edilmeye, beslenmeye, baklmaya, bytlmeye muhtatr.
  1930

  Hrriyet ve istikll benim karakterimdir.
  1906

  Hrriyet olmayan bir memlekette lm ve knt vardr. Her ilerlemenin ve kurtuluun anas hrriyettir.
  1906

  Hrriyetten doan buhranlar ne kadar byk olursa olsun, hibir zaman fazla tazyikin temin ettii sahte gvenlikten daha tehlikeli deildir.
  1930

  Hrriyet, Trk'n hayatdr.

  1930

  Asr demokraside ferd hrriyetler, husus bir kymet ve ehemmiyet almtr; artk ferd hrriyetlere devletin ve hi kimsenin mdahalesi sz konusu deildir. Ancak, bu kadar yksek ve kymetli olan ferd hrriyetin, medeni ve demokrat bir millette, neyi ifade ettii, hrriyet kelimesinin mutlak surette, dnlebilen mnasiyle anlalmaz. Sz konusu olan hrriyet toplumsal ve medeni insan hrriyetidir. Bu sebeple ferd hrriyeti dnrken, her ferdin ve nihayet btn milletin mterek menfaati ve devlet mevcudiyeti gznnde bulundurulmak lzmdr. Dierinin hak ve hrriyeti ve milletin mterek menfaati ferd hrriyeti snrlar.
  1930

  Devlet daresi


  nsanlar daima yksek, temiz ve mukaddes hedeflere yrmelidirler. Bu hareket eklidir ki insan olann vicdann, diman ve btn insan kavramn tatmin eder. Bu ekilde yryenler, ne kadar byk fedakrlk yaparlarsa, ykselirler ve bu hareket ekli mutlaka ak olur.
  1926

  nk aln ak, dima ak, kalb ve vicdan ak insanlar tarafndan idare olunabilen toplumlar ancak bu mnada hareketlerin izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygularn ve teebbslerini gizli tutanlar, gizli vastalar uygulamaya girienler mutlaka utanma ve sklmay gerektiren, akl ve mantn haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi ilere girienlerin sonu erge acdr.
  1926

  Bizim yzmz, her zaman temiz ve pk idi ve daima temiz ve pk kalacaktr. Yz irkin, vicdan irkinliklerle dolu olanlar, bizim vatansevercesine vicdanlca ve namusluca hareketlerimizi kk ve irkin ihtiraslar yznden, irkin gstermeye kalkanlardr.
  1927

  Yemin mukaddes bir szleme demektir. Namus sahibi olan bir kimse verdii szden dnmez.
  1919

  Asla hatrdan karmamalsnz: Bizim en byk kuvvetimizi, bugn de, yarn da drst, ak bir siyaset ve szlerimize ballk tekil edecektir.
  1915

  Mesuliyet yk hereyden, lmden de ardr.
  1915

  Hakikati konumaktan korkmaynz.


  1918

  Her an tarihe kar, cihana kar hareketimizin hesabn verebilecek bir vaziyette bulunmak lzmdr.
  1930

  Yapmamza imkn hasl olan ileri yapmazsak, tarih bizi tenkit eder.
  1928

  Mill egemenlik esas zerinde idare edilen medeni devletlerde, kabul edilmi ve fiilen geerli bulunan esas; milletin genel isteklerini en ok temsil eden ve bu isteklerin bal olduu menfaat ve gerekleri, en yksek kudretle ve selhiyetle yapabilecek siyas grubun, devlet ilerinin idaresini zerine almas ve bu mesuliyeti en yksek liderinin omuzuna brakmas prensibinden ibarettir.
  1927

  Zaten bu artlar kazanamayan bir hkmet vazife yapamaz. Hkmetin, kuvvetli grup yeleri arasndan ve fakat birinci derecede olmayanlarndan zayf bir hkmet yapmak ve onu partinin birinci liderlerini emir ve tleriyle yrtmeye kalkmak fikri, elbette doru deildir. Bunun feci neticeleri bilhassa Osmanl Devletinin son gnlerinde grlmtr. ttihat ve Terakki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onlarn hkmetlerinden, millete gelen zararlar saylamayacak kadar ok deil midir?
  1927

  Mecliste, hkim olan partinin, hkmet kurmay, muhalif ve aznlkta bulunan bir partiye terk etmesi ise asla szkonusu olamaz.
  1927

  Kaideten ve usulen milletin ekseriyetini temsil eden ve zel amac belli olan parti, hkmeti kurma mesuliyetini zerine alr ve kendi ama ve prensiplerini memlekette uygular.
  1927

  Bizim telkkimize gre, siyas kuvvet, mill irade ve egemenlik, milletin btn halinde mterek ahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrlamaz ve bakasna braklamaz.
  1930

  nsaf ve merhamet dilenmekle millet ileri, devlet ileri grlemez; millet ve devlet eref ve bamszl temin edilemez.
  1927

  nsaf ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Trk milleti, Trkiye'nin gelecek ocuklar, bunu, bir an hatrdan karmamaldrlar.
  1927

  Bir hkmet iyi midir, fena mdr? Hangi hkmetin iyi veya fena olduunu anlamak iin, "Hkmetten gaye nedir?" bunu dnmek lzmdr. Hkmetin iki hedefi vardr. Biri milletin korunmas, ikincisi milletin refahn temin etmek. Bu iki eyi temin eden hkmet iyi, edemeyen fenadr.
  1923

  Geri asl olan millettir. Toplumdur. Onun da umum iradesi, Mecliste belirir; bu her yerde byledir. Fakat, fertler de vardr. Meclis, memleket ve devlet ilerini fertlerle, ahslarla yapmaktadr. Her devletin ilerini yneten ahs ve ahslar meydandadr. Hakikati, mnasz grlerle inkra yer yoktur.
  1922

  Benim istediim sadece memleket ilerinin Byk Millet Meclisinde aka mnakaa edilmesidir. Byk Millet Meclisinde Trk milletinin gz nnde aka konuulamayacak hibir i yoktur.
  1930

  Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vardr. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.
  1921

  Yapmak iktidarnda olmadmz ileri uyuturucu, oyalayc szlerle yaparz diyerek millete kar gndelik siyaset takip etmek prensibimiz deildir.
  1931

  Memleket ilerinde, millet ilerinde, hakik ilerde duygulara, hatra, dostlua baklmaz.
  1922

  Memleket dayanma isteyen bir birlie muhtatr. Alelde politikaclkla milleti paralamak, hyanettir.
  1925

  Milleti idarede prensibimiz, milletin mterek ve umum fikir ve eilimlerine uymaktr. Bu fikir ve eilimlerin hakik ve ciddi olabilmesi, milletin madd ve manev ihtiya kaynaklarndan gelmesine baldr.
  1925

  Milleti, aklmzn ermedii, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde grmediimiz hususlar hakknda kandrarak geici tevecchler elde etmeye tenezzl etmeyiz. Millete, di politikaclar gibi yalanc vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz.
  1925

  Millet tarafndan, millet adna, devleti idareye yetkili klnanlar iin, gerektii zaman, millete hesap vermek, mecburiyeti, lubalilik ve keyf hareketle uzlaamaz.
  1930

  Ben dndklerimi nce milletimin arzusunda, ihtiya ve iradesinde grmeyi art sayan ve bunu grdkten sonra ancak, uygulamas ile kendimi vazifeli bilen bir adamm.
  1923

  Bu memlekette almak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler memleketin iine girmeli, bu milletle ayn artlar iinde yaamal ki ne yapmak lzm geleceini ciddi surette hissedebilsinler.
  1923

  Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten byk mkfatlar bekliyorlarsa katiyen doru bir harekette bulunmu olmazlar. Milletten ok ey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini yerine getirmi olmaktan baka bir ey yapmamlardr.
  1923

  Cumhuriyeti ve milliyeti olmakla beraber partimiz programndan baka bir programla ve partili olmann tabi kaytlar dnda serbest alacak samim yurttalarn millet krssnden yapacaklar tenkitler ve syleyecekleri dncelerle mill almann kuvvetlenecei kanaatinde bulunuyoruz.
  1935

  Byk Millet Meclisinde ve millet karsnda millet ilerinin serbest mnakaas ve iyi niyet sahibi kiilerin ve partilerin zel grlerini ortaya koyarak milletin yksek menfaatlerini aramalar benim genliimden beri k ve taraftar olduum bir sistemdir. Memnuniyetle gryorum ki, lik cumhuriyet esasnda beraberiz. Zaten benim siyas hayatta bir tarafl olarak daima aradm ve arayacam temel budur. Bundan tr Byk Mecliste ayn temele dayanan yeni bir partinin faaliyete geerek millet ilerini serbest mnakaa etmesini cumhuriyetinin esaslarndan sayarm.
  1930

  Artk, bugn demokrasi fikri, daima ykselen bir denizi andrmaktadr. Yirminci asr, birok mstebit hkmetlerin, bu denizde boulduunu grmtr.
  1930

 6. #6
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Din ve Liklik


  Din vardr ve lzmdr. Temeli ok salam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina, uzun asrlardr ihmale uram. Harlar dkldke yeni har yapp binay takviye etmek lzumu hissedilmemi. Aksine olarak birok yabanc unsur -tefsirler, hurafeler- binay daha fazla hrpalam. Bugn bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla atlaklar derinleecek ve salam temeller stnde yeni bir bina kurmak lzumu hasl olacaktr.
  1922

  Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdannn emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg gsteririz. Dne ve dnceye muhalif deiliz. Biz sadece din ilerini, millet ve devlet ileriyle kartrmamaa alyor; kaste ve fiile dayanan taassupkr hareketlerden saknyoruz. Gericilere asla frsat vermeyeceiz.
  1922

  Ey arkadalar! Tanr birdir, byktr; tanrsal inanlarn belirtilerine bakarak diyebiliriz ki: nsanlar iki snfta, iki devirde mtala olunabilir. lk devir insanln ocukluk ve genlik devridir. kinci devir, beeriyetin erginlik ve olgunluk devridir.
  1922

  nsanlk birinci devirde tpk bir ocuk gibi, tpk bir gen gibi yakndan ve madda vastalarla kendisiyle megul olunmay gerektirir. Allah, kullarnn lzm olan olgunlama noktasna eriinceye kadar ilerinden vastalarla dahi kullariyle megul olmay tanrlk zelliinin gereklerinden saymtr. Onlara Hazreti dem Aleyhisselmdan itibaren bilinen ve bilinmeyen saysz denecek kadar ok nebiler, peygamberler ve eliler gndermitir. Fakat Peygamberimiz vastasiyle en son din, meden gerekleri verdikten sonra artk insanlkla arac ile temasta bulunmaa lzum grmemitir. nsanln kavray derecesi, aydnlanma ve olgunlamas sayesinde her kulun dorudan doruya tanrsal dncelerle temas kabiliyetine eritiini kabul buyurmutur ve bu sebepledir ki, Cenab Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmutur ve kitab, en eksiksiz kitaptr.
  1922

  Muhammed'i bana, cezbeye tutulmu snk bir dervi gibi tanttrmak gayretine kaplan bu gibi cahil adamlar, onun yksek ahsiyetini ve baarlarn asla kavrayamamlardr. Anlamaktan da ok uzak grnyorlar. Cezbeye tutulmu bir dervi, Uhud Muharebesinde en byk bir komutann yapabilecei bir pln nasl dnr ve tatbik edebilir?
  1923

  Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat deil, belirten bir ilim olmaldr. Bu kk harbte bile asker dehs kadar siyas gryle de ykselen bir insan, cezbeli bir dervi gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih almamza katlamazlar. Muhammed bu harb sonunda evresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaral olmasna bakmayarak, galip dman takibe kalkmam olsayd, bugn yeryznde mslmanlk diye bir varlk grlemezdi.
  1923

  Bizim dinimiz en mkul ve en tabi bir dindir. Ve ancak bundan dolaydr ki son din olmutur. Bir dinin tabi olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uymas lzmdr. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.
  1923

  Byk dinimiz almayann insanlkla alkas olmadn bildiriyor. Baz kimseler zamann yeniliklerine uymay kfir olmak sanyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl yorumu yapanlarn amac, slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, beyinledir.
  1923

  Bizim dinimiz, milletimize deersiz, miskin ve aa olmay tavsiye etmez. Aksine Allah da, Peygamber de insanlarn ve milletlerin deer ve erefini muhafaza etmelerini emrediyor.
  1923

  Bilhassa bizim dinimiz iin herkesin elinde bir l vardr. Bu l ile hangi eyin bu dine uygun olup olmadn kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi ey ki akla, manta halkn menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir ey akl ve manta, milletin menfaatine, islmn menfaatine uygunsa kimseye sormayn. O ey dindir. Eer bizim dinimiz akln mantn uyduu bir din olmasayd mkemmel olmazd, son din olmazd.
  1923

  Trk milleti daha dindar olmaldr, yani btn sadelii ile dindar olmaldr demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasl inanyorsam buna da yle inanyorum. uura aykr, ilerlemeye mni hibir ey ihtiva etmiyor.
  1923

  Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hibir kuvvet, milletimizin kalb ve vicdanndan ekip alamamtr ve alamaz.
  1923

  Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, mensublar memleketi olamaz. En doru ve en hakik tarikat, medeniyet tarikatdr.
  1925

  Bizi yanl yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, ok kere din perdesine brnmler, sf ve temiz halkmz hep din kurallar szleriyle aldata gelmilerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Grrsnz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalklar hep din rts altndaki kfr ve ktlkten gelmitir.
  1923

  Ekonomi


  Bir milletin dorudan doruya hayatiyle, ykselmesiyle, dknlyle ilgili olan en nemli faktr, milletin iktisadiyatdr.
  1930

  Yeni Trkiyemizi lyk olduu ycelie ulatrabilmek iin mutlaka iktisadiyatmza birinci derecede ve en ok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Zamanmz tamamen bir iktisat devrinden baka birey deildir.
  ubat 1923

  Siyas, asker zaferler ne kadar byk olursa olsunlar, iktisad zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda sner.
  1922

  Trkiye'nin gerek efendisi, hakiki retici olan kyldr. O halde herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstehak (en ok lyk) olan kyldr.. Binaenaleyh, Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmetinin iktisadi siyasi asl gayeyi gzetir.
  1 Mart 1922

  Ferd mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mmkn olduu kadar az bir zaman iin de milleti refaha ve memleketi mamuriyete eritirmek iin milletin umum ve yksek menfaatlerinin icap ettirdii ilerde, bilhassa iktisad sahada devleti fiilen alkadar etmek mhim esaslarmzdandr.
  1923

  Tarih, milletlerin ykselme ve alalma sebeplerini ararken birok siyas, asker, itima sebepler bulmakta ve saymaktadr. phe yok, btn bu sebepler itima hdiseler zerinde tesir yaparlar. Fakat bir milletin dorudan doruya hayatyla, ykseliiyle, alalyla alkas olan, mnasebetli olan, milletin iktisadiyatdr. Tarihin ve tecrbelerin tespit ettii bu hakikat bizim mill hayatmzda ve mill tarihimizde de tamamen belirir. Gerekten Trk Tarihi tetkik olunursa, btn ykseli ve alal sebeplerinin bir iktisat meselesinden baka birey olmad anlalr.
  1923

  Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zafer ve malbiyetler, bozgunlar ve felketler, bunlarn hepsi vukua geldikleri devirlerdeki iktisad artlarmzla mnasebetli ve alkaldr. Yeni Trkiyemizi lyk olduu mertebeye karmak iin muhakkak iktisadiyatmza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. nk zamanmz tamamen bir iktisat devresinden baka birey deildir.
  1937

  Ekonomik kalknma, Trkiye'nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir.
  1937

  Milletimizin kuvvetli seciyesi, sarslmaz iradesi, ateli milliyetilii, iktisadi muvaffakiyetinden doacak feyizlerle de lrnz, alt kaval st iane diye ifade olunabilecek bir kyafet, ne milldir ve ne de beynelmileldir. O halde kyafetsiz bir millet olur mu, arkadalar? Byle nitelendirilmeye raz msnz, arkadalar? ok kymetli bir cevheri amurla svayarak dnyaya gstermekte mna var mdr? Bu amurun iinde cevher gizlidir, anlamyorsunuz, demek doru mudur? Cevheri gsterebilmek iin amuru atmak elzemdir, tabidir. Cevherin muhafazas iin bir kap yapmak lzmsa onu altndan veya pltinden yapmak gerekmez mi? Bu kadar ak gerek karsnda tereddt doru mudur? Bizi tereddde sevkedenler varsa onlarn ahmaklk ve kalnkafalna karar vermekte hl m tereddt edeceiz?
  1925

  Arkadalar, Turan kyafetini aratrp diriltmenin yeri yoktur. Meden ve beynelmilel kyafet, bizim iin ok cevherli milletimiz iin lyk bir kyafettir. Onu giyeceiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gmlek, kravat, yakalk, ceket ve elbette bunlarn tamamlaycs olmak zere bata kenarlkl serpu. Bunu ak sylemek isterim: Bu serpuun ismine apka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, simokin gibi, frak gibi, ite apkamz!
  1925

  Buna uygun deil, diyenler vardr. Onlara diyeyim ki, ok gafilsiniz ve ok cahilsiniz ve onlara sormak isterim:
  1925

  Yunan serpuu olan fesi giymek uygun olur da, apkay giymek neden olmaz? Ve yine onlara, btn millete hatrlatmak isterim ki, Bizans papazlarnn ve Yahudi hahamlarnn zel elbisesi olan cbbeyi ne vakit, ne iin ve nasl giydiler?
  1925

  Seyahatim esnasnda kylerde deil bilhassa kasaba ve ehirlerde kadn arkadalarmzn yzlerini ve gzlerini ok youn ve itina ile kapatmakta olduklarn grdm. Erkek arkadalar, bu biraz bizim bencilliimizin eseridir. ok iffetli ve dikkatli olduumuzun gereidir. Fakat muhterem arkadalar, kadnlarmz da bizim gibi kavrayl ve dnr insanlardr. Onlara ahlka ait kutsal kavramlar telkin etmek, mill ahlkmz anlatmak ve onlarn diman nur ile, temizlikle donatmak esas zerinde bulunduktan sonra fazla bencillie lzum kalmaz. Onlar yzlerini cihana gstersinler. Ve gzleriyle cihan dikkatle grebilsinler. Bunda korkulacak bir ey yoktur.
  1925

  Baz yerlerde kadnlar gryorum ki, bana bir bez veya bir petamal veya buna benzer bir eyler atarak yzn gzn gizler ve yanndan geen erkeklere kar ya arkasn evirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrn mna ve anlam nedir? Efendiler, meden bir millet anas, millet kz bu garip ekle, bu vahi vaziyete girer mi? Bu hal milleti ok gln gsteren bir manzaradr. Derhal dzeltilmesi lzmdr.
  1925

  Kltr


  Trkiye Cumhuriyetinin temeli kltrdr. Bu sz burada ayrca izaha lzum grmyorum. nk bu, Trkiye Cumhuriyetinin okullarnda birok vesilelerle eser halinde tesbit edilmitir.
  1936

  Kltr, okumak, anlamak, grebilmek, grebildiinden mna karmak, uyank davranmak, dnmek, zeky terbiye etmektir.
  1936

  Trkiye Cumhuriyeti ocuklar, kltrel insanlardr. Yani hem kendileri kltr sahibidirler, hem de bu zellii muhitlerine ve btn Trk milletine yaymakta olduklarna kanidirler.
  1936

  Mill kltrn her rda alarak ykselmesini Trk Cumhuriyetinin temel dilei olarak temin edeceiz.
  1932

  Bir mill terbiye programndan bahsederken, mill karakter ve tarihimizle mtenasip bir kltr kastediyoruz.
  Temmuz 1924

  imdiye kadar takibolunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerilemesinde en mhim etken olduu kanaatindeyim. Onun iin mill terbiye programndan bahsederken eski devrin hurafatndan ve yaradlmzla hi de mnasebetli olmayan yabanc fikirlerden, Doudan ve Batdan gelen tesirlerden tamamen uzak mill seciye ve tarihimizle mtenasip bir kltr kastediyorum. nk mill dvamzn inkiaf ancak byle bir kltr ile temin olunabilir. Llettayin bir yabanc kltr imdiye kadar izlenen yabanc kltrlerin neticelerini tekrar ettirebilir. Kltr zeminle mtenasiptir. O zemin milletin seciyesidir.
  15 Temmuz 1921

  Asl uramaya mecbur olduumuz ey, yksek kltrde ve yksek fazilette dnya birinciliini tutmaktr.
  3.8.1932

  Sanatsz kalan bir milletin hayat damarlarndan biri kopmu demektir.
  1923

  Dnyann bellibal milletlerini esaretten kurtararak, hkimiyetlerine kavuturan byk fikir cereyanlar; khne messeselere mit balayanlarn, rm idare usullerinde kurtulu kuvveti arayanlarn amansz dmandr.
  1923

  Biz cahil dediimiz zaman mektepte okumam olanlar kasdetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikat bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikat gren hakiki limler kabilir.
  22.3.1923

  Geen Kurultaydan bugne kadar kltrel ve sosyal alanda baardmz iler Trkiye Cumhuriyetinin mill ehresini kesin izgilerle ortaya karmtr.
  1935

  Yeni harfleri, mill tarihi, z dili, sanat, ilmi, mzii, teknik kurumlaryla kadn erkee her hakta eit, modern Trk sosyetesi bu son yllarn eseridir.
  1935

  Trk Milleti, ancak varln derin ve salam kltr snrlaryla izdikten sonradr ki onun yksek kapasitesi ve fazileti milletlerarasnda tannr. Trk Milletine ftr rengini veren bu inklplardan herbiri ok geni tarihi devirlerin nebilecei byk ilerden saylsa yerindedir.
  1935

  Kltr dediimiz zaman bir insan cemiyetinin, devlet hayatnda fikr hayatnda, iktisat hayatnda yapabilecekleri eylerin muhassalasn (toplamn) kastediyoruz ki, medeniyet de bundan baka bir ey deildir.
  1929

 7. #7
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Medeniyet

  Biz her gr asndan meden insan olmalyz. ok aclar grdk. Bunun sebebi dnyann vaziyetinin anlamaymzdr. Fikrimiz, dncemiz, tepeden trnaa kadar meden olacaktr. unun bunun szne ehemmiyet vermeyeceiz. Btn Trk ve slm lemine bakn; dncelerini, fikirlerini medeniyetin emrettii deiiklik ve ykselmeye uydurmadklarndan ne byk felket ve strap iindedirler. Bizim de imdiye kadar geri kalmamz, en nihayet son felket amuruna batmz bundandr. 5-6 sene iinde kendimizi kurtarmsak zihniyetlerimizdeki deimedendir. Artk duramayz. Mutlaka ileri gideceiz; nk mecburuz. Millet aka bilmelidir, medeniyet yle kuvvetli bir atetir ki, ona kaytsz olanlar yakar, mahveder. inde bulunduumuz medeniyet ailesinde lyk olduumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve ykselteceiz. Refah, mutluluk ve insanlk bundadr.
  1925

  nklbn temellerini her gn derinletirmek, desteklemek lzmdr. Birbirimizi aldatmayalm. Meden dnya ok ilerdedir. Buna yetimek, o medeniyet dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz. Btn bo ve temelsiz szleri ortadan kaldrmak lzmdr. apka giyelim mi, giymeyelim mi gibi szler mnaszdr. apka da giyeceiz, Batnn her trl meden eserlerini de alacaz. Meden olmayan insanlar, meden olanlarn ayaklar altnda kalmaa maruzdurlar.
  1925

  Ben, imdiye kadar millet ve memleket iyiliine ne gibi hamleler, inklplar yapm isem hep byle halkmzla temas ederek, onlarn ilgi ve sevgilerinden gsterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptm. Hedefimiz, gayemiz hep millet ve memleketimizin kurtuluu, mutluluu ve gelimesidir.
  1925

  imdiye kadar yaptmz ilerde ve aldmz kararlarda bizi aldatan ve millet aleyhine neticelenen hibir eyimiz yoktur ve gsterilemez. Milletimizi en ksa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuturmaya, mesut ve refahl klmaya alacaz ve bunu yapmaa mecburuz.
  1925

  u bilinsin ki, biz yabanclara kar herhangi hasmane bir his beslemediimiz gibi, onlarla samimne mnasebetlerde bulunmak arzusundayz. Trkler btn meden milletlerin dostlardr. Yabanclar memleketimize gelsinler; bize zarar vermemek, hrriyetlerimize glkler karmaya almamak artiyle burada daima iyi kabul greceklerdir. Maksadmz yeniden yaknlk meydana getirmek, bizi baka milletlere balyan ilgileri arttrmaktr. Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin gelimesi iin de bu yegne medeniyete itirak etmesi lzmdr. Osmanl mparatorluunu k, Batya kar elde ettii zaferlerden ok marur olarak, kendisini Avrupa milletlerine balayan ilikileri kestii gn balamtr. Bu bir hat idi, bunu tekrar etmeyeceiz.
  1923

  Biz, Bat medeniyetini bir taklitilik yapalm diye almyoruz. Onda iyi olarak grdklerimizi, kendi bnyemize uygun bulduumuz iin, dnya medeniyet seviyesi iinde benimsiyoruz.

  Medeniyetin ne olduunu baka baka tarif edenler vardr. Bence medeniyeti harstan ayrmak gtr ve lzumsuzdur. Bu noktai nazarm izah iin hars ne demektir tarif edeyim:

  Bir insan cemiyetinin a- Devlet hayatnda; b- Fikir hayatnda yani ilimde, itimaiyatta ve gzel sanatlarda; c- ktisad hayatta yani ziraatte, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava'ya ait ulatrma ilerinde yapabildii eylerin sonucudur.
  1930

  Bir milletin medeniyeti denildii zaman hars nam altnda saydmz nevi faaliyet sonucundan hari ve baka bir ey olamyacan zannederim. phesiz her insan cemiyetinin hars, yani medeniyet derecesi bir olamaz. Bu farklar, devlet, fikir, iktisad hayatlarn her birinde ayr ayr gze arpt gibi bu fark nn sonucu zerinde de grnr. Mhim olan sonular zerindeki farktr. Yksek bir hars, onun sahibi olan millette kalmaz, dier milletlerde de tesirini gsterir, byk kt'alara amil olur. Belki bu itibarla olacak, baz milletler yksek ve amil harsa medeniyet diyorlar. Avrupa medeniyeti, imdiki a medeniyeti gibi.
  1930

  Zulm medeniyetle uyuamaz. stidatszlk taaffa lyk bir ey olamaz. nk milletler igal ettikleri arazinin hakik sahibi olmakla beraber beeriyetin vekilleri olarak ta o arazide bulunurlar. O arazinin servet kaynaklarndan hem kendileri istifade eder ve dolaysiyle btn beeriyeti istifade ettirmekle grevlidirler. Bu prensibe gre bundan ciz olan milletler yaama ve bamszlk hakknda lyk olamamak lzm gelir.
  1920

  Medeniyetin cokun seli karsnda mukavemet bounadr ve o, gafil ve itaatsizler hakknda ok amanszdr. Dalar delen, gklerde uan, gze grnmeyen zerrelerden yldzlara kadar hereyi gren, aydnlatan, tetkik eden medeniyetin kudret ve ykseklii karsnda ortaaa ait zihniyetle, iptida uydurma hikyelerle yrmeye alan milletler mahvolmaa veya hi olmazsa esir ve aa olmaa mahkmdurlar. Halbuki Trkiye Cumhuriyeti halk, yenileen ve olgun bir ktle olarak ilelebet yaamaa karar vermi, esaret zincirlerini ise tarihte grlmemi kahramanlklarla para para etmitir.
  1925

  Benim kanaatim o idi ki, ve daima o oldu ki dnyada insan diye yaamak istiyenler, insan olmak vasflarn ve kudretini kendilerinde grmelidirler... Bu uurda her trl fedakrla raz olmaldrlar. Yoksa hibir meden millet, onlar kendi srasnda ve safnda grmek istemez.
  1926

  Bilirsiniz ki dnyada her kavmin, varl kymeti, hrriyet ve bamszlk hakk, sahip olduu ve yapaca meden eserlerle orantldr. Meden eser vcuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler hrriyet ve bamszlklarndan soyunmaya mahkmdurlar. Medeniyet yolunda yrmek ve muvaffak olmak hayatn artdr. Bu yol zerinde ileri deil, geriye bakmak bilgisizlii ve ihtiyatszl gsterenler, umum medeniyetin cokun seli altnda boulmaa mahkmdurlar.
  1924

  Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenilemee baldr. Sosyal hayatta, iktisad hayatta, ilim ve fen sahasnda muvaffak olmak iin yegne olgunlama ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaaya hkim olan hkmlerin zaman ile deime, gelime ve yenilemesi zaruridir. Medeniyetin ihtiraslar, fennin harikalar, cihan deiiklikten deiiklie srkledii bir devirde asrlk khne zihniyetlerle, maziye dknlkle mevcudiyetin muhafazas mmkn deildir. Medeniyetten bahsederken unu da kesinlikle sylemeliyim ki medeniyetin esas, ilerleme ve kuvvetin temeli aile hayatndadr. Bu hayatta fenalk, muhakkak sosyal, iktisad siyas acze sebep olur. Aileyi tekil eden kadn ve erkek unsurlarnn tabi haklarna malik olmalar, aile vazifelerini idareye yetenekli bulunmalar lzmdr.
  1924

  Bamszln ve deerini dnyaya tantmak zellikleri, liyakat ve kudreti tayan milletleri, medeniyet yolunda da hzl ve baarl admlarla ilerlemek istidatlar, kabul olunmak lzmdr. Geri bir toplumun zamanla kklemi rf ve detleri, hisleri ve inanlar mhimdir. Bu itibarla, toplumlar, nayak olacak fertler zerinde, deta mir ve hkim bir tesir gsterirler. Fakat, yaradltaki istidat ve liyakati, gelime ve ykselmee erimi milletler; medeniyetin bugnk gelimelerinden feyiz ve ilham alm aydn evltlarnn sevk ve rehberliiyle, mazide kardklar frsatlarn dourduu gecikmeleri, telfi aresini bulmakta gecikmezler.
  1928

  Bugnk Trk milleti, mzinin en derin medeniyetlerinde kuruculuk iddia eden bu Trk kavminin bugnk ocuklar ak ve salam yolu bulmulardr.
  1930

  Memleket mutlaka asr, meden ve yepyeni olacaktr. Bizim iin bu, hayat dvasdr. Btn fedakrlmzn faydal bir sonu vermesi buna baldr. Trkiye, ya yeni fikirle donatlm, namuslu bir idare olacaktr, veyahut olamyacaktr. Halk ile ok temasm vardr. O saf kitle, bilmezsiniz, ne kadar yenilik taraftardr.
  1923

  Memleketimizi asriletirmek istiyoruz. Btn mesaimiz Trkiye'de asr, binaenaleyh batl bir hkmet vcude getirmektir. Medeniyete girmek arzu edip de, batya ynelmemi, millet hangisidir? Bir istikamette yrmek azminde olan ve hareketinin ayanda bal zincirlerle gletirildiini gren insan ne yapar? Zincirleri krar, yrr.
  1923

  Milli Eitim


  En mhim ve feyizli vazifelerimiz mill eitim ileridir. Mill eitim ilerinde mutlaka muzaffer olmak lzmdr. Bir milletin hakik kurtuluu ancak bu suretle olur.
  1922

  lim ve teknikle ilgili teebbslerin faaliyet merkezi mekteptir. Bu sebeple lzmdr... Mektep adn hep beraber hrmetle, saygyla analm: Mektep gen beyinlere, insanla hrmeti, millet ve memlekete sevgiyi, erefi bamszl retir... Bamszlk tehlikeye dt zaman onu kurtarmak iin izlenmesi uygun olan en doru yolu belletir... Memleket ve milleti kurtarmaa alanlarn ayn zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer alkan bilgin olmalar lzmdr. Bunu temin eden mekteptir. Ancak bu ekilde her trl teebbslerin mantk neticelere erimesi mmkn olur.
  1922

  Milletimizin siyas, toplumsal hayatnda, milletimizin fikr terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktr. Mektep sayesinde, mektebin verecei ilim ve teknik sayesindedir ki Trk milleti, Trk sanat, ekonomisi, Trk iir ve edebiyat, btn gzelliiyle geliir.
  1922

  Memleketimizi, toplumumuzu gerek hedefe, mutlulua eritirmek iin iki orduya ihtiya vardr. Biri vatann hayatn kurtaran asker ordusu, dieri milletin istikbalinin youran kltr ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kymetlidir, ycedir, verimlidir, saygdeerdir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha kymetlidir, hangisi dierine stn tutulur? phesiz byle bir tercih yaplamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatdir.
  1923

  Yalnz siz, kltr ordusu mensuplar, sizleri bal olduunuz ordunun kymet ve kutsiyetini anlatmak iin unu syleyeyim ki sizler len ve ldren birinci orduya niin ldrp niin ldn reten bir ordunun fertlerisiniz.
  1923

  Bir millet kltr ordusuna malik olmadka, muharebe meydanlarnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin srekli neticeler vermesi ancak kltr ordusunun varlna baldr. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun verimli sonular kaybolur.
  1923

  Milletleri kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden mahrum bir millet henz millet adn almak istidadn kazanmamtr. Ona alelde bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek iin mutlaka eiticilere, retmenlere muhtatr.
  1925

  Memleketi ilim, kltr, iktisat ve bayndrlk sahasnda da ykseltmek, milletimizin her hususta pek verimli olan kabiliyetlerini gelitirmek, gelecek nesillere salam, deimez ve olumlu bir karakter vermek lzmdr. Bu kutsal amalar elde etmek iin savaan aydn kuvvetlerin arasnda retmenler en mhim ve nazik yeri almaktadrlar.
  1923

  Mekteplerde retim vazifesinin itimada ayan ellere teslimini, memleket evldnn, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir lk sayacak, stn ve saygdeer retmenler tarafndan yetitirilmesini temin iin retmenlik, dier serbest ve yksek meslekler gibi, derece derece ilerlemeye ve her halde refah teminine msait bir meslek haline konulmaldr. Dnyann her tarafnda retmenler, toplumun en fedakr ve saygdeer unsurlardr.
  1923

  Yeni nesil, en byk cumhuriyetilik dersini bugnk retmenler topluluundan ve onlarn yetitirecekleri retmenlerden alacaktr.
  1924

  retmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakr retmen ve eitimcileri, sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle orantl bulunacaktr. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu zellik ve kabiliyette yetitirmek sizin elinizdedir.
  1924

  lk ve orta retim mutlaka insanln ve medeniyetin gerektirdii ilmi ve teknii versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki ocuk okuldan kt zaman a kalmaa mahkm olmadna emin olun.
  1931

  Eitimdir ki, bir milleti hr, bamsz, anl, yksek bir toplum halinde yaatr, veya bir milleti klelik ve yoksullua terkeder.
  1925

  ocuklarmza ve genlerimize vereceimiz tahsilin hududu ne olursa olsun, onlara esasl olarak unlar reteceiz: 1- Milliyetine, 2- Trkiye Devletine, 3- Trkiye Byk Millet Meclisine; dman olanlarla mcadele lzumu. Fertleri bu mcadele gerekleri ve vastalariyle donanmayan milletler iin yaama hakk yoktur. Mcadele, mcadele lzmdr.
  1922

  Gelecek iin hazrlanan vatan evldna, hibir glk karsnda baemeyerek tam sabr ve dayanma ile almalarn ve renimdeki ocuklarmzn anne ve babalarna yavrularnn tahsillerinin tamamlanmas iin her fedakrl gze almaktan ekinmemelerini tavsiye ederim.
  1921

  Byk tehlikeler nnde uyanan milletlerin ne kadar kararl olduklarn tarih dorulamaktadr. Silhiyle olduu gibi kafasyla da mcadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gsterdii kudreti ikincisinde de gstereceine asla phem yoktur.
  1921

  ocuklarmz ve genlerimiz yetitirilirken onlara bilhassa varl ile, hakk ile, birlii ile elien btn yabanc unsurlarla mcadele lzumu ve mill dnceleri tam bir imanla her mukabil fikre kar iddetle ve fedakrne mdafaa zorunluluu alanmaldr. Yeni neslin btn ruhsal kuvvetlerine bu zellik ve kabiliyetin zerki mhimdir. Daim ve mthi bir sava eklinde beliren milletler hayatnn felsefesi, bamsz ve mesut kalmak isteyen her millet iin bu yksek zellikleri iddetle istemektedir.
  192

 8. #8
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Milli Egemenlik

  Egemenlik, hibir mna, hibir ekil ve hibir renkte ve iarette ortaklk kabul etmez.
  1922

  Toplumda en yksek hrriyetin, en yksek eitlik ve adaletin devaml ekilde salanmas ve korunmas ancak ve ancak tam ve kat' mnasiyle mill egemenliin kurulmu bulunmasna baldr. Bundan tr hrriyetin de, eitliin de, adaletin de dayanak noktas mill egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hrriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esasn korunmasyla mevcut ve evrilidir.
  1923

  Bir insan, belki kendi arzusiyle ahs hrriyetini yok etmek ister, fakat bu teebbs koca bir milletin hayatna ve hrriyetine zarar verecekse, muazzam ve erefle dolu bir millet hayat, bu yzden snecekse ve o milletin ocuklar ve torunlar bu yzden yok olacaksa bu teebbsler hibir vakit meru ve kabule deer olamaz. Ve hele byle bir hareket hibir vakit hrriyet namna msamaha ile telkki edilemez.
  1923

  Hi phe yok, devletimizin ebedi mddet yaamas iin, memleketimizin kuvvetlenmesi iin, milletimizin refah ve mutluluu iin hayatmz, namusumuz, erefimiz, geleceimiz iin ve btn kutsal kavramlarmz ve nihayet her eyimiz iin mutlaka en kskan hislerimizle, btn uyanklmzla ve btn kuvvetimizle mill egemenliimizi muhafaza ve mdafaa edeceiz.
  1923

  Mill emeller, mill irade yalnz bir ahsn dnmesinden deil btn millet fertlerinin arzularnn, emellerinin bilekesinden ibarettir.
  1923

  Egemenlik kaytsz ve artsz milletindir.
  1923

  Kuvvet birdir ve o milletindir.
  1937

  Mill egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaa mahkmdurlar.
  1929

  Bir millet, varl ve hukuku iin btn kuvvetiyle, btn fikri ve madd gleriyle alkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varln ve bamszln temin etmezse unun, bunun oyunca olmaktan kurtulamaz. Mill hayatmz, tarihimiz ve son devirde idare tarzmz, buna pek gzel delildir. Bu sebeple tekiltmzda mill glerin etken ve mill iradenin hkim olmas esas kabul edilmitir. Bugn btn cihann milletleri yalnz bir egemenlik tanrlar: Mill egemenlik...
  1920

  Dnyann belli bal milletlerini esaretten kurtarmak iin egemenliklerine kavuturan byk fikir akmlar, khne messeselere mit balayanlarn, rm idare usullerinde kurtulu kuvveti arayanlarn amansz dmandr.
  1923

  Arkadalar! Trkiye devletinde ve Trkiye devletini kuran Trkiye halknda tacidar yoktur, diktatr yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktr. nk olamaz.
  1923

  Btn cihan bilmelidir ki artk bu devletin ve bu milletin banda hibir kuvvet yoktur, hibir makam yoktur. Yalnz bir kuvvet vardr. O da mill egemenliktir. Yalnz bir makam vardr. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.
  1923

  Egemenliine dorudan doruya sahip olmann kymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen millet, bu mukaddes egemenliine kar bagsterecek her tehlikeyi kahredecektir.
  1923

  Mill egemenlik urunda canm vermek, benim iin vicdan ve namus borcu olsun.
  1923

  Kendilerine bir milletin tahili braklan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnz ve ancak yine milletin hakik ve elde edilmesi mmkn menfaatleri yolunda kullanmakla grevli olduklarn bir an hatrlarndan karmamaldrlar. Bu adamlar dnmelidirler ki, bir memleketi zabt ve igal etmek o memleketin sahiplerine hkim olmak iin kfi deildir. Bir milletin ruhu zabtolunmadka, bir milletin azim ve iradesi krlmadka, o millete hkim olmann imkn yoktur. Halbuki asrlarn getirdii bir mill ruha, hibir kuvvet mukavemet edemez.
  1924

  Mahkm olmak istemeyen bir milleti, esareti altnda tutmaa gc yetecek kadar kuvvetli mstebitler artk dnya yznde kalmamtr.
  1924

  Byk Millet Meclisi Trk milletinin asrlar sren aramalarnn zeti ve onun bizzat kendisini idare etmek uurunun canl bir timsalidir.
  1923

  Trk milleti mukadderatn Byk Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettii gnden itibaren karanlklar syrp kaldrm ve mitle istikbale ynelmitir.
  1923

  Yeni Trkiye Hkmetinin z cevheri mill hkimiyettir. Milletin kaytsz ve artsz hkimiyetidir.
  1923

  Gerek askerlik, gerekse siyaset hayatmn btn devir ve safhalarn dolduran mcadelelerimde daima hareket dsturum mill iradeye dayanarak milletin, vatann muhta olduu gayelere yrmek olmutur.
  1920

  Milliyetilik

  Trk milletinin kuruluunda etkili olduu grlen tabi gerekler unlardr: a) Siyas varlkta birlik. B) Dil birlii. C) Yurt birlii. D) Irk ve mene birlii. E) Tarih karabet. F) Ahlk karabet.
  1930

  Trk milletinin teekklnde mevcut olan bu artlar dier milletlerde hepsi birden yok gibidir. Daha umum bir tarif yapabilmek iin diyelim ki; bir topluma millet diyebilmek iin bu artlar, ayn zamanda btn olarak veya ksmen, bir arada bulunmak lzmdr. Btn milletler tamamen ayn artlar altnda teekkl etmemi olduklarna gre Trk milletinde yaptmz gibi, dier her millet ayr olarak mtala edilmedike, milliyet fikrini umum ve ilm olarak tarif etmek gtr.
  1930

  Trk milliyetilii, ilerleme ve gelime yolunda ve beynelmilel temas ve mnasebetlerde, btn muasr milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yrmekle beraber, Trk itima heyetinin husus seciyelerini ve bal bana mstakil hviyetini mahfuz tutmaktr.
  1930

  Memleketin, fikr ve ekonomik gelimede, yksek ilerleme sahas olmasna almak, idealimizdir. Fakat bu gelimenin, meden ve mill snrlar haricinde cereyan almasn prensiplerimize uygun bulamayz.
  1929

  Biz dorudan doruya milliyetperveriz ve Trk milliyetisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana Trk topluluudur. Bu topluluun fertleri ne kadar Trk kltryle dolu olursa, o toplulua dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
  1930

  Milliyetin ok bariz vasflarndan biri dildir. Trk milletindenim diyen insan, hereyden evvel ve mutlaka Trke konumaldr. Trke konumayan bir insan Trk kltrne, topluluuna balln iddia ederse buna inanmak doru olmaz.
  1930

  Trk milleti, mill hissi; din hisle deil, fakat insan hisle yanyana dnmekten zevk alr. Vicdannda mill hissin yannda, insan hissin erefli yerini daima muhafaza etmekle vnr. nk Trk milleti bilir ki, bugn medeniyetin yolunda bamsz ve fakat kendileriyle paralel yrd umum meden milletlerle karlkl insan ve meden mnasebet, elbette gelimemize devam iin lzmdr ve yine malmdur ki; Trk milleti, her meden millet gibi, mazinin btn devirlerinde keifleriyle, yeni bululariyle medeniyet lemine hizmet etmi insanlarn, milletlerin kymetini takdir ve htralarn hrmetle muhafaza eder. Trk milleti, insaniyet leminin samim bir alisedir.
  1930

  Trklerin vatan sevgisiyle dolu olan gsleri dmanlarn melun ihtiraslarna kar daima demirden bir duvar gibi ykselecektir.
  1921

  Gerektii zaman vatan iin bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile almasn bilen bir millet elbette byk istikbale lyk ve namzet olan bir millettir.
  1927

  Yurt topra! Sana herey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin iin fedaiyiz. Fakat sen Trk milletini ebed hayatta yaatmak iin feyizli kalacaksn. Trk topra! Sen, seni seven Trk milletinin mezar deilsin. Trk milleti iin yaratcln gster.
  1930

  Millet iin ve millete yaplan ilerin htras her trl htralarn stnde tutulmazsa mill tarih mefhumunun kymetini takdir etmek mmkn olamaz.
  1931

  Mill seciyeyi derin tarihimizin ilham ettii yksek derecelere karmak heyecanla takip ettiimiz byk emellerimizdendir.
  1931

  Ne mutlu Trkm diyene
  1933

  Bizim yolumuzu izen, iinde yaadmz yurt, barndan ktmz Trk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve strap kaydeden yapraklarndan kardmz neticelerdir.
  1920

  Bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, bizimle ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir.
  1920

  Bir milletin ruhu zaptolunmadka, bir milletin azim ve iradesi krlmadka o millete hkim olmann imkn yoktur. Halbuki asrlarn yaratt mill bir ruha, kuvvetli ve daimi bir mill iradeye hibir kuvvet kar koyamaz.
  1.9.1924

  Yetiecek ocuklarmza ve genlerimize, grecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, hereyden evvel Trkiye'nin istikbaline, kendi benliine, mill an'anelerine dman olan btn unsurlarla mcadele etmek lzumu retilmelidir.
  1922

  Milletin varln devam ettirmek iin fertleri arasnda dnd mterek ba, asrlardan beri gelen ekil ve mahiyetini deitirmi, yani millet, din ve mezheb balar yerine Trk milliyeti ba ile fertlerini toplamtr.
  Kasm 1925

  Bir fert iin olduu gibi, millet iin de kudret ve kabiliyetini fiil eseriyle gsterip ispat etmedike, itibar ve ehemmiyet beklemek beyhudedir. Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. nsanlk, adalet, mrvet icaplarn, btn bu vasflar haiz olduunu gsterenler talep edebilir.

  Esas kymeti kendine veren ve mensup olduu millet ve memleketi ancak ahsiyeti ile kaim gren adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmi saylmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri dnebilenler, milletlerini yaamak ve ilerlemek imknlarna nail ederler. Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir.
  17 Mart 1937

  Mill birlik duygusunu mtemadiyen ve her trl vasta ve tedbirlerle besleyerek gelitirmek mill lkmzdr.
  Ekim 1933

  Baarlarda gururu yenmek, felketlerde mitsizlie kar gelmek lzmdr.
  1930

  Trk... n, al, gven.

  Tarihi, vukuat, hdisat ve mahadat hep insanlar ve milletler arasnda, hep milletin hkim olduunu gstermitir. Milliyet prensibi aleyhindeki byk mikyasta fiil tecrbelere ramen, yine milliyet hissinin ldrlemedii ve gene kuvvetle yaad grlmektedir. Tarih, bir milletin kann, hakkn, varln hibir zaman inkr edemez.
  Temmuz 1919

  (Trk) Tarih tezi olgunlat. Onun zerinde yrmek, durmadan almak lzmdr. Baz imanszlar olabilir. Bunlar yol kesenlere benzeyebilir, aldrmaynz.
  1938

  Trk ocuu ecdadn tandka, daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.
  1924

  Milletimiz, kuvvetli karakter, sarslmaz sistem, ateli milliyetilik, iktisad muvaffakiyetlerden doup oalacak imknlarla da kuvvetlendirilmelidir.
  1924

  Milletin toplumsal dzen ve sknu, hal ve istikbalde refah, saadeti, selmeti ve masumiyeti, medeniyette ilerleme ve ykselmesi iin insanlardan, her hususta alka, gayret, nefsin feragatini ve icabettii zaman seve seve nefsinin fedasn talep eden, mill ahlktr. Mkemmel bir millette, mill ahlkiyet icaplar, o millet fertleri tarafndan deta muhakeme edilmeksizin vicdan, hiss bir evkle yaplr. En byk mill heyecan ite budur.

  Mill ahlkmz, meden esaslarla ve hr fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmaldr. Bu ok mhimdir; bilhassa dikkatinizi ekerim. Tehdit esasna dayanan ahlk, bir fazilet olmadktan baka itimada da lyk deildir.
  1924

  Trk milleti kurtulu savandan beri, hatt bu savaa atlrken bile mahkm milletlerin hrriyet ve bamszlk dvalariyle ilgilenmeyi, o dvalara yardm etmeyi benimsemitir. Byle olunca kendi soydalarnn hrriyet ve bamszlklarna kaytsz davranmas elbette uygun grlemez. Fakat milliyet dvas uursuz ve lsz bir dva eklinde mtala ve mdafaa edilmemelidir. Milliyet dvas siyas bir mcadele konusu olmadan nce uurlu bir lk meselesidir. uurlu lk demek, msbet ilme, ilm usullere dayandrlm bir hedef ve gaye demektir. O halde propagandalarda msbet usullere mracaat etmek arttr. Hareketlerin imkn snrlar ve sralar mutlaka hesaba katlmaldr. Trkiye dnda kalm olan Trkler, ilkin kltr meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Trklk dvasn byle bir msbet lde ele alm bulunuyoruz. Byk Trk tarihine, Trk dilinin kaynaklarna, zengin lehelerine, eski Trk eserlerine nem veriyoruz. Baykal tesindeki Yakut Trklerinin dil ve kltrlerini bile ihmal etmiyoruz.

 9. #9
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Ordu

  Ordu, Trk ordusu. te btn milletin gsn itimat, gurur duygularyla kabartan anl ad.
  1937

  Ordumuz, Trk birliinin, Trk kudret ve kabiliyetinin, Trk vatanseverliinin eliklemi bir ifadesidir.
  1937

  Ordumuz; Trk topraklarnn ve Trkiye idealini tahakkuk ettirmek iin sarf etmekte olduumuz sistemli almalarn, yenilmesi imknsz teminatdr.
  1937

  Byk milli disiplin okulu olan ordunun; ekonomik, kltrel, sosyal savalarmzda bize ayn zamanda en lzumlu elemanlar da yetitiren byk bir okul haline getirilmesine, ayrca itina ve himmet edileceine phem yoktur.
  1937

  Islah olunacak eyler iktisat ve maariftir. Bu sayede memleket imar edilecek, millet refah sahibi olacaktr. Hibir millet ve memlekete kar tecavz fikri beslemeyiz. Fakat varlmz ve istikllimizi korumak iin, emniyet iinde alarak mreffeh ve mesut olmasn temin iin her vakit memleket ve milletimizi mdafaaya gc yeten bir orduya sahip olmak da emelimizidir.
  10.12.1922

  Trkiye Byk Millet Meclisi'nin ordusu, istillar yapmak veya saltanatlar kurmak iin unun, bunun elinde ihtiras aleti olmaktan mnezzehtir. nsanca ve mstakil yaamaktan baka gayesi olmayan milletin ayn ideale bal ve yalnz onun emrine tabi ve sadk z evltlarndan mrekkep muhterem ve kuvvetli bir heyettir.
  1930

  Kumandanlk vazife ve mesuliyeti yklenecek kadar omuzlarnda ve dimanda kuvvet bulamayanlarn feci kbetlerle karlamas mukadderdir.
  16.8.1930

  Harp zaruri ve hayati olmaldr. Milletin hayat tehlikeye maruz kalmadka harp bir cinayettir.
  1924

  En yksek askerlik budur: Muhtelif ihtimalleri ok iyi hesap etmeli, en iyi grneni cret ve katiyetle tatbik etmelidir.
  1924

  Benim iin ordumuzun kymetini ifade l udur: Trk Ordusunun bir ktas, muadilini behemahal malup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder.
  25.2.1924

  Yarm hazrlkla, yarm tedbirle, yaplacak taaruz, hi taaruz etmemekten daha fenadr.

  Arkadalar, milletimizi yabanclarn ellerinde kle olmu grmemek iin giritiimiz bu muharebe de Sakarya Zaferi gibi ad daima anlacak yeni ve byk bir zafer kazandnz. Benim gibi mrn senelerden beri saflarnz yannda geirmi olan bir silah arkadanz; ezilmi, kahredilmi dmann ekiliinden sonra hakknzda duyduumuz takdir ve hayreti, minnet ve kran ordunun her ferdi ve memleketin her tarafnda duyulacak kadar yksek sesle sylemeye lzum grdm.
  1925

  Sakarya boyunda biz btn memleket, btn varlmz ve istikllimiz pahasna denecek kadar ehemmiyetli byk bir muharebeye giritik. 21 gn, 21 gece bir milletin istil ve yama fikri birbiriyle boutu.
  1925

  Mazlum milletimizi tarihin en tehlikeli bir zamannda yeniden a ve necata kavuturan bu muharebede sizin bakumandannz olmaktan dolay bir insan kalbi iin mukadder olabilecek en derin saadet ve iftihar duydum. Dnyann hibir tarafnda ve ordusunda yrei seninkinden daha temiz ve daha salam bir askere rasgelinmemitir. Her zaferin mayas sendedir. Her zaferin en byk pay senindir. Hayatnla, imannla, itaatinle, hibir korkunun yldrmad demir gibi pk kalbinle dman nihayet alt eden byk gayretin iin minnet ve kranm sylemeyi nefsime en aziz bir bor bilirim.
  1925

  Sizin gibi kumandanlar, subaylar ve erleri olan bir millet iin yd elleri altnda kle olmak mmkn deildir.
  1925

  Bu defa Byk Millet Meclisi'nin, hakkmda yeni bir rtbe ve unvanyla tecelli eden iltifat ve tevecch dorudan doruya size rcidir. Milletin verdii bu rtbe ile ykselen ordu, en ulu bir gaz ile mmtaz olan yeni bir ordudur. Sizin kahramanlnzla sizin gsterdiiniz nihayetsiz fedakrlk pahasna kazanlan byk muvaffakiyetin millet tarafndan takdirine dellet eden bu rtbe ve unvan, ancak izafe ederek byk askerlik hayatmn en byk iftihar sermayesi olarak tayacam. Cenab Hak, giritiimiz kurtulu mcadelesinde erefli silah arkadalarma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliin, kahramanln hakk olan kati kurtuluu nasip etsin.
  1925

  Size Bombasrt vakasn anlatmadan geemeyeceim. Karlkl siperlerimiz arasnda mesafemiz sekiz metre, yani lm muhakkak, muhakkak... Birinci siperlerdekiler hibiri kurtulamamacasna tamamen dyor, ikincidekiler onlarn yerine gidiyor. Fakat ne kadar gptaayan bir itidal ve tevekklle biliyor musunuz? leni gryor, dakikaya kadar leceini biliyor, en ufak bir ftur bile gstermiyor, sarslmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an Kerim, Cennete girmeye hazrlanyorlar. Bilmeyenler, Kelime-i ahadet ekerek yryorlar. Bu Trk askerlerindeki ruh kuvvetini gsteren alacak ve vlecek bir misaldir. Emin olmalsnz ki, anakkale Muharebesini kazandran bu yksek ruhtur.
  1925

  Millet, kemal-i azimle itimai ve fikr tekmlle alrken onu bundan alkoyacak dahil ve haric manialarn karsnda kuvvetli, kudretli ve byk grevini mdrik kahraman ordumuzun hazr bulunduunu dnerek msterih olabilir.
  14 T. Evvel 1925

  Memleketin genel hayatnda orduyu siyasetten tecrit etmek ilkesi, Cumhuriyetin daima sz ettii bir esas noktadr. imdiye kadar takip olunan bu yolda, Cumhuriyet ordular, vatann emin ve metin hmisi olarak hrmet ve kuvvet mevkiinde kalmlardr.
  1 Mart 1924

  Siyaset ve Bar

  Milletimizin, gl, mutlu ve gvenlik iinde yaayabilmesi iin, devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, i kurulularmza tamamen uygun ve dayal olmas lzmdr. Mill siyaset dediim zaman, kastettiim mna ve anlam udur: Mill snrlarmz iinde, her eyden evvel kendi kuvvetimize dayanp varlmz koruyarak millet ve memleketin gerek mutluluuna ve bayndrlna almak... Genel olarak eriilemeyecek hayal emeller peinde milleti uratrmamak ve zarara sokmamak... Meden dnyadan, meden ve insan davran ve karlkl dostluk beklemektir.
  1920

  D siyaset bir toplumun i kuruluu ile sk ekilde ilgilidir. nk i kurulua dayanmyan d siyasetler daima mahkm kalrlar. Bir toplumun i kuruluu ne kadar kuvvetli, salam olursa, d siyaseti de o nisbette gl ve dayankl olur.
  1923

  D siyaset, i kurulu ve i siyasete dayandrlmak zaruretindedir, yani i kuruluun tahamml edemeyecei genilikte olmamaldr. Yoksa hayal d siyasetler peinde dolaanlar, dayanak noktalarn kendiliinden kaybederler.
  1923

  Trkiye'nin gvenliini gaye tutan, hibir milletin aleyhinde olmayan bir bar istikameti bizim daima prensibimiz olacaktr.
  1931

  Trk Cumhuriyetinin en esasl prensiplerinden biri olan yurtta bar, dnyada bar gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinden en esasl etken olsa gerektir. Buna elimizden geldii kadar hizmet etmi ve etmekte bulunmu olmak bizim iin vnlecek bir harekettir.
  1933

  Yurtta bar, dnyada bar iin alyoruz.
  1931

  Bar yolunda nereden bir ar geliyorsa, Trkiye onu gnlden karlad ve yardmlarn esirgemedi.
  1937

  Biz, milletleraras mnasebetlerde karlkl emniyet ve riayeti hedef tutan ak ve samimi politikann en ateli taraftaryz. Hassasiyetimiz, bu yolda kendisini gsteren hazrlklara ve uramalara kar, bunlarn bizim iin de fiil ve hakiki bir gven vcuda getirip getiremeyecei noktasndadr.
  1926

  D ilerinde drst ve ak olan siyasetimiz bilhassa bar fikrine dayaldr. Beynelmilel herhangi bir meselemizi bar vastalaryla zmlemeyi aramak bizim menfaat ve anlaymza uyan bir yoldur. Bu yol dnda bir teklif karsnda kalmamak iindir ki, gvenlik prensibine onun vastalarna ok ehemmiyet veriyoruz.
  1929

  Bar, milletleri refah ve mutlulua eritiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geirilince daim bir dikkat ve itina ve her milletin ayr ayr hazrln ister.
  1938

  Bizim kanaatimizce beynelmilel siyas gvenliin gelimesi iin, ilk ve en mhim art, milletlerin hi olmazsa bar koruma fikrinde, samim olarak birlemesidir.
  1932

  una da inanyorum ki, eer devaml bar isteniyorsa, ktlelerin vaziyetlerini iyiletirecek beynelmilel tedbirler alnmaldr. nsanln btnnn refah, alk ve basknn yerine gemelidir. Dnya vatandalar, kskanlk, a gzllk ve kinden uzaklaacak ekilde eitilmelidir.
  1935

  Asker hareket, siyas faaliyetin mitsiz olduu noktada baar. midin gven verici bir ekilde geri gelmesi ordularn hareketinden daha hzl, hedeflere var temin edebilir.
  1922

  Bu szler, Fransz Byk Elisine sohbet esnasnda sylenmitir:

  Ben toprak bytme dileklisi deilim; bar bozma alkanlm yoktur; ancak antlamaya dayanan hakkmzn isteyicisiyim. Onu almasam, edemem. Byk Meclisin krssnden milletime sz verdim: Hatay' alacam... Milletim benim dediime inanr. Szm yerine getirmezsem onun huzuruna kamam, yerimde kalamam. Ben imdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaayamam. Bunu bilerek ve szm mutlaka yerine getireceimi dnerek benim dostluumu ltfen bildiriniz ve dorulaynz, ekselns Ambasadr...
  1937

 10. #10
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Mill Mcadele

  Mill mcadelenin maksat ve gayesi tam istikllini ve kaytsz-artsz egemenliini salamak ve srdrmektir. Millet, d istikllini kazanmak iin, lzm gelen hatt hareketini misak mill ile ifa etmitir. Mill hakimiyetini elde edebilmek iin, takibi lzm gelen hareket hattn da Tekilt Esasiye Kanunu ile tesbit etmitir.
  1923

  Esas Trk milletinin haysiyetli ve erefli bir millet olarak yaamasdr. Bu esas ancak tam bamszlk edinilmesiyle salanabilir. Ne kadar zengin ve bayndr olursa olsun bamszlktan yoksun bir millet, uygar insanlk karsnda uak olmak durumunda yksek bir ilem iin deer tayamaz. Yabanc bir devletin koruma ve esirgemesini benimsemek insanlk niteliklerinden yoksunluu, gyetmezlii ve uyuukluu benimsemekten baka bir ey deildir. Gerekten bu aala dmemi olanlarn, isteyerek balarna bir yabanc getirmeleri asla dnlemez.
  1920

  Oysa, Trk'n haysiyet ve kendine inan ve yetenei ok yksek ve byktr. Byle bir millet esir yaamaktansa yok olsun daha iyidir!
  1920

  Dolaysyla ya istikll ya lm!
  1920

  Biz haklarmz ve bamszlmz savunmak iin giritiimiz arpmann kutsall dncesinde ve hibir gcn bir milleti yaamak hakkndan yoksun klnmayaca inancndaym.
  1920

  Memleketin ellide biri deil, her taraf tahribedilse, her taraf ateler iinde braklsa, biz bu topraklarn stnde bir tepeye kacaz ve oradan savunma ile megul olacaz.
  1920

  Ben, 1919 senesi mays iinde Samsun'a ktm gn elimde, madd hibir kuvvet yoktu. Yalnz byk Trk Milleti'nin asaletinden doan ve benim vicdanm dolduran yksek ve manevi bir kuvvet vard. te ben bu mill kuvvete, bu Trk Milleti'ne gvenerek ie baladm.
  1937

  Ben, Trk ufuklarndan bir gn mutlaka bir gne doacana, bunun hararet ve kuvvetinin bizi stacana, bundan bize bir g kacana o kadar emindim ki, bunu deta gzlerimle gryordum.
  1937

  Milletimiz ok byktr. Hi korkmayalm. O, esaret ve aal kabul etmez.
  1919

  Ben ve benim gibi birok vatandalar, kardeler, milletin asl vatan, mitsiz felkete dt zaman grevli olduklar, vicdanen, namusen, haysiyeten ykml bulunduklar vazifeyi yapmak mevkiinde kaldlar. Bunu elbette yapacaklardr. Yapmalar mecburi idi, vicdani idi, insani idi, mill namus gerei idi. Ben bu mukaddes esaslarn dnda hareket edebilir mi idim? Efendiler; elbette edemezdim. Trk Milleti'nin hakiki hibir ferdi bu gereklerin haricinde hareket edemezdi. Ben elbette bu elim manzara karsnda vicdanmn emirlerine muhalif, mill namusumuza aykr hareket edemezdim.
  1925

  Bamszlk gayesinin elde ediliine kadar, tamamiyle milletle birlikte, fedakrane alacama mukaddesatm namna yemin ettim. Artk benim iin Anadolu'dan hibir yere gitmemek katidir.
  1919

  Mill irade kendi istikametinde bir nehir gibi coup taacaktr. Mcadeleyi her noktasndan dnerek uyan ve cokunluk hasl olmutur. Sadece dayankl olmak ve vazifede kusur etmemek temel arttr.
  1919

  Mill dava ancak bu inan, bu irade ve azimle gerekletirilecektir. Yaamas ve muzaffer olmas gereken deersiz ahslarmz deil, mill kurtuluu temin edecek olan fikirlerdir.
  1919

  Aziz ve mbarek vatanmz kurtarmak iin btn aydnlarn, herkesin hazr olmas lzmdr. stanbul'a gitmeyeceiz. Anadolu, en byk hazinedir. Vatann sinesinde kurtulu arelerini beraberce lnceye kadar aramaya, temin etmeye alacaz.
  1919

  Baz arkadalarn yoksulluk iinde bu byk dvann baarlamayacan zannederek, memleketlerine dnmek arzusunda olduklarn duydum. Arkadalar! Ben sizleri bu mill dvaya silh zoruyla davet etmedim, gryorsunuz ki sizi burada tutmak iin de silhm yoktur. Dilediiniz gibi memleketlerinize dnebilirsiniz. Fakat unu biliniz ki, btn arkadalarm beni yalnz brakp gitseler, ben bu Meclis-i li'de tek bama kalsam da, mcadeleye ahdettim. Dman adm adm her taraf igal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa, ben bir elime silhm, bir elime de Trk bayran alp Elma Da'na kacam. Burada tek bama son kurunuma kadar dmanla arpacam. Sonra da bu mukaddes bayra gsme sarp ehit olacam. Bu bayrak kanm sindire sindire emerken, ben de milletim uruna hayata veda edeceim. Huzurunuzda buna and iiyorum.
  1920

  Mill mdafaamz; dmanlarn bayraklar, babalarmzn ocaklar stnden ekilinceye kadar terkedemeyiz. stanbul mabedleri etrafnda dman askerleri gezdike, z vatan topraklar stnden yabanc adamlarn ayaklar ekilmedike biz mcadelemize devam etmeye mecburuz. Kendi hkmetimizin idaresi altnda bedbaht ve fakir yaamak, yabanc esareti bahasna nail olacamz huzur ve mutluluktan bin kere stndr.
  1920

  Osmanl Devleti'nin temelleri km, mr tamam olmutu. Osmanl memleketleri tamamen paralanmt. Ortada bir avu Trk'n barnd bir ata yurdu kalmt. Son mesele bunun da taksimini teminle uralmaktan ibaretti. Osmanl Devleti, onun bamszl, padiah, halife, hkmet, bunlar hepsi anlam kalmam birtakm mnasz szlerden ibarettir. O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi?
  1927

  Bu vaziyet karsnda bir tek karar vard. O da mill egemenlie dayanan, kaytsz ve artsz mstakil yeni bir Trk Devleti tesis etmek!
  1927

  te, daha stanbul'dan kmadan evvel dndmz ve Samsun'da Anadolu topraklarna ayak basar basmaz uygulamaya baladmz karar, bu karar olmutur.
  1927

  Harcici siyasetimizde baka bir devletin hukukuna tecavz yoktur. Ancak, hakkmz, hayatmz, memleketimizi, namusumuzu mdafaa ediyoruz ve edeceiz. imdiki medeniyetin devletler aras mnasebetlerde ortaya att ve en yce, temiz emel ve dncelerin bir zeti demek olan "her milletin kendi mukadderatna kendisinin hkim olmas" hakkn biz yeryznde yaayan milletlerin hepsi iin tanyoruz, bizim de bu hakkmzn kaytsz artsz talebimizi tanmamak yznden akan ve akacak olan kanlarn mesuliyeti phesiz sebep olanlara aittir. Bizi, mill davamz takipten yldracak hibir vasta, hibir kuvvet dnlm deildir. Mill davamz, bizim hayatmzdr. Hayatna suikast edilen en zayf yaratklarn bile bu istee kar isyan ve nefretle son nefese kadar kendisini mdaafaya almasndan daha tabii bir ey yoktur.
  1921

  Bizi imha etmek gr karsnda mevcudiyetimizi silahla muhafaza ve mdafaa etmek pek tabidir. Bundan daha tabi ve daha meru bir hareket olamaz.
  1921

  Dmann mkemmel ve kuvvetli ordularn malup etmek iin kendimizde bulduumuz kuvvet ve kudret, dvamzn meruluundandr. Gerekten, biz mill hududumuz dahilinde hr ve mstakil yaamaktan baka bir ey istemiyoruz. Biz Avrupa'nn dier milletlerinden esirgenmeyen, haklarmza tecavz edilmemesini istiyoruz.
  1921

  Biz bir ama takibediyoruz. Bu amacmz teden beri muhtelif vesilelerle ifade edilmitir. Ben imdi de onu tekrar ediyorum: Milletin, devletin bamszln muhafaza etmek. Bunun iinde namus ve eref tamamen yer alacaktr. Mstakil olarak milletimizin muayyen hudutlar dhilindeki tamamiyetini muhafaza etmektir. Bunun iin muharebe ediyoruz. Efendiler; memleketimizin ellide biri deil, her taraf tahribedilse, her taraf ateler iinde braklsa, biz bu topraklar stnde bir tepeye kacaz ve oradan savunma ile megul olacaz. Bundan dolay iki kar yer igal edilmi, be ky tahrip edilmi diye burada feryada lzum yoktur. Ben size ak syliyeyim; efendiler baz yerler igal edilmitir bunun misli daha igal edilmi olunabilir. Fakat bu igal hibir vakitte bizim imanmz sarsmayacaktr.
  1920

  Mill mcadeleyi yapan, dorudan doruya milletin kendisidir, milletin evltlardr. Millet, analaryla, babalaryla, hemireleriyle mcadeleyi kendisine lk edindi. Mill mcadelede ahs hrs deil, mill lk, milli izzetinefis hakiki etken olmutur.
  1925

  Ben, memleket ve milleti dt felketten karabileceim inancyla Anadolu'ya getiim ve amacn gerektirdii teebbslere giritiim zaman cebimde, emrimde be para olmadn syleyebilirim. Fakat paraszlk benim milletle beraber atmaya muvaffak olduum hedefe ynelmi admlar durdurmaya deil, zerre kadar azaltmaya dahi sebep tekil edememitir. Yrdk, muvaffak olduk, yrdke, muvaffak olduka maddi glkler kendiliinden ortadan kalkt.
  1926

  Trk Milleti, kendisi iin, kendi gelecei ve kurtuluu iin alan mteebbisleri, heyetleri glkler karsnda brakmayacak kadar yksek vatanseverlik ve yksek eref hisleriyle donanmtr.
  1926

  Hatt mdafaa yoktur, sath mdafaa vardr. O sath, btn vatandr. Vatann her kar topra, vatandan kanyla slanmadka, terk olunamaz. Onun iin kk, byk her cztam, bulunduu mevziden atlabilir. Fakat kk, byk her cztam ilk durabildii noktada, tekrar dmana kar cephe tekil edip muharebeye devam eder. Yanndaki cztamn ekilmeye mecbur olduunu gren cztamlar, ona tabi olamaz. Bulunduu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.
  Nisan 1922

  Vatan mutlaka selmet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktr. nk kendi selmetini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selmeti iin feda edebilen vatan evltlar oktur.
  Nisan 1922

  Birinci nn Meydan Muharebesi, inklp tarihimizin ok mhim, ok verimli bir sayfasdr. Gelecek nesiller ve btn dnya bu sayfay aratrp inceledike Trk inklbn yapan bugnk Trk ordusunu ve bu orduyu barndan karan bugnk Trk Topluluunu, elbette sayg ile anacak ve takdir edecektir.
  1925

  Birinci nn, muharebe meydannn ufuklarnda ykselen zafer gnei, Trk milletinin yksek fazilet ve mneviyatnn belirtisidir. Bu dou karsnda byk bozgunlar oldu...
  1925

  Birinci nn Zaferi, kinci nn Zaferinin, Sakarya byk kanl savann ve en nihayet Trk vatannn; Trk bamszlnn ilk zafer mjdecisi olmutur. Bu sebeple Birinci nn Meydan muharebesini kazanan Trk ordusunun btn mensuplar, dnya tarihinde unutulmaz anl bir menkibe sahibi olarak ebediyen yaayacaklardr.
  1925

  Trkiye Byk Millet Meclisi ordusunun Sakaryada kazanm olduu meydan muharebesi pek byk bir meydan muharebesidir. Harb tarihinde benzeri belki olmyan bir meydan muharebesidir. Byk meydan muharebelerinden biri olan Mukden Meydan Muharebesi dahi yirmibir gn devam etmemitir.
  1921

  Subaylarmzn kahramanlklar hakknda syliyecek sz bulamam, yalnz ifadede isabet edebilmek iin diyebilirim ki, bu muharebe subay muharebesi olmutur. Bu sebeple subay arkadalarmn en ufak rtbelisinden en byk rtbelisine kadar kymet ve fedakrlklarn btn kalb ve vicdanmla ve takdirlerle yadeylerim. Fertlerimizi methsenadan ok yksek grrm. Zaten bu milletin evld baka trl tasavvur edilemez. Bu milletin evltlarnn fedakrlklar, kahramanlklar iin l bulunamaz. Askerlerimiz hakknda yeni bir ey ilve etmek isterim: Kahraman Trk askeri, Anadolu muharebelerinin mnasn anlam, yeni bir lk ile muharebe etmitir.
  1921

  Byle evltlara ve byle evltlardan mrekkep ordulara malik bir millet elbette hakkn ve bamszln btn mnasiyle muhafaza etmee muvaffak olacaktr. Byle bir milleti bamszlndan mahrum etmee kalkmak hayal ile vakit geirmektir.
  1921

  Afyonkarahisar-Dumlupnar meydan muharebesi ve onun son devresi olan 30 Austos Trk tarihinin en byk bir dnm noktasn tekil eder. Milli tarihimiz ok byk ve ok parlak zaferlerle doludur. Fakat Trk milletinin burada kazand zafer kadar keskin neticeli ve btn tarihte, yalnz bizim tarihimizde deil, dnya tarihinde yeni yn vermekte kesin tesirli byle bir meydan muharebesi hatrlamyorum.
  1924

  Bu Anadolu zaferi tarih arasnda, bir millet tarafndan tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar zinde bir kuvvet olduunun en gzel bir misali olarak, kalacaktr.
  1922

  Biz, bu harekt, neticesini tamamen bilerek yaptk. Btn bunlar belki btn dnyaya hayret verecek niteliktedir. Onun iin ordumuzun kudretini anlamayan ve anlamaktan ciz olanlar bu muazzam eseri beklenmedik bir tesadf eseri gibi gstermek istiyorlar. Fakat; hibir vakit yle deildir. Hareket btn teferruatna kadar tamamen dnlm, tespit olunmu, hazrlanm, idare edilmi ve neticelendirilmitir.
  1922

  Milletin mukadderatn dorudan doruya zerine alarak karamsarlk yerine mit, perianlk yerine dzen, tereddt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskaca bir varlk karan meclisimizin, yiit ve kahraman ordularnn banda bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmi olduumdan dolay, bir insan kalbinin nadiren duyabilecei bir memnuniyet iindeyim. Kalbim bu sevinle dolu olarak, pek aziz ve muhterem arkadalarm, btn dnyaya kar temsil ettikleri hrriyet ve bamszlk fikrinin zaferinden dolay tebrik ediyorum.
  1922

  Afyonkarahisar-Dumlupnar Meydan Muharebesi ve ondan sonra dman ordusunu tamamen imha veya esir eden ve kltan kurtulanlar Akdenize, Marmaraya dken harektmz izah ve tavsif iin sz sylemekten kendimi mstani sayarm.
  1927

  Her safhasiyle dnlm, hazrlanm, idare edilmi ve zaferle neticelendirilmi olan bu harekt, Trk ordusunun, Trk subay ve kumanda heyetinin, yksek kudret ve kahramanln tarihte bir daha tesbit eden muazzam bir eserdir.
  1927

  Bu eser, Trk milletinin hrriyet ve bamszlk fikrinin lmez bidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evld, bir ordunun Bakumandan olduumdan daima mesut ve bahtiyarm.
  1927

  30 Austos Bayramnda tebrikleri kabul ederken:

  Bu zaferi kazanan ben deilim. Bunu, asl, tel rgleri hie sayarak atlayan, sava meydannda can veren, yaralanan, kendini esirgemeden dmann zerine atlarak Akdeniz yolunu Trk snglerine aan kahraman askerler kazanmtr. Ne yazk ki onlarn herbirinin adn Kocatepe'nin srtlarna yazmak mmkn deildir. Fakat hepsinin ortak bir ad vardr: Trk askeri... Tebriklerinizi onlarn namna kabul ediyorum!...
  1928

  Btn arkadalarmn Anadolu'da daha baka meydan muharebeleri verileceini gznne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri glerini ve kahramanlk ve vatanseverlik kaynaklarn yarrcasna gstermeye devam etmesini isterim.
  1922

  Ordular; ilk hedefiniz Akdenizdir. leri!
  1922

  Trk kumandanlar, kumanda etmesini, Trk askeri lmesini bildi. Harbi kazanmzn srr bundan ibarettir.
  1922

  Vatann kurtuluu, milletin gr ve idaresi kendi alnyazs zerinde kaytsz artsz hkim olduu zaman balam ve ancak milletin vicdanndan doan ordularla olumlu ve kesin neticelere ermi.
  1922

  Memleketimizi hibir hak ve adalete dayanmayarak inemek ve inetmek teebbs, muzaffer ordumuzun fedakrane ve cansiperane gayretiyle lyk olduu baarszla uratlm ve milletimiz, tarihin nadir kaydettii bir zafer kazanarak sevgili yurdumuzu kurtarmtr.
  1923

  unu bir gerek olarak biliniz ki, eref hibir vakit bir adamn deil, btn milletindir. Eer yaplan iler mhimse, gsterilen muvaffakiyetler belli ise, inklplar dikkati ekici ise her fert kendini tebrik etmelidir. nk byle byk eyleri ancak ok kabiliyetli olan byk milletler yapabilir ve bu milletin her ferdi, byle en kabiliyetli ve byk bir millete mensup olduunu dnerek kendini tebrik etsin.
  1923

  Btn bu muvaffakiyet yalnz benim eserim deildir ve olamaz. Btn muvaffakiyet, btn milletin azim ve imanyla almasn birletirmesi neticesidir. Kahraman milletimizin ve sekin ordumuzun kazand baar ve zaferlerdir.
  1928

  Kahraman Trk ordularnn kazandklar byk zaferlerde ahsma dm olan vazifeleri yapabilmisem ok bahtiyarm. Yalnz bu noktada bir gerei aklamak iin syliyeyim ki; benim, ordularmz ynelttiim hedefler, esasen ordularmn her erinin, btn subaylarnn ve kumandanlarnn grlerinin, vicdanlarnn, azimlerinin, lklerinin ynelmi olduu hedefler idi.
  1928

  Her safhas vatan iin, evltlarmzn torunlar iin erefli hdiselerle dolu byk bir kahramanlk menkbesi tekil eden Anadolu muharebelerinin heyecan veren tafsiltn tarihin diline terkediyorum. Millet; milletin ruh sanat, musikisi, edebiyat ve btn estetii, bu kutsal mcadelenin ilh namelerini sonsuz bir vatan aknn cokun heyecanlaryla daima akmaldr.
  1923

  Geirdiimiz buhranl gnlerin erefli kahramanlarn hep beraber kutlayalm. Onlar arasnda muharebe meydanlarnda dman silhiyle gsleri delinmi bahtiyarlar olduu gibi yangnlarda, atelerde yaklm bedbaht ocuklar, kadnlar ve ihtiyarlar vardr. Onlar arasnda namuslarna tecavz edilmi, ebediyen alamaa mahkm gen kzlar da vardr. Onlar arasnda yurtlarn kaybetmi aileler, evlatlarn gmm analar vardr ve yine onlar arasnda muharebedeki namus vazifesini erefle yaparak bugn memleketlerine dnm gaziler vardr. Onlardan ehitlik arabn imi olanlarn ruhlarna fatihalar sunalm.
  1923

 11. #11
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Spor ve Salk

  Muvaffak olmak iin her trl yardmdan ziyade btn millete sporun mahiyeti, kymeti anlalmak ve ona kalbten sevgi gstermek, onu vatan vazife sayma lzmdr.
  1926

  Her eit spor faaliyetlerini, Trk genliinin mill terbiyesinin ana unsurlarndan saymak lzmdr.
  1937

  Bir toplum yalnz spor ile rengini ve kuvvetini deitiremez. Orada hkim olan shh, sosyal, meden birok gerek ve artlarn teminine ynelen teebbs ve tedbirlerin uygulanmas lzmdr.
  1926

  Trk milleti anadan doma sportmendir. Henz yrmeye balayan ky ocuklarn bile harman yerlerinde greirlerken grrsnz. Ata en ok ve en iyi binen yalnz Trk erkekler deildir; Trk kadn da bu ii bilir.

  Benim en ok sevdiim spor, serbest gretir. Hangi Trk askerini, kylsn isterseniz soyup meydana karnz. Dik omuzlar, iyi, kusursuz teekkl etmi adaleleri, keskin yz izgileri, yank tatl renkleri, kafa yaplar, insann ruhuna itimat ve nee veren bir eser olarak canlanr.

  Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazd mektup:

  Kudretli Mehmet Pehlivan,

  Seni cihanda byk n alm bir Trk pehlivan tandm. Parlak baarlarn srrn u szlerle izah ettiini de rendim:

  "Ben her grete arkamda Trk milletinin bulunduunu ve millet erefini dnrm."

  Bu dediini, en az, yaptklarn kadar beendim. Onun iin senin bu deerli szn Trk sporcularna bir meslek prensibi olarak kaydediyorum. Bununla senden ve szlerinden ne kadar ok memnun olduumu anlarsn.
  1931

  Spor, yalnz beden kabiliyetinin bir stnl saylamaz. drak ve zek, ahlk da bu ie yardm eder. Zek ve kavray ksa olan kuvvetliler, zek ve kavray yerinde olan daha az kuvvetlilerle baa kamazlar. Ben sporcunun zeki, evik ve ayn zamanda ahlklsn severim.

  Trk sosyal bnyesinde spor hareketlerini dzenlemekle grevli olanlar, Trk ocuklarnn spor hayatn ykseltmeyi dnrken, sadece gsteri iin herhangi bir yarmada kazanmak emeliyle bir spor izmezler. Esas olan, btn her yataki Trkler iin beden eitimini salamaktr. "Salam kafa, salam vcutta bulunur" szn atalarmz bouna sylememilerdir.
  1937

  Salk ve sosyal yardm hususlarnda takibettiimiz gaye udur: Milletimizin shhatinin korunmas ve takviyesi, lmn azaltlmas, nfusun arttrlmas, bulac ve salgn hastalklarn etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin din ve almaya kabiliyetli bir halde shhatli vcutlar olarak yetitirilmesi...
  1922

  T. B. M. M.

  Karmzdaki dmanlk ve byk ktlk dnyasna kar seslenmeli ve cevap vermelidir. Milletin en yetkili az ancak millet olabilir. Bir kez meclis alsn, olacak ey deil ya olaylarn etkisiyle Ankara'y brakmak zorunda bile kalsak, yerimizi deitireceimiz her yreden daha byk bir yetki ve gle barabiliriz. Milletimizin kurtuluunu ve geleceini vatanmzn son kaya paras zerinde dahi savunacaz ve kesinlikle baarl olacaz.
  Mart 1920

  Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti, milldir; tamamiyle maddidir, gerekidir. Var sanlan lkler arkasnda, o lklere ulamak iin deil, fakat ulatrmak hlyasiyle milleti kayalara arparak, bataklklara batrarak, en sonunda kurban ederek mahvetmek gibi cinayetten kanan bir hkmettir. Trkiye Byk Millet Meclisi'nin btn programlarnn ilkesi u iki esastr: Tam bamszlk, kaytsz ve artsz mill egemenlik!
  Ocak 1921

  Her halde millet hkmetin bekisi olmak gerekir. nk, hkmetin yapt iler olumsuz olup da millet itiraz etmez ve drmezse btn kusur ve kabahatlara katlm demektir.
  Aralk 1920

  Millet bizi buraya gnderdi. Fakat, mr boyunca biz burada ve bu milletin ynetimini ve egemenliini mirasa konmu gibi temsil etmek iin toplanm deiliz.
  Aralk 1921

  Efendiler, bizim hkmetimiz demokratik bir hkmet deildir, sosyalist bir hkmet deildir ve gerekten kitaplardaki hkmetlerin, islm nitelii bakmndan, hi birine benzemeyen bir hkmettir. Fakat, mill egemenlii, mill iradeyi belirten bir hkmettir, bu nitelikte bir hkmettir. Sosyal bilim bakmndan bizim hkmetimizi ifade etmek gerekirse (halk hkmeti) deriz. Efendiler, biz hakkmz koruyup gzetmek, bamszlmz emin bulundurmak iin genel kurulumuzca, milletin btnlmzce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme kar ve bizi yutmak isteyen kapitalizme kar milletin tmyle savamay caiz gren bir meslei izleyen insanlarz. O halde bu ve bu gibi teviklerle ve izahlarla hkmetimizin dayand esasn toplum bilime dayanan bir esas olduunu ak bir surette grrz. Fakat ne yapalm ki demokrasiye benzemiyormu, sosyalizme benzemiyormu, hibir eye benzemiyormu! Efendiler, biz benzememekle ve benzememekle nmeliyiz! nk, biz bize benziyoruz, efendiler!
  Aralk 1921

  Arkadalar, bir hkmet iyi midir, fena mdr? Hangi hkmetin iyi veya fena olduunu anlamak iin, hkmetten ama nedir, bunu dnmek gerekir. Hkmetin iki amac vardr. Biri milletin korunup gzetilmesi, ikincisi milletin refahn salamak. Bu iki eyi salayan hkmeti iyi, salamayan fenadr.
  Mart 1923

  Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geebilmek iin herkesin bildii gibi, bir gei devresi yaadk. Bu devirde, iki fikir ve gr, birbiriyle mtemadiyen mcadele etti. O fikirlerden biri, saltanat devrinin devam ettirilmesiydi. Bu fikrin taraftarlar belli idi. Dier fikir, saltanat idaresine son vererek cumhuriyet idaresi kurmakt. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi, ak sylemekte mahzur gryorduk. Ancak grmzn uygulanma kabiliyetini sakl tutup mnasip zamannda tatbik edebilmek iin, saltanat taraftarlarnn fikirlerini tatbik sahasndan uzaklatrmak mecburiyetinde idik. Yeni kanunlar yapldka, bilhassa Anayasa yaplrken, saltanat taraftarlar, padiahn ve halifenin hak ve yetkilerinin belirtilmesinde srar ederlerdi. Biz, bunun zaman gelmediini veya lzum olmadn bildirerek o ciheti sylemeden gemekte fayda gryorduk.

  Devlet idaresini, cumhuriyetten bahsetmeksizin, mill hakimiyet esaslar dairesinde, her an cumhuriyete doru yryen biimde ekillendirmeye alyorduk.

  Byk Millet Meclisi'nden daha byk makam olmadn alamada srar ederek saltanat ve hilfet makamlar olmakszn, devleti idare etmek mmkn olduunu ispat etmek lzumlu idi.

  Devlet reisliinden bahsetmeksizin, onun vazifesini fiilen Meclis reisine grdryorduk.

  Fiiliyatta, Meclisin reisi, ikinci reis idi. Hkmet vard. Fakat "Byk Millet Meclisi"ni tard. Kabine sistemine gemekten kanyorduk; nk hemencecik saltanatlar, padiahn yetkisini kullanma lzumunu ortaya atacaklard.

  te, gei devresinin bu mcadele safhalarnda, bizim kabul ettirmek mecburiyetinde bulunduumuz, arac ekli, Byk Millet Meclisi Hkmeti sistemini, hakl olarak eksik bulan, merutiyet eklinin akca ifadesini temine alan mualiflerimiz, bize itiraz ediyorlar, diyorlard ki, bu yapmak istediiniz hkmet ekli neye, hangi idareye benzer? Maksat ve hedefimizi syletmek iin yneltilen bu nevi suallere, bizde, zamann gereine gre cevaplar vererek saltanatlar susturmak zaruretinde idik.
  1927

  Biz dahi, uygulanamayacak fikirleri, nazar bir takm teferruat yaldzlayarak, bir kitap yazabilirdik. yle yapmadk. Milletin, madd ve manev yenileme ve gelimesi yolunda yaptmz ilerle, sz ve nazariyattan nce davranmay tercih ettik. Bununla beraber "Egemenlik milletindir.", "Trkiye Byk Millet Meclisinin haricinde hibir makam, mill mukadderata hkim olamaz.", "Btn kanunlarn dzenlenmesinde, her nevi tekilatta, idarenin btn teferruatnda, genel eitimde, iktisad ilerde, mill egemenlik esaslar dahilinde hareket olunacaktr", "Saltanatn ilgas hakkndaki karar deimez kuraldr." Gibi bilinmesi lzm gelen mhim noktalar ve... gibi acele ihtiyalar prensiplerden hari kalmamt.
  1927

  Egemenlik ve saltanat hi kimse tarafndan hi kimseye, ilim icabdr diye; grme ile, mnakaa ile verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alnr. Osmanoullar, zorla Trk milleti'nin egemenlik ve saltanatna el koymulard; bu musallat olmalarn alt asrdan beri devam ettirmilerdi. imdi de, Trk Milleti bu mtecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatn, isyan ederek kendi eline aka alm bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Sz konusu olan; millete saltanatn, egemenliini brakacak myz, brakmyacak myz? Meselesi deildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmi bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktr. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabi grrse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerek gerektii ekilde ifade olunacaktr. Fakat ihtimal baz kafalar kesilecektir.
  1922

  Bugn maziden kuvvetliyiz. Bugn maziye nisbetle daha byk bir kabiliyet ve yaama kudretine malikiz. Bu stnl yapan nedir? Bunun gerek sebepleri iki kuraln kavramnda sakldr. Bu kurallardan birisi Misak Mill, ikincisi egemenlii kaytsz artsz milletin elinde tutan anayasamzdr. Zorlayc hadiselerin sevk ve tesiri altnda toplanan yksek Meclisiniz, bu devlet ve milletin ekil ve niteliin en kesin bir tarzda tesbit etmi ve anayasa ile onun kesin hkmlerini teyit ve takviye eden 1 Kasm 1922 kararn ounlukla kabul ederek yeni Trkiye Devletinin esaslarn ortaya koymutur.
  1922

  Misak Mill ismi altnda tanyarak gereklemesi urunda btn milletin mrn tketmeyi gze ald kurtulu beratmzn kudret, kuvvet ve nitelii ne ise 1 Kasm kararnn da kymet ve ehemmiyeti odur. Misak Mill vatann d dman karsndaki vaziyet ve yerini tesbit eden bir kural olduu gibi, 1 Kasm 1922 karar da asrlardan beri cahillik ve aknln koruyucusu, dknlk ve uursuzluun babas bulunan ve milletimiz iin dahil ve daim bir dman olan, ferd saltanata ve onun temsil ettii uursuz bir idare ekline ynelmi bir mukaddes silhtr. Asrlarca ve asrlarca mddet mert ve kahraman bir azme belirti sahas olmu bir vatan dmana teslim etmek cretini gsterenler, o creti ancak o idarenin ruhunda, eklinde ve mahiyetinde bulmulard.
  1922

  Asla phem yoktur ki; Trkln unutulmu byk meden vast ve byk meden kabiliyeti bundan sonraki inkiafiyle tinin yksek medeniyet ufkunda yeni bir gne gibi doacaktr.

  Tarih

  Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mhimdir. Yazan yapana sadk kalmazsa deimeyen hakikat, insanl artacak bir mahiyet alr.
  1931

  nsan tarihin mnasn ancak olgun bir yaa eritikten sonra anlyor. Ve tarih ancak bu yatan sonra yazlabilir. ok arzu ederdim ki bir ka arkadala beraber hayatmzdan geri kalan zaman tarih yazmakla geirelim!

  Tarihi yapan akl, mantk, muhakeme deil, belki bunlardan ziyade duygulardr.
  1923

  Tarih ne gzel aynadr. nsanlar, zellikle ahlkta gelimemi kavimler, en byk kutsal kavramlar karsnda bile hasis duygulara tbi olmaktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geen byk hdiselerde, bu hdiseler iinde mil ve fil olanlarn hal, hareket ve muameleleri onlarn ahlk seviyelerini ne ak gsterir.
  1915

  Tarihte anlar, hretler kazanm pek ok insanlar mill noktadan fazilete sahip deildir. Mesel hakikaten asker kudret sahibi olan, Moskova'ya kadar giden, yangnlar harabeler stnden Fransz ordusunu srkleyip eriten Napolyon'u dnrz. Onun hareketleri Fransz milletinin hakiki ve mill menfaatlerine deil, kendi cihangirane emellerini tatmin iindi. Bunu tatmin iin Fransa'nn milyonlarca sekin evldn eritti ve nihayet hepinizin bildiiniz kbete urad. Bizim Osmanl tarihindeki en byk ve anl grlen hareketleri de ayn noktadan tetkik, ayn mahiyette mukayese etmek mmkndr.
  1923

  Ankara ve stanbul ehirlerinden birine "Atatrk"ad verilmesi iin bir kanun teklifinin hazrl zerine verdii cevap:

  Bir adn tarihte kalmas ve azlarda sylenmesi iin, ehirlerin temellerine snmak art deildir. Tarih zorlanmay sevmeyen nazl bir peridir. Fikirleri tercih eder.

  Byk devletler kuran ecdadmz byk ve mull medeniyetlere de sahip olmutur. Bunu aramak, tetkik etmek, Trkle ve cihana bildirmek bizler iin bir bortur.

  Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.

  Trkleri btn dnyaya geri bir millet olarak tantan gr bizim de iimize girmitir. Drtyz adrlk bedev bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini balatmak suretiyle imparatorluk zamannda Trklerin gr de bu merkezdeydi. Evvel millete, tarihini, asl bir millete mensup bulunduunu, btn medeniyetlerin anas olan ileri bir milletin ocuklar olduunu retmeliyiz.
  1930

  Eer bir millet bykse kendisini tanmakla daha byk olur.

  Trk ocuklarnda kabiliyet her milletinkinden stndr. Trk kabiliyet ve kudretinin tarihteki baarlar meydana ktka, bsbtn Trk ocuklar kendileri iin lzm gelen hamle kaynan o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Trk ocuklar bamszlk fikrini kazanacaklar, o byk baarlar dnecekler, harikalar yaratan adamlar renecekler, kendilerinin ayn kandan olduklarn dnecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun emeyeceklerdir.

  Biz Balkanlar niin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardr. Bu da slv aratrma cemiyetlerinin kurduu Dil Kurumlardr, bizim iimizdeki insanlarn mill tarihlerini yazp mill uurlarn uyandrd zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarna ekildik.

  Bir Toplant esnasnda Trk Tarih Kurumu yelerine sylenmitir:

  Ben fani bir insanm, bir gn leceim, byklne ve stn kabiliyetlerine inandm Trk Milleti'nin gerek tarihinin yazlmasn salmda grmek istiyorum. Onun iin bu toplantlarda kendimden geiyor, her eyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin.
  1933

  Alemdar Mustafa Paa ile Mustafa Reit Paa'y severim, fakat Alemdar'n biraz kltr olsa idi Cumhuriyet iln ederdi. Mustafa Reit Paa'nn biraz kltr, Alemdar'n kudreti birletirilseydi, ben tarihe baka bir vazife ile girerdim.

 12. #12
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Trk Milleti

  Benim hayatta yegne fahrim, servetim Trklkten baka bir ey deildir.
  1923

  Bu memleket tarihte Trkt, halde Trktr ve ebediyen Trk olarak yaayacaktr.
  1923

  Trk! n. al. Gven.
  1925

  Bir Trk dnyaya bedeldir.
  1925

  ngiliz ateemiliterinin sorduu bir sorunun cevabdr:

  Anasnn ve babasnn asilliiyle iftihar eden Tedoz, talya yarmadasna inmek isteyen Trk Attill'ya, bar grmesinden nce sormu:

  "Siz hangi asl ailedensiniz?" Attill da ona cevap vermi: "Ben asl bir milletin evldym!" te benim cevabm da size budur!"

  Trk milleti byk bir arslandr. Biz hepimiz onun tyleri arasna skm ve snm gz ile grlmez kk varlklarz. O arslann byk hareketleri ve hamleleri ise inklp hareketleri ve hamleleridir. Bu arslan tahrik edebilmek... te bizim iin iftihar edebilecek rol budur.
  1931

  Ben bat milletlerini, btn dnyann milletlerini tanrm. Franszlar tanrm, Almanlar, Ruslar ve btn dnyann milletlerini ahsen tanrm ve bu tanmam da harb sahalarnda olmutur, ate altnda olmutur. lm karsnda olmutur. Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manev kuvveti btn milletlerin manev kuvvetinin stndedir.
  1920

  Trk milleti, gzel her eyi, her meden eyi, her yksek eyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktr ki, hereyin stnde tapnd bir ey varsa, o da kahramanlktr. Bu szlerim phesiz bugnk uyank Trk genliinin kulaklarnda yksek ve tesirli akisler yapacaktr. Yksek huylarna ehemmiyetle baktm Trk ocuklarndan daha az ey istemem.

  Bizim baka milletlerden hibir eksiimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, alkanz, yksek maksatlar urunda lmesini biliriz.

  Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayr ayr eyler deiliz. Ve unu kat'i olarak syleyeyim ki bir millet, varl ve bamszl iin hereye giriir ve bu gaye urunda her fedakrl yaparsa, muvaffak olmamas mmkn deildir. Elbette muvaffak olur. Muvaffak olamaz ise o millet lm demektir. u halde millet yaadka ve her trl fedakrlkta bulunduka muvaffak olamamas hatra gelmez ve byle bir ey sz konusu olamaz.
  1919

  Dnyann bize hrmet gstermesini istiyorsak evvel bizim kendi benliimize ve milliyetimize bu hrmeti hissen, fikren, fiilen, btn i ve hareketlerimizle gsterelim; bilelim ki mill benliini bulmayan milletler baka milletlerin avdr.
  1923

  Felketler, elemler, malbiyetler milletler zerinde bir takm etkenlerin vcut bulmasna sebebiyet verir. Bu etkenlerin balcas, yle kara gnlerinde sonra milletlerin uyanmas vakalarn bulmas ve kendi benliini duymasdr.

  Milletleri ykselten bu zelliklere bir etken daha ilve edelim: ntikam hissi... Milletlerin kalbinde intikam hissi olmal. Bu alelde bir intikam deil, hayatna, ikbaline, refahna dman olanlarn zararlarn yoketmeye ynelen bir intikamdr. Btn dnya bilmeli ki, karmzda byle bir dman olduka onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Dmana merhamet acizlik ve zaaftr. Bu, insaniyet gstermek deil, insanlk zelliinin yokoluunu iln etmektir.
  1923

  Mazinin kararsz, rm zihniyeti lmtr. Btn dnya bilmelidir ki, Trk milleti hakkn, haysiyetini, erefini tantmaa kadirdir. Trk vatannn bir kar topra iin btn millet bir vcut olarak ayaa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatann bir avu toprana vuku bulacak tecavzn btn mevcudiyetine vurulmu darbe olacan artk Trk milletinin farketmediini sanmak hatadr.
  1924

  Bu dnyadan gerek Trk milletine veda edeceklerinin ocuklarna kendinden sonra yaayacaklara, son sz bu olmaldr: "Benim Trk milletine, Trk cemiyetine, Trkln istikbaline ait devlerim bitmemiti, siz onlar tamamlayacaksnz. Siz de sizden sonrakilere benim szm tekrar ediniz."
  1935

  Bu szler bir ferdin deil, bir Trk Milleti duygusunun ifadesidir. Bunu, her Trk bir parola gibi kendinden sonrakilere mtemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Trk ferdinin son nefesi, Trk Milleti'nin nefesinin snmiyeceini onun ebedi olduunu gstermelidir. Yksek Trk, senin iin yksekliin hududu yoktur. te parola budur.
  1935

  Az zamanda ok ve byk iler yaptk. Bu ilerin en by, temeli Trk kahramanl ve yksek Trk kltr olan Trkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Trk milleti'nin ve onun deerli ordusunun bir ve beraber olarak kararl bir ekilde yrmesine borluyuz. Fakat yaptklarmz asla kfi grmeyiz. nk daha ok ve daha byk iler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dnyann en mamur ve en meden memleketleri seviyesine karacaz. Mill kltrmz ada medeniyet seviyesinin stne karacaz.

  Daha az zamanda daha byk iler baaracaz. Bunda muvaffak olacamza phem yoktur. nk Trk Milleti'nin karakteri yksektir. Trk Milleti alkandr, Trk Milleti zekidir. nk Trk Milleti mill birlik ve beraberlikte glkleri yenmesini bilmitir. Ve nk Trk Milleti'nin yrmekte olduu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasnda tuttuu meale mspet ilimdir.

  unu da ehemmiyetle belirtmeliyim ki, yksek bir insan cemiyet olan Trk Milleti'nin tarih vasfda gzel sanatlar sevmek ve onda ykselmektir. Bunun iindir ki, milletimizin yksek karakterini, yorulmaz alkanln, ftr zeksn, ilme balln, gzel sanatlara sevgisini, mill birlik duygusunu mtemadiyen ve her trl vasta ve tedbirlerle besliyerek inkiaf ettirmek mill lkmzdr.

  Trk Milleti,

  Ebediyete akp giden her on senede bu byk millet bayramn daha byk ereflerle, saadetlerle huzur ve refah iinde kutlaman gnlden dilerim.

  Ne mutlu Trkm diyene!
  1933

  Memleket ve millet hizmetlerinde ba olmak isteyenlerin ilham kayna, milletin hakik hisleri ve emelleridir. Bizim anlmaa deer bir hareketimiz varsa o da milletin duygu ve eilimlerinde varlna temas etmee almaktan ibarettir. Her trl muvaffakiyet srrnn, her nevi kuvvetin, kudretin hakik kaynann, milletin kendisi olduuna kanaatimiz tamdr.
  1925

  Sz syleyen arkadalarmzdan biri bana nereden ilham ve kuvvet aldm sordu. Arkadalarmzn sorduu ilham ve kuvvet kayna, milletin kendisidir. Milletin mterek eilimi, umum fikri olduunu inkr edenler de vardr. Bu gibileri, hepiniz ok iitmisinizdir. Bu gibiler memleket ve milletle alkasz, dalgn insanlardr. Memleketimizin ve milletimizin bana gelmi olan bunca felketler hi phe etmemelidirki, bu dalgn insanlarn memleketin talihini ve iradesine ellerinde tutmu olmalarndan ileri gelmitir.

  Bir topluluun mutlaka ortaklaa bir fikri vardr. Eer bu her zaman dile getirilemiyor ve belirtilemiyorsa, onun yokluuna karar verilmemelidir. O, yaplan ilerde mutlaka mevcuttur. Varlmz, bamszlmz kurtaran btn iler ve hareketler, milletin mterek fikrinin, arzusunun, azminin yksek belirtisinden baka bir ey deildir.
  1925

  Biz, ilhamlarmz, gkten ve grnmez lemlerden deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz. Bizim yolumuzu izen; iinde yaadmz yurt, barndan ktmz Trk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve strap kaydeden yapraklarndan kardmz neticelerdir.
  1937

  Bu millet hakik eilimine zt dnceye sapanlara iltifat etmemektedir. Bununla bugn ok vnyorum. Bundaki isabetin srrn izah iin derhal sylemeliyim ki bizim ilham kaynamz dorudan doruya byk Trk Milleti'nin vicdan olmutur ve daima olacaktr. Btn hareketi, verimi, kuvveti mill vicdandan aldka, btn teebbslerimizde milletin sa duyusunu, rehber saydka imdiye kadar olduu gibi bundan sonra da milleti doru hedeflere eritireceimize imanmz tamdr.
  1925

  Giritiimiz byk ilerde, milletimizin yksek kabiliyeti ve yksek saduyusu balca rehberimiz ve baar kaynamz olmutur. Bu byk millet, arzu ve istidadnn yneldii istikametleri grmeye alan ve grebilen evldn daima takdir ve himaye etmitir.
  1926

  Millet sevgisi kadar byk mkfat yoktur. stikll harbinde benim de milletime ettiim bir takm hizmetler olmutur zannederim. Fakat, bunlardan hibirini kendime mal etmedim. Yaplann hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, dorusu da budur. Mazide saysz medeniyet kurmu bir rkn ve milletin ocuklar olduumuzu isbat etmek iin, yapmamz lzmgelen eylerin hepsini yaptmz ileri sremeyiz; bugne ve yarna braklm daha birok byk ilerimiz vardr. lm almalarda bunlar arasndadr. Beni seven arkadalarma tavsiyem udur: ahsnz iin deil, fakat mensup olduunuz millet iin elbirlii ile alalm; almalarn en yksei budur.
  1923

  Milletimizi imdiye kadar sylediim szlerle ve hareketlerimle aldatmam olmakla vn duyuyorum. "Yapacam. Yapacaz. Yapabiliriz" dediim zaman onlarn gerekten yapabileceime inanmtr. Nitekim Sakarya Muharebesi balamadan evvel "Dman memleketimiz iinde boacaz" demitim. Bana baz mhim saylan yerlerden mracaatlar vki olarak "milleti beyhude yere krdrmaynz" demiler; Romenlerden, Bulgarlardan, Yunanllardan bahsederek kurtuluumuzu gelecee brakmann uygun olacan sylemilerdi. Fakat milletin kabiliyetini, imann gznne alarak onlara "Hayr, yapacaz!" demitim. imdi de milleti refaha, ilerlemeye, memleketi mutlulua sevketmek iin mevcut kabiliyetimizi gznnde alarak "Bunu da yapacaz!" diyorum.
  1923

  Hibir szmde milletime kar geri alma durumunda kalmadm. Onlar sylerken bir hayal peinde koan gibi, hayal akyan bir air gibi deil, onlar sylemekliim bu milletteki kabiliyet unsurlarn bilmekliimden idi.
  1923

  Trk milleti kahramanlkta olduu kadar, istidat ve liyakatte de btn milletlerden stndr.

  Mhim bir vazifenin yaplnda benden evvel ie girien, millet olmutur. Benim u veya bu sebeple tehir ettiim mhim vazifeyi millet bana ihtar etmi ve yaptrmtr. Bunu milletin mterek ruhundaki ykseklik ve erginlie parlak bir misal olarak anmayalm.
  1925

  Benim iin en byk korunma noktas ve efaat kayna milletimin sinesidir.
  1919

  Bu millet kl kprdamadan dava uruna ve benim uruma, cann vermee hazr olmasayd ben hibir ey yapamazdm.

  Ben binbir mkl karsnda ylacak bir insan olsa idim byk ilerin rehberliinde, milletim beni yaya brakrd. Milletimin iyi niyetine daima minnettarm.

  Ben gerektii zaman en byk hediyem olmak zere Trk milletine canm vereceim.

  Haziran 1937

  Hayatmn btn safhalarnda olduu gibi, son zamanlarn buhranlar ve felaketleri arasnda da, bir dakika gememitir ki, her trl huzur ve istirahatimi, her nev'i ahsi duygularm, milletin selameti ve saadeti namn feda etmekten zevk duymayaym.
  1937

  Dnya zerinde yaam ve yaayan milletler arasnda demokrat doan yegne millet Trklerdir.
  1937

  Kudretsiz dimalar, zayf gzler, hakikati kolay gremezler. O gibiler byk Trk milletinin yksek seviyesine nazaran geri adamlardr.
  1925

  Millet, muasr medeniyetin btn milletlere temin ettii hayat ve vastalar, esasta ve ekilde aynen ve tamamen gerekletirmeye kati karar vermitir. Millet, yenilik ve slahat sahasnda gsterdii gayretlerin asrlardan beri olduu gibi, trl yalan ve dolanla biran bile durmasna msaade etmemek azmindedir.
  1925

  Millet, milletleraras umumi mcadele sahasnda hayat sebebi ve kuvvet sebebi olacak ilim ve vastann ancak muasr medeniyette bulunabileceini, sabit olmu bir hakikat diye benimsemitir.
  1925

  Millet, saydm deiiklikler ve inklaplarn tabii ve zaruri icab olarak umumi iradesinde ve btn kanunlarnda, ancak dnya ihtiyalarndan mlhem ve ihtiyacn deimesiyle deiip gelimesi esas olan dnyevi bir idare zihniyetini hayat dsturu saymtr.
  1925

  Bu byk millet, arzu ve istihdadnn ynelmi olduu istikametleri gstermeye alan ve grebilen evladn daima takdir ve himeya etmitir.
  1926

  ki Mustafa Keml vardr. Biri, ben, fni Mustafa Keml; dieri milletin iinde yaatt Mustafa Kemller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike nnda ben ortaya ktmsa, beni bir Trk anas dourmad m? Feyiz milletindir, benim deildir.
  1935

  Trk milletinin istidad ve kat karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektedir.
  1924

  Trk milleti uurla ve bunca bin senelerin at devasz yaralar acele tedavi etmek strabiyle, hakikat denilen cevheri bulmu olduuna inanarak, uzun admlarla kurtulu aramaya karar vermitir. Bunun nne sed ekmek isteyeceklerin kbeti Trkn kuvvetli ayaklar altnda ezilmektir.

  Silh ile olduu gibi akl ile de mcadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gsterdii kudreti, ikincisinde de gstereceine asla phem yoktur. Milletimizin sf seciyesi istidat ile doludur.
  15 Temmuz 1921

  Samsun'a ayak bastktan sonra derhal memleket ve milleti yokladm. Grdm ki, memleketin ve milletin temayl istikll mdafaasnda tereddt edenleri utanlr mevkiinde brakabilecek mahiyettedir. Filhakika iki seneden beri btn dnyann ahit olduu olaylar dncelerimde isabet ve milletin azim ve imnnda hakik salbet olduunu ispat etti.
  23 Nisan 1921

  Hibir zafer gaye deildir. Zafer ancak kendisinden daha byk bir gayeyi elde etmek iin belli bal vastadr. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin istihsal ve hizmet nisbetinde kymet ifade eder. Bir fikrin istihsaline dayanmayan zafer payidar olamaz. O bo bir gayrettir.

  Bizi dier medeni milletler arasnda geri braktran adl, siyas, iktisad, mal zincirler krlmtr. Paralanmtr... Bugne kadar kazandmz muvaffakyet, bize ancak terakki ve medeniyete doru bir yol amtr. Yoksa terakki medeniyeti henz ulalm deildir.

  Byk davamz, en meden ve mreffeh millet olarak varlmz ykseltmektir. Bu yalnz kurumlarnda deil dncelerinde temelli bir inklp yapm olan Byk Trk Milletinin dinamik idealidir. Bu idealin en ksa bir zamanda kavramak iin, fikir ve hareketi, beraber yrtmek mecburiyetindeyiz. Bu teebbste, baar ancak, sreli bir planla ve rasyonel almakla mmkn olabilir.

  Trkiye'nin gerek sahibi ve efendisi, hakiki retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, mutluluk ve servete hak kazanm ve lyk olan kyldr.
  1922

 13. #13
  Doadostu'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Aug 2005
  Ya
  24
  Cinsiyet:

  Mhendislik Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  Trk Kadn

  Byk atalarmz ve onlarn analar, tarihin, olaylarn tanklyla sabittir ki, cidden yksek faziletler gstermilerdir. Burada birok noktalardan sayabileceimiz o faziletlerin en by ve en ehemmiyetlisi kymetli evltlar yetitirmeleriydi. unu sylemek istiyorum ki, kadnlarmzn umum vazifelerde zerlerine den hisselerden baka kendileri iin en ehemmiyetli, en hayrl, en faziletli bir vazifeleri de iyi anne olmaktr. Bugnn analar iin gerekli zellikler tayan evlt yetitirmek, evltlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak, pek ok yksek zellii ahslarnda tamalarna baldr. Bu sebeple kadnlarmz hatt erkeklerden daha ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaa mecburdurlar. Eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa byle olmaldrlar.
  1923

  Bizce: Trkiye Cumhuriyet anlamnca kadn, btn Trk tarihinde olduu gibi bugn de en muhterem mevkide, her eyin stnde yksek ve erefli bir mevcudiyettir.

  Bizim dinimiz hibir vakit kadnlarn erkeklerden geri kalmasnn talep etmemitir. Allah'n emrettii ey, erkek ve kadnn beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasdr. Kadn ve erkek bu ilim ve bilgiyi kazanmasdr. Kadn ve erkek bu ilim ve bilgiyi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak mecburiyetindedir. slm ve Trk tarihi tetkik edilirse grlr ki, bugn kendimizi bir trl kaytlarla bal zannettiimiz eyler yoktur. Trk sosyal hayatnda kadnlar ilim ve bilgi ynnden ve dier hususlarda erkeklerden asla geri kalmamlardr. Belki daha ileri gitmilerdir.
  1923

  Trk kadn dnyann en mnevver, en faziletli ve en ar kadn olmaldr. Ar siklette deil; ahlkta, fazilette ar, arbal bir kadn olmaldr. Trk kadnnn vazifesi, Trk' zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle koruma ve mdafaaya gc yeter nesiller yetitirmektir. Milletin kayna, sosyal hayatn esas olan kadn, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kadn ok yksek olmaldr.
  1925

  Trkiye Cumhuriyetinin esas dncesi, kadnlar deil, erkekleri dahi, sava meydanna gtrmemektir. Fakat Trk Milleti'nin yksek varlna, herhangi taraftan olursa olsun, iliildii zaman, ite o vakit Trk kadnlar Trk erkeklerinin bulunduu yerde hazr ve gzleyici ve faal olacaklardr. Bu, insanln yksek huzuru, sknu ve dnya insanl iin lzm bir dev olduundandr ki, Trk kadn bunu yapacaktr ve yapagelmektedir ve yapar.

  Bizim toplumumuzun baar gsterememesinin sebebi kadnlarmza kar gsterdiimiz ilgisizlik kusurdan domaktadr. nsanlar dnyaya alnnda yazl olduu kadar yaamak iin gelmilerdir. Yaamak demek faaliyet demektir. Bu sebeple bir toplumun bir organ faaliyette bulunurken dier organ ilemezse o toplum felcolmutur. Bir toplumun hayat almas ve muvaffak olmas iin almann ve muvaffak olabilmenin bal olduu btn sebep ve artlar benimsemesi gerekir. Bundan tr bizim toplumumuz iin ilim ve teknik gerekli ise bunlar ayn derecede hem erkek, hem de kadnlarmzn edinmeleri lzmdr. Malmdur ki, her safhada olduu gibi sosyal hayatta dahi i blm vardr. Bu umum i blm arasnda kadnlar kendilerine ait olan vazifeleri yapacaklar gibi ayn zamanda sosyal topluluun refah, saadeti iin gerekli gndelik almaya dahil olacaklardr.
  1923

  Kadnn en byk vazifesi analktr. lk terbiye verilen yerin, ana kuca olduu dnlrse bu vazifenin ehemmiyeti lykiyle anlalr. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya karar vermitir. Bugnn gerelerinden biri de kadnlarmzn her hususta ykselmelerini temindir. Bu sebeple kadnlarmz da lim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin getikleri btn tahsil derecelerinden geeceklerdir. Sonra kadnlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yryerek birbirinin yardmcs ve koruyucusu olacaklardr.
  1923

  Arkadalar, Trk milleti ok byk vak'alarla ispat etti ki, yenilik sever ve inklp bir millettir. Son senelerden nce de milletimiz yenileme yollar zerinde yrmee, sosyal inklba teebbs etmemi deildir. Fakat hakik neticeler grlemedi. Bunun sebebini aratrdnz m? Bence sebep ie esasndan, temelinden balanmam olmasdr. Bu hususta ak syleyeceim: Bir toplum, bir millet, erkek ve kadn denilen iki cins insandan meydana gelir. Kaabil midir ki bir ktlenin bir parasn ilerletelim, dierine msamaha edelim de ktlenin hepsi ykselme erefine eriebilsin? Mmkn mdr ki bir topluluun yars topraklara zincirlerle bal kaldka dier ksm gklere ykselebilsin? phe yok ykselme admlar, dediim gibi, iki cins tarafndan beraber, arkadaa atlmak ve ilerleme ve yenilik alannda birlikte yol alnmak gerektir. Byle olursa inklp muvaffak olur.
  1925

  Ey kahraman Trk kadn, sen omuzlar zerinde gklere ykselmeye lyksn.

  Analarn bugnk evltlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlt yetitirmek, evltlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa.

  nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin. Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

  Dnyada hibir milletin kadn, "Ben Anadolu kadnndan daha fazla altm, milletimi kurtulua ve zafere gtrmekte Anadolu kadn kadar hizmet gsterdim" diyemez.

  Kadnlarmz haddizatnda itima hayatta erkeklerimizle her vakit yanyana yaadlar. Bugn deil, eskiden beri, uzun zamandan beri kadnlarmz erkeklerle baaba mcadele hayatnda, ziraat hayatnda, geim temininde erkeklerimizden yarm adm geri kalmayarak yrdler.

  Belki erkeklerimiz memleketi istil eden dmana kar sngleriyle, dmann snglerine gs germekle dman karsnda buldular. Fakat erkeklerimizin tekil ettii ordunun zayf kaynaklarn kadnlarmz iletmitir. Memleketin var olmas imknn hazrlayan kadnlarmz olmutur ve kadnlarmz olmaktadr.

  Kimse inkr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadnlarmzdr.

  ift sren, tarlay eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara gtrerek paraya eviren, aile ocaklarnn dumann tttren, btn bunlarla beraber srtyla, kans ile kucandaki yavrusuyla, yamur demeyip cephenin mhimmatn tayan hep onlar, hep o ilhi Anadolu kadnlar olmutur.

  Trk nkilab
  Trk inklab nedir? Bu inklp, kelimenin ilk anda iaret ettii ihtill mnasndan baka, ondan daha geni bir deiiklii ifade etmektedir. Bugnk devletimizin ekli, asrlardan beri gelen eski ekilleri ortadan kaldran en gelimi tarz olmutur.

  Milletin, varln devam ettirmesi iin fertleri arasnda dnd mterek ba, asrlardan beri gelen ekil ve mahiyetini deitirmi, yani millet, din ve mezhebi balant yerine Trk Milliyeti bayla fertlerini toplamtr.

  Millet, beynelmilel umum mcadele sahasnda hayat sebebi ve kuvvet sebebi olacak ilim ve vastann ancak ada medeniyette bulunabileceini bir deimez gerek olarak prensip saymtr.

  Byk milletimizin hayatnn seyrinde vcuda getirdii bu deiiklikleri herhangi bir ihtillden ok fazla, ok yksek olan en muazzam inklplardandr.
  1925

  Hakik inklplar onlardr ki, ilerleme ve yenileme inklbna yneltmek istedikleri insanlarn ruh ve vicdanlarndaki gerek eilime szmasn bilirler. Bu mnasebetle unu da ifade edeyim ki, Trk milletinin son senelerde gsterdii harikalarn, yapt siyas, sosyal inklplarn gerek sahibi kendisidir. Sizsiniz. Bu istidat ve gelime mevcut olmasayd onu yaratmaa hibir kuvvet ve kudret kfi gelemezdi. Herhangi bir gelime devresinde bulunan bir insan kitlesini bulunduu vaziyetten kaldrp damdan der gibi filn gelime seviyesine eritirmek imknszl tabi izaha muhta deildir. Yaptmz ve yapmakta olduumuz inklaplarmzn temel prensibi budur. Bu gerei kabul edemeyen zihniyetleri darmadan etmek zarurdir. imdiye kadar milletin diman paslandran, uyuturan bu zihniyette bulunanlar olmutur. Herhalde zihniyetlerde mevcut uydurma hikyeler tamamen kovulacaktr. Onlar karlmadka dimaa gerek nurlarn yerletirmek imknszdr.
  1925

  Uurum kenarnda ykk bir lke... Trl dmanlarla kanl boumalar... Yllarca sren sava... Ondan sonra, ierde ve darda sayg ile tannan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunlar baarmak iin arasz inklplar... te Trk genel inklbnn bir ksa ifadesi...
  1935

  Trkiye'yi, derece derece mi ilerletmeli, an olarak m? ki sistem var, biri malm, byk Fransz ihtillindeki tarz: Rejimler deiecek, ihtilllere kar mukabil ihtilller yaplacak. Sa solu tepeler, sol sa sprrken bir de baklacak ki bir buuk asrlk zaman gemi... Bu milletin damarlarnda o kadar bol kan ve nnde o kadar geni zaman var m?
  1922

  nklbn kanunu mevcut kanunlarn stndedir. Bizi ldrmedike, bizim kafalarmzdaki cereyan bomadka baladmz inklp ve yenilik bir an bile durmayacaktr. Bizden sonraki devirlerde de byle olacaktr.
  1923

  nklp gne kadar parlak, gne kadar scak ve gne kadar bizden uzaktr. stikametimi daima o gnee bakarak tyin eder ve ylece ilerlerim, ilerlerim, parlakl ve scakl ilerlememe msaade edinceye kadar ilerlerim. Tekrar ilerlemee devam etmek zere dururum, tekrar gnee bakarak istikamet alrm.

  Milletlerin tarihinde baz devirler vardr ki, muayyen maksatlara erebilmek iin madd ve manevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve ayn istikamete yneltmek lzm gelir. Yakn senelerde milletimiz byle bir toplanma ve birleme hareketinin mhim neticelerini kavramtr.

  Memleketin ve inklbn ieriden ve dardan gelebilecek tehlikelere kar korunmas iin, btn milliyeti ve cumhuriyeti kuvvetlerin bir yerde toplanmas lzmdr.

  Ayn cinsten olan kuvvetler mterek gaye yolunda birlemelidir.
  1931

  Btn dnya bilsin ki benim iin bir tarafllk vardr: Cumhuriyet taraftarl, fikr ve sosyal inklp taraftarl. Bu noktada, yeni Trkiye topluluunda bir ferdi, hari dnmek istemiyorum.
  1924

  Gen fikirli demek, dorultuyu gren ve anlayan hakik fikirli demektir. Milletin hakm emelleri, gr noktas budur. Hepimiz ona uymaya mecburuz.
  1925

  Arkadalar, yaptmz ve yapmakta olduumuz inklplar iin nurun ve mnevverin yoluna gideceiz; hedef ve hnerimiz cahil ktleyi de nurlandrarak yolumuzda yrtmek ve onu aydnla karmaktr. Cumhuriyetimizi, ada medeniyet seviyesine ulatrmak isteimizi kstekleyecek herhangi bir referanduma gitmek yalnz cehalet deil hyanet olur. Yzde seksenine okuma yazma retilmemi bir memlekette inklplar plebisitle olmaz!...
  1984

  Milletin uyanklna, milletin ilerleme ve gelime istidadna gvenerek, milletin azminden asla phe etmeyerek Cumhuriyetin btn gereklerini yapacaz. Birok glkler ve engeller karsnda bulunduumuzu biliyoruz. Bunlarn hepsini tetkik ile, azim ve iman ile ve millet aknn sarslmaz kuvvetiyle birer birer zp sonulandracaz. O millet ak ki hereye ramen sinemizde snmez bir kuvvet, dayankllk ve ate kaynadr.
  1924

  Bizim milletimiz vatan iin, hrriyeti ve egemenlii iin, hrriyeti ve egemenlii iin fedakr bir halktr; bunu ispat etti. Milletimiz yapt inklplarn kskan mdafiidir de. Benliinde bu faziletler yerlemi bir milleti yrmekte olduu doru yoldan hibir kimse, hibir kuvvet alkoyamaz.
  1924

  Trkiye'de doan inklp gnei ykselerek hararetini yaydka, Trk milletinin kalbi bsbtn dnyann byk ve takdire deer eserlerine kar scak bir sevgiyle dolmu, btn ilerleme prensiplerini tamamiyle benimsenmitir.
  1923

  Her trl ykselme ve olgunlamaya istidatl olan milletimizin sosyal ve fikr admlarn ksaltmak istiyen engeller mutlaka ortadan kaldrlmaldr.
  1924

  Biz, byk bir inklp yaptk. Memleketi bir adan alp yeni bir aa gtrdk. Bir ok eski messeseleri yktk. Bunlarn binlerce taraftar vardr. Frsat beklediklerini unutmamak lzm. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak iin, sert tedbirlere mracaat edilmitir. Bize gelince, inklb koruyacak tedbirlere daha ok muhtacz.
  1925

  Ulatrma ve Bayndrlk

  Halk, kyller bana her yerde i programn u iki kelime ile ihtar ettiler:

  Yol, mektep. Hatt yoldan bahsederlerken yol kylnn kanaddr. Demeleriyle hereyden evvel ona ehemmiyet verdikleri anlalyor. Gerekten btn ekonomi birinci kelimenin ve herey ikinci kelimenin iindedir.
  1934

  Ekonomik hayatn faaliyet ve canll, ancak ulatrma vastalarnn, yollarn, trenlerin, limanlarn durumu ve derecesiyle orantldr.
  1922

  Memleketimizi demiryollar ile ve zerinde otomobiller alr muntazam yollarla ebeke haline getirmek mecburiyetindeyiz. nk Batnn ve dnyann aralar bunlar olduka, trenler olduka, bunlara kar merkepler ve kan ile ve tabi yollar zerinde yara girimenin imkn yoktur.
  1923

  Demiryollar bir lkeyi medeniyet ve refah nurlaryle aydnlatan kutsal bir mealedir.
  1937

  Ekonominin gelimesinde balca lzumlu olan, yollar, demiryollar, limanlar, kara ve deniz ulatrma vastalar mill mevcudiyetin madd ve siyas kan damarlardr. Refah ve kuvvet vastasdr.
  1930

  Ziraat

  Milletimiz ok byk elemler, malbiyetler, facialar grmtr. Btn olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi undandr: "nk Trk iftisi bir eliyle klcn kullanrken, dier elindeki sapanla topraktan ayrlmad. Eer milletimizin byk ekseriyeti ifti olmasayd biz bugn dnya yznde bulunmayacaktr."
  1923

  Efendiler! Milletimiz iftidir. Milletin iftilikteki almasn yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eritirmeliyiz. Kylnn almasnn neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde karmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur.
  1922

  Trk kylsn 'Efendi' yerine getirmedike memleket ve millet ykselemez.

  Kl kullanan kol yorulur, nihayet klc knna koyar ve belki kl o knda kflenmiye, paslanmya mahkm olur. Fakat sapan kullanan kol gn getike daha ziyade kuvvetlenir ve daha ok kuvvetlendike daha ok topraa malik ve sahip olur.


  1923

  Mill ekonominin temeli ziraattir. Bunun iindirki, ziraatte kalknmya byk nem vermekteyiz. Kylere kadar yaylacak programl ve pratik almalar, bu maksada erimeyi kolaylatracaktr.
  1937

  Fakat, bu hayat ii, isabetle amacna ulatrabilmek iin, ilk nce cidd ettlere dayal bir ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun iin de, her kylnn ve btn vatandalarn kolayca kavryabilecei ve severek tatbik edebilecei bir ziraat rejimi kurmak lzmdr. Bu siyaset ve rejimde, nemli yer alabilecek noktalar balca unlar olabilir:
  Bir defa, memlekette topraksz ifti braklmamaldr. Bundan daha nemli olan ise, bir ifti ailesini geindirebilen topran, hibir sebep ve suretle, blnmez bir mahiyet almas. Byk ifti ve iftlik sahiplerinin iletebilecekleri arazi genilii, arazinin bulunduu memleket blgelerinin nfus kesafetine ve toprak verim derecesine gre snrlandrmak lzmdr.


  1937

  Eer milletimizin ounluu ifti olmasayd, biz bugn dnya yznde bulunmayacaktk.
  Mart 1928

  Milletimiz iftidir. Milletin iftilikteki emeklerini asr, iktisad tedbirlerle azam haddine karmalyz. Kylnn almalarnn netice ve semeresini kendi menfaati lehine azam haddine ykseltmek, istisad siyasetimizin temel tadr.
  1922

  Onun iin, bir yandan iftinin emeini arttracak ve semereli klacak bilgi, vasta ve fenn aletlerin kullanma ve yaplmasna, te yandan onun almalarnn neticelerinden azam derecede faydalanmasn temin edecek iktisad tedbirlerin alnmasna almak lzmdr.
  1922

 14. #14
  dilil'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  May 2006
  Cinsiyet:

  Eczaclk Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan Atatrk diyor ki:


  ATATRK DYORK;  Biz Trkler, btn tarihimiz boyunca hrriyet ve istiklle timsal olmu bir milletiz.

  Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, istikllden mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk saylamaz.

  zgrlk ve bamszlk benim karakterimdir. Ben milletimin en byk ve ecdadmn en deerli miras olan bamszlk ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev, husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenler bu akm malumdur. Bence bir millete erefin, haysiyetin, namusun ve insanln vcut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin zgrlk ve bamszlna sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara, ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaabilmek iin mutlaka bamsz bir milletin evlad kalmalym. Bu sebeple milli bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeinceye kadar, amansz dmanym.

  Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirlii zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaya mahkumdurlar.

  Cumhuriyet fikir serbestlii taraftardr. Samimi ve meru olmak artyla her fikre sayg duyarz.

  Egemenlik kaytsz ve artsz milletindir.

  Geri bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir.

  Bilelim ki milli benliini bilmeyen milletler baka milletlere yem olurlar.

  Milli mcadelelere ahs hrs deil, milli ideal, milli onur sebep olmutur.

  Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.

  Milli his ile dil arasndaki ba ok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin gelimesinde balca etkendir. Trk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil uurla ilensin. lkesini, yksek bamszln korumasn bilen Trk milleti, dilini de yabanc diller boyunduruundan kurtarmaldr.

  Bir dinin tabi olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uygun olmas lazmdr.

  Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz.

  Trk Milletinin istidad ve kesin karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektir.

  Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarn ayaklar altnda kalmaya mahkumdurlar.

  Byk dinimiz almayann insanlkla hi ilgisi olmadn bildiriyor. Baz kimseler ada olmay kfir olmak sayyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl tefsiri yapanlarn maksad slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, dimaladr.

  Arkadalar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz. En doru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatdr.

  Medeniyetin emir ve talep ettiini yapmak insan olmak iin yeterlidir.

  Biz dnya medeniyeti ailesi iinde bulunuyoruz. Medeniyetin btn icaplarn tatbik edeceiz.

  Bizim devlet idaresinde takip ettiimiz prensipleri, gkten indii sanlan kitaplarn dogmalaryla asla bir tutmamaldr. Biz, ilhamlarmz, gkten ve gaipten deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz.

  Milletimiz her glk ve zorluk karsnda, durmadan ilerlemekte ve ykselmektedir. Byk Trk Milletinin bu yoldaki hzn, her vastayla arttrmaya almak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

  nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin? Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

  Ey kahraman Trk kadn, sen yerde srnmeye deil, omuzlar zerinde gklere ykselmeye layksn.

  Analarn bugnk evlatlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlat yetitirmek, evlatlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa.

  Ben icap ettii zaman en byk hediyem olmak zere, Trk Milletine canm vereceim.

  Genler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduunuz terbiye ve irfan ile insanlk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hrriyetinin en kymetli timsali olacaksnz. Ykselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak sizsiniz.

  Yksek Trk! Senin iin yksekliin hududu yoktur. te parola budur.

  Benim naiz vcudum nasl olsa bir gn toprak olacaktr. Fakat Trkiye Cumhuriyeti ebediyen yaayacaktr.

  Sizler, yani yeni Trkiye'nin gen evlatlar! Yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek zere yrmeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Trk Genlii gayeye, bizim yksek idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir.

  Biz cahil dediimiz zaman, mektepte okumam olanlar kastetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikati gren gerek alimler kabilir.

  Msbet bilimlerin temellerine dayanan, gzel sanatlar seven, fikir terbiyesinde olduu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm ve ykselmi olan erdemli, kudretli bir nesil yetitirmek ana siyasetimizin ak dileidir.

  Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakr retmenleri ve eiticileri, sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle mtenasip bulunacaktr.

  Milleti kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden yoksun bir millet, henz millet namn almak istidadn kefetmemitir.

  Dnyann her tarafndan retmenler insan topluluunun en fedakr ve muhterem unsurlardr.

  Okul sayesinde, okulun verecei ilim ve fen sayesindedir ki, Trk milleti, Trk sanat, Trk iktisadiyat, Trk iir ve edebiyat btn gzellikleriyle geliir.

  Trkiye'nin asl sahibi ve efendisi, gerek retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstahak ve layk olan kyldr. Onun iin, Trkiye Byk Millet Meclisi'nin iktisadi siyaseti bu asl gayeye erimek maksadn gder.

  Ekonomik kalknma, Trkiye'nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir.

 15. #15
  Bowling ampiyonu BeyourSelf'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Oct 2006
  Ya
  29
  Cinsiyet:

  Sosyal Bilimler Meslek YO
  Gen Puan

  Varsaylan ATATÜRK diyor ki:


  lmnn 68. ylnda Atamz` andmz bu 10 Kasm gn, Atamzn syledii baz nemli szleri hatrlayalm dedik. Ulu nderimiz, Byk Komutan, Mustafa Kemal Atatrk ders karabileceimiz, rnek alabileceimiz o kadar ok sz syledi ki. te Atamz`n baz nemli szlerinden bir ka;

  Atatrk Diyor ki;

  - Biz Trkler, btn tarihimiz boyunca hrriyet ve istiklle timsal olmu bir milletiz.

  - Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, istikllden mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk saylamaz

  - zgrlk ve bamszlk benim karakterimdir. Ben milletimin en byk ve ecdadmn en deerli miras olan bamszlk ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev, husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenler bu akm malumdur. Bence bir millete erefin, haysiyetin, namusun ve insanln vcut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin zgrlk ve bamszlna sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara, ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaabilmek iin mutlaka bamsz bir milletin evlad kalmalym. Bu sebeple milli bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet icab olan dostluk ve siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeinceye kadar, amansz dmanym.

  - Milli egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirlii zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaya mahkumdurlar.

  - Cumhuriyet fikir serbestlii taraftardr. Samimi ve meru olmak artyla her fikre sayg duyarz.

  - Egemenlik kaytsz ve artsz milletindir.

  - Geri bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir.

  - Bilelim ki milli benliini bilmeyen milletler baka milletlere yem olurlar.

  - Milli mcadelelere ahs hrs deil, milli ideal, milli onur sebep olmutur.

  - Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.

  - Milli his ile dil arasndaki ba ok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas, milli hissin gelimesinde balca etkendir. Trk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil uurla ilensin. lkesini, yksek bamszln korumasn bilen Trk milleti, dilini de yabanc diller boyunduruundan kurtarmaldr.

  - Bir dinin tabi olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uygun olmas lazmdr.

  - Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz.

  - Trk Milletinin istidad ve kesin karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektir.

  - Medeni olmayan insanlar, medeni olanlarn ayaklar altnda kalmaya mahkumdurlar.

  - Byk dinimiz almayann insanlkla hi ilgisi olmadn bildiriyor. Baz kimseler ada olmay kfir olmak sayyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl tefsiri yapanlarn maksad slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, dimaladr.

  - Arkadalar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, meczuplar memleketi olamaz. En doru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatdr.

  - Medeniyetin emir ve talep ettiini yapmak insan olmak iin yeterlidir.

  - Biz dnya medeniyeti ailesi iinde bulunuyoruz. Medeniyetin btn icaplarn tatbik edeceiz.

  - Milletimiz her glk ve zorluk karsnda, durmadan ilerlemekte ve ykselmektedir. Byk Trk Milletinin bu yoldaki hzn, her vastayla arttrmaya almak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.

  - san topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin? Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

  - Ey kahraman Trk kadn, sen yerde srnmeye deil, omuzlar zerinde gklere ykselmeye layksn.

  - Analarn bugnk evlatlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlat yetitirmek, evlatlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa.

  - Ben icap ettii zaman en byk hediyem olmak zere, Trk Milletine canm vereceim.

  - Genler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduunuz terbiye ve irfan ile insanlk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hrriyetinin en kymetli timsali olacaksnz. Ykselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu ykseltecek ve yaatacak sizsiniz.

  - Yksek Trk! Senin iin yksekliin hududu yoktur. te parola budur.

  - Benim naiz vcudum nasl olsa bir gn toprak olacaktr. Fakat Trkiye Cumhuriyeti ebediyen yaayacaktr.

  - Sizler, yani yeni Trkiye`nin gen evlatlar! Yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek zere yrmeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Trk Genlii gayeye, bizim yksek idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir.

  - Biz cahil dediimiz zaman, mektepte okumam olanlar kastetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikati gren gerek alimler kabilir.

  - Msbet bilimlerin temellerine dayanan, gzel sanatlar seven, fikir terbiyesinde olduu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artm ve ykselmi olan erdemli, kudretli bir nesil yetitirmek ana siyasetimizin ak dileidir.

  - Mualimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakr retmenleri ve eiticileri, sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle mtenasip bulunacaktr.

  - Milleti kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden yoksun bir millet, henz millet namn almak istidadn kefetmemitir.

  - Dnyann her tarafndan retmenler insan topluluunun en fedakr ve muhterem unsurlardr.

  - Okul sayesinde, okulun verecei ilim ve fen sayesindedir ki, Trk milleti, Trk sanat, Trk iktisadiyat, Trk iir ve edebiyat btn gzellikleriyle geliir

  - Trkiye`nin asl sahibi ve efendisi, gerek retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstahak ve layk olan kyldr. Onun iin, Trkiye Byk Millet Meclisi`nin iktisadi siyaseti bu asl gayeye erimek maksadn gder.

  - Ekonomik kalknma, Trkiye`nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir.

  Mustafa Kemal Atatrk

 16. #16
  bulutsuzgece'n Avatar
  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Oct 2006
  Ya
  30
  Cinsiyet:

  letme Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan Atatrk'n Trklk hakknda szleri...


  -Trkiye Trklerindir.

  -Kann tayandan bakasna inanma

  -Dnya yznde Trk ten daha byk,ondan daha eski,ondan daha temiz bir millet yoktur ve btn insanlk tarihinde grlmemitir.

  -Birgn, ressamlar Trk'n, simasn kaybederlerse yldrm alsnlar, yapversinler.

  -Trklerin yaadklar heryer misak- milli snrlar ierisindedir.

  -Hayattaki yegane stnlm Trk domaktr!

  _Biz dorudan doruya Trk severiz ve Trk milliyetisiyiz.

  _Beni olaanst bir kii olarak yorumlamaynz. Douumdaki tek olaanstlk Trk olarak dnyaya gelmemdir.

  -Trk budur: Yldrmdr, kasrgadr, dnyay aydnlatan gnetir.

  -Bu lke, tarihte Trk't bugnde Trk'tr ve sonsuza kadar Trk olarak yaayacaktr.

  -Yksel Trk
  Senin iin yksekliin hududu yoktur.

  -Ta krlr, tun erir ama Trklk ebedidir.

  -Trk milletinin karakteri yksektir. Trk milleti alkandr Trk milleti zekidir.

  -Trk Trk olduu iin asildir. oumuz bykbabamzn babasnhatrlamayz. Btn soy gururumuzu Trk olmann inde buluruz.

  -Trklk benim en derin gven kaynam, en engin vn dayanamdr.

  -Ulusal varlmzla dman olanlarla dost olmayalm.

  -Trk etin iler baarmak iin yaratlmtr

  -Muhta olduun kudret damarlarndaki ASL kanda mevcuttur.

  -Bir Trk cihana bedeldir.

  -NE MUTLU TRKM DYENE..............

 17. #17

  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Jun 2006
  Ya
  28
  Cinsiyet:

  Fen Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan AtatÜrk' ün Sözleri (Geniş Arşiv)


  A
  ADALET
  "Adalet gc bagimsiz olmayan bir milletin, devlet halinde varligi kabul olunmaz."
  1920.
  "Zamanin degismesiyle hkmlerin degismesi inkr olunamaz." Kurali adl politikamizin temelidir.
  1922.
  ADLIYE
  " En yeni kanunlarla donanmis olan adliyemizin basireti ve adaleti uygulamak iin gsterdigi dikkat milletin huzur ve nizamini korumaga kfi ve muktedirdir."
  01.11.1929, T.B.M.M. 3. Dnem 3.Toplanma Yilini Aarken.
  " Adliyemizin emin oldugumuz yksek gc sayesindedir ki, Cumhuriyet, kainilmaz gelisimi takip edebilecek ve trl sekil ve trdeki tecavzlere karsi vatandasin
  hukukunu ve memleketin dzenini koruyabilecektir."
  01. 11. 1930 T.B.M..M. 3. Dnem 4. Toplanma Yilini Aarken.

  ADLIYE SIYASETI
  "Adliye politikamizda takip edilecek gaye, evvela halki yormaksizin sratle, isabetle, emniyetle adaleti dagitmaktir. Ikinci olarak toplumumuzun btn dnya ile
  temasi dogal ve zorunludur; bunun iin adaletimizin seviyesini btn medeni toplumlarin derecesinde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Bu hususlari saglamak iin mevcut
  kanun ve usllerimizi bu bakis ailarina gre yenilemekteyiz ve yenileyecegiz"
  01. 03. 1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yilini Aarken.

  AHLAK
  "Hi bir millet yoktur ki, ahlk esaslarina dayanmadan ilerlesin "
  24. 12. 1919., Kirsehir Genler Dernegindeki Hitabe.
  "Tehdit esasina dayanan ahlk, bir fazilet olmadiktan baska gvene de lyik degildir."
  25. 08. 1924, Muallimler Birligi Kongresi yelerine.

  AILE HAYATI
  "Medeniyetin esasi, gelisme ve gcn temeli aile hayatindadir. Bu hayatta fenalik, muhakkak sosyal, ekonomik, siyasal gszlge sebep olur. Aileyi teskil eden
  kadin ve erkek unsurlarin dogal haklarina sahip olmalari, aile grevlerini basaracak gte olmalari gereklidir."
  30. 08. 1924, Dumlupinar'da Konusma.
  " Efendiler, sosyal hayatin kkeni, aile hayatidir. Aile, aiklamaya gerek yoktur ki, kadin ve erkekten olusur"
  28. 08. 1925, Inebolu'da Bir Konusma.

  ALLAH
  "Tanri birdir, byktr"
  01. 11. 1922, T.B.M.M."Biliriz ki, Allah dnya zerinde yarattigi bu kadar nimetleri, bu kadar gzellikleri insanlar istifade etsin, varlik iinde
  yasasinlar diye yaratmistir.Ve zami derecede faydalanabilmek iin de, bugn kinattan esirgedigi zekyi, akli insanlara vermistir.."
  17. 02. 1923, Izmir Iktisat Kongresini Ais Sylevi.

  ANAYASA
  "Anayasa, milletin tamamiyla arzularini ve meclisin mahiyetini ve gerek seklini gsterir bir kanundur"
  21. 02. 1921, T.B.M.M." Anayasa da, Osmanli Imparatorlugunun, Osmanli Devletinin ldgn idrak ve ifade ve onun yerine yeni Trkiye Devleti'nin getigini iln eyleyen ve bu
  devletin hayatinin da kayitsiz sartsiz hakimiyetin milletin elinde kalmasiyla mmkn oldugunu ifade eden bir kanundur"
  17. 02. 1923, Izmir Iktisat Kongresi Ais Sylevi.
  "Anayasanin asil ruhu ise kitaplara gemesinden evvel milletin dimaginda ve vicdaninda toplanmis olmasiyla ve ancak bunun ifadesi olmak zere kurdugu meclise
  verdigi gerek grev ile senelerden beri hkmlerini fiilen uyguluyor olmasiyla ve en nihayet kanun seklinde dnyanin gzleri nne konmasiyla gereklesmistir"
  16. 01. 1923, Istanbul Gazete Temsilcilerine Hitap.

  ANNE
  " Byk basarilar, degerli analarin yetistirdikleri sekin ocuklarin yardimiyla meydana gelir. "
  1923." Kadinin en byk vazifesi analiktir. Ilk terbiye verilen yer ana kucagi oldugu dsnlrse bu grevin nemi gerektigi gibi anlasilir."
  31. 01. 1923, Izmir'de Halk ile Konusma.

  ASAR VERGISI
  "Memleketin basinda ortaagin en insafsiz belsi olarak hl musallat duran asarin kaldirilmasini yce meclise teklif edebilecek bir ekonomik seviyeye Cumhuriyet
  idaresinin bir senede ulasmis olmasi, cidden memnuniyet vericidir."
  01. 11. 1924, T.B.M.M. 2.Dnem 2.Toplanma Yilini Aarken.
  "Kylmz ve ziraatimiz zerindeki asar kbusunun ortadan kaldirilmasi ile meydana gelen rahatlik, milletin daha ok retmek, daha rahat olmak iin alismak
  arzularini tesekkr edilecek bir derecede arttirmistir."01. 11. 1925, T.B.M.M. 2. Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.

  ASILAMA
  "Yayilan ve bulasici hastaliklara karsi insanlari muhafaza hususunda hizmetleri grlen asilari hazirlamakla mesgul Hifzisihha messeselerimiz tam
  bir basariyla alismasina devam ve mcadeleye faydali hizmetler ifa etmektedirler. 1921 yili ierisinde milyon kisilik iek asisi yapabilen
  Sivas messesesi geen sene iinde bes milyon kisilik iek asisi, bes yz otuz yedi kilogram kolera, drt yz yedi kilogram tifo asilari
  retmis ve bunlar hliye yeter derecede uygulanmistir"
  01.03.1923, T.B.M.M. 4.Toplanma Yilini Aarken.

  AYDIN
  "Aydin sinifi ile halkin anlayis ve hedefi arasinda dogal bir uygunluk olmasi lazimdir. Yani aydin sinifin halka telkin edecegi fikirler, halkin ruh
  ve vicdanindan alinmis olmalidir"
  20.03.1923, Konya Genleriyle Konusma.

  "Aydinlarimiz, milletimi en mutlu yapayim der. Baska milletler nasil olmussa onu da aynen yle yapalim der. Ama dsnmeliyiz ki, byle bir
  teori hi bir devirde muvaffak olmus degildir. Bir millet iin saadet olan bir sey diger millet iin felaket olabilir. Ayni sebep ve sartlar birini mutlu
  ettigi halde digerlerini bedbaht edebilir. Onun iin millete gidecegi yolu gsterirken dnyanin her trl ilminden, kesiflerinden, gelismelerinden
  istifade edelim, ama unutmayalim ki, asil temeli kendi iimizden ikarmak mecburiyetindeyiz."
  20.03.1923, Konya Genleriyle Konusma.

  "Aydinlarimiz iinde ok iyi dsnenler vardir. Fakat genellikle su hatamiz vardir ki, arastirma ve alismamiza zemin olarak ok vakit
  kendi memleketimizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi zelliklerimizi ve ihtiyalarimizi almaliyiz. Aydinlarimiz belki btn dnyayi,
  btn diger milletleri tanir, ama kendimizi bilmeyiz."
  20.03.1923, Konya Genleriyle Konusma.

  B
  BAGIMSIZLIK

  " Tam bagimsizlik, ancak ekonomik bagimsizlikla mmkndr."
  (1922)


  " Biz baris istiyoruz dedigimiz zaman, tam bagimsizlik istedigimizi herkesin anlamasi gerekir."
  (1923)

  BAKIR (retimi)

  "Artvin civarinda bakir madenlerinden birinin isletmeye baslamasindan memnun olduk. Ergani bakir madeninin isletmeye baslatmasini, memleket
  iin mhim bir fayda olarak gryoruz"

  01.11.1936, T.B.M.M. 5.Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.

  BALKAN ANTLASMASI

  " Balkan Antlasmasi, Balkan devletlerinin, birbirlerinin varliklarina zel saygi beslenilmesini gz nnde tutan mutlu bir belgedir."
  01.11.1934, T.B.M.M. 4.Dnem 4. Toplanma Yilini Aarken.


  "nemli bir hdise de Balkan Pakti'dir. Drt devlet; kendi gvenleri iin ve Balkanlarin, karisma ve karistirma konusu olmaktan ikmasi iin
  iten bir kanaatle birbirlerine baglanmislardir. Balkanli baglasiklarimizla gittike artan bir beraberlik ve dayanisma siyasasi gdyoruz."
  09.05.1935, C.H.P. 4. Byk Kurultayini Aarken.

  BARIS

  " Trk Baris sartlari, Misak-i Mill'nin iln edildigi gn olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri btn cihanca malmdur. Bu sartlar su suretle
  zetlenebilir: Trkiye'nin mill hudutlari iinde siyas ve iktisad tam istikllinin tasdiki Fransa ile imzalanan 20 Aralik itilfi Trkiye'nin,
  istiklline hrmet edildike barissever ve uyusmaci oldugunu ispat eder."
  11.01.1922, Entransigeant Muhabirine Deme.

  "Memleketimizin zulmen ugradigi tahribati imar ve senelerden beri trl trl engeller altinda baski uygulanan ekonomi hayatimizin mesru
  gelisimini temin ve fen ve irfan iinde aliskan bir hayata kavusturmak baris sartlarimizdir."
  24.10.1922, United Press Muhabiri ile Deme.  "Byk Millet Meclisi samimi olarak baris istiyor. Cidden baris istedigimizi herkes anlayabilir. nk memleketimizi imar edebilmek iin
  barisa muhtaciz."
  22.12.1922, Morning Post Muhabirine Deme.

  "Barisi kanla degil, mrekkeple imza etmek istiyorduk."
  23.01.1923, Morning Post Yazari Grace Ellison'a Deme.

  "Evvel, barissever oldugumuz iin barisi arzu ediyoruz. Ikinci olarak, devamli muharebeler dolayisiyla memleket barisa tanzim ve imara
  ok muhtatir. Fakat baris olmayacak olursa yine mcadeleye devam edecek ve mutlaka memleket iin lzumlu olan neticeyi elde edecegiz"
  16.01.1923, Arifiye'de Konusma.

  " Gerekte baris bizim iin ne kadar faydali ise, muhataplarimiz iin de o kadar faydali ve lazimdir. nk bundan sonra memleketimizin imar
  ve ihyasi iin alismak istiyoruz. Onlarin da bu lzumu idrak etmemelerine imkn yoktur"
  22.01.1923, Bursa Sark Sinemasinda Halka Konusma.  BASIN

  "Basin, milletin msterek sesidir. Bir milleti aydinlatma ve uyarmada, bir millete muhta oldugu fikr gidayi vermekte, zet olarak bir milletin
  mutluluk hedefi olan msterek istikamette yrmesini teminde basli basina bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir."
  (1922)
  "Trkiye basini milletin gerek ses ve iradesinin dogdugu yer olan cumhuriyetin etrafinda elikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir
  kalesi, zihniyet kalesi. Basin mensuplarindan bunu istemek, cumhuriyetin hakkidir...."
  05.02.1924, Izmir'de Gazetecilerle.

  "...Cumhuriyet devrinin kendi anlayis ve ahlkini tasiyan basinini yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetistirir. Bir taraftan gemis devir gazetelerinin
  ve adamlarinin dzeltilmesi mmkn olmayanlari milletin nazarinda belirlenirken, te taraftan Cumhuriyet basininin temiz ve feyizli sahasi
  genisleyip ykselmektedir. Byk ve soylu milletimizin yeni alisma ve medeniyet hayatini kolaylastirip tesvik edecek iste ancak bu anlayistaki
  basin olacaktir."
  2. Dnem 3. Toplanma Yilini Aarken, 1.Kasim.1925.

  BASARI

  "Milletimiz, tek bir vcut gibi gsterdigi birlik ve gayret sayesinde basariya ulasmistir."
  Byk Zafer Hakkinda, 4 Ekim 1922.

  " Bilelim ki, kazandigimiz basari milletin kuvvetlerini birlestirmesinden ileri gelmistir. Ayni basarilari ileride de kazanmak istiyorsak, ayni
  temele dayanalim ve ayni yolda yryelim."
  (1923)

  " Zafer "Zafer benimdir" diyebilenindir; basari "basarili olacagim" diye baslayanin ve "basarili oldum" diyebilenindir."
  11. 01. 1925, Konya'da Bir Konusma.
  BASKAN
  " Baskan olan kimsenin milletin lksne gre hareket etmesi ve milletin ruhiyatina vakif olduktan sonra, o milletin istegine gre hareket
  etmesi gerekir"
  30. 11. 1929, Vossiche Zeitung Muhabirine Deme.

  BASKENT
  " Yeni Trkiye'nin baskenti meselesine gelince bunun cevabi kendiliginden belli olur : Ankara Trkiye Cumhuriyetinin baskentidir. "
  27.09.1923, Neue Freie Preese Muhabirine Deme.


  BATILILASMAK
  "Trklerin asirlardan beri takip ettigi hareket, devamli bir istikameti korudu. Biz daima dogudan batiya dogru yrdk. Eger bu son
  senelerde yolumuzu degistirdikse, itiraf etmelisiniz ki, bu bizim hatamiz degildir. Bizi siz mecbur ettiniz. Bu degisiklik gelip geici ve istemeksizin
  oldu.
  Takdir etmelisiniz ki, doguda ikmetgh seimine mecbur oldugumuz iin, irkimizin besigi ile alkadar olmasi nedeniyle mmkn oldugu kadar
  yakin batida bir ikametgh setik. Fakat vcutlarimiz doguda ise fikirlerimiz batiya dogru ynelik kalmistir."
  29.10.1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.

  "Memleketimizi agdaslastirmak istiyoruz. Btn alismamiz Trkiye'de agdas, doyayisiyla batili bir hkmet meydana getirmektir.
  Medenyete girmek arzu edip de, batiya ynelmemis millet hangisidir?... "
  29.10.1923, Fransiz Muhabiri Pernot'ya Deme.

  BAYINDIR
  "Her Trk ifti ailesinin geinecegi ve alisacagi topraga sahip olmasi mutlaka gereklidir. Vatanin saglam temeli ve bayindir hale getirilmesi
  bu esastatir."
  Besinci Dnem Ikinci Toplanma Yilini Aarken, 01. 11. 1936.

  BAYRAK
  " Bayrak bir milletin bagimsizlik almetidir. Dsmanin da olsa hrmet etmek lazimdir."
  (1922)

  BEDEN EGITIMI
  " Esas olan, btn her yastaki Trkler iin beden egitimi saglamaktir Saglam kafa saglam vcutta bulunur szn atalarimiz bosuna sylememislerdir. "
  (1937)

  BOGAZLAR MESELESI
  " Tarihte birok defa mnakasa ve ihtiras vesilesi olmus olan Bogazlar, artik tamamiyle Trk hkimiyeti idaresinde, yalniz ticaret ve
  dostluk iliskilerinin gereklesme yolu haline girmistir. Bundan byle savasan her hangi bir devletin savas gemilerinin Bogazlardan gemesi yasaktir."
  01.11.1936, T.B.M.M. 5.Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.

  BOLSEVIK
  "Biz onlarla bir dostluk anlasmasi imzaladik Baslica sartlarden biri su ki, Ruslar memleketimizde propaganda ve kiskirtmalar
  yapamayacaklar, nk Sovyet teskiltiyla bizim teskiltimiz arasinda esasli farkliliklar vardir."

  Agustos 1921, Associated Press Muhabirine Deme.
  "Trkiye'de Bolseviklik olmayacaktir. nk Trk hkmetinin ilk gayesi, halka hrriyet ve mutluluk vermek, askerlerimize oldugu kadar,
  sivil halkimiza da iyi bakmaktir"
  21.06.1935, Gladys Baker'e Verilen Deme.

  BULASICI HASTALILIKLAR
  "Saglik konusundaki alismalarimizin mhim bir kismi bulasici hastaliklarin nlenmesine ve yayilmasinin durdurulmasina sarfedildi. Bu
  trl hastaliklardan yalniz iek ve lekeli humma bazi blgelerde sinirli bir sekilde yayilma egilimi gstermis ise de vaktiyle alinmis olan ve
  devam edilen nleyici ve koruyucu tedbirlerle nlerine geilmistir"
  01. 03. 1923, T.B.M.M. 4. Toplanma Yilini Aarken.

  BURSA
  " Efendiler: Bursa ziraat memleketidir, ticaret memleketidir ve sanat memleketidir , sifa memleketidir. Bursa, sahip oldugu dogal gzellikleriyle
  bolluk ve mutluluk memleketidir"
  11. 09. 1924, Bursalilarla Konusma.

  BYK ZAFER
  "30 Agustosta sevk ve idare ettigim muharebe, Trk milletinin yanimda bulundugu halde, idare ettigim ilk ve son muharebedir. Bir insan
  kendini, milletle beraber hissettigi zaman, ne kadar kuvvetli buluyor bilir misiniz? Bunu tarif zordur. Eger ben, aiklamakta zayif kalirsam beni
  hos grnz."
  30. 08. 1928, Basin Mmessillerine Deme.

  C
  CAMI
  "Efendiler, camiler birbirimizin yzne bakmaksizin yatip kalkmak iin yapilmamistir. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dnya iin
  neler yapilmak lazim geldigini dsnmek yani mesveret iin yapilmistir"
  07. 02. 1923, Balikesir'de Halkla Konusma.

  CEHALET
  "Milleti kendi benligine sahip yapmayan, milleti asirlarca kendi hakkinda gafil bulunduran hep bu cehalettir. Hkmdarlarin, sunun, bunun,
  milleti esir gibi, kle gibi kullanmalari, btn vatani kendi zel mlkleri gibi dsnmeleri, hep milletin bu bilgisizliginden istifade edilmek sayesinde
  idi. Gerek kurtulusu istiyorsak, herseyden evvel, btn kuvvetimiz, btn sratimizle bu cehaleti ortadan kaldirmaya mecburuz"
  21. 03. 1923, Konya, Lise gr. ve grencileri ile Konusma.

  "Biz cahil dedigimiz vakit, mutlaka mektepte okumamis olanlari kastetmiyoruz. Kastettigim ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumus olanlardan
  en byk cahiller iktigi gibi, hi okuma bilmeyenlerden de hakikati gren hakiki limler ikar."
  18. 03. 1923, Tarsus'ta iftilerle Konusmasi.

  CEZAEVLERI (Hapishaneler)

  "Hapishaneler meselesi pek mhimdir. Durumlarinin iyilestirilmesi iin kisisel hrriyeti kaldirilan vatan ocuklari ceza srelerinin sonunda, topluma
  faydali olacak bir ye olarak yetistirme vasitalarini temin iin Iisleri Bakanligi uzun uzadiya arastirma ve istatistikleri yapti. Mevcut hapishanelerden
  uygun olanlarin ilm usullere uygun bir surette tamirine ve yeniden hapishaneler yapimina girismek iin bir insaat programi dzenlendi"
  01. 03. 1923, T.B.M.M. 4.Toplanma Yilini Aarken.

  " Cezaevlerinin terbiye, islah ve is esaslarina gre dzeltilmesi yolundaki hayirli faaliyetlerin genisletilmesi cemiyete; dogru yoldan saparak
  hrriyetini kaybetmis olan binlerce vatandasi faydali birer uzuv olarak kazandirmaktatir."

  01. 11. 1938, T.B.M.M. 5. Dnem 4. Toplanma Yilini Aarken
  Atatrk Adina Basbakan Cell Bayar Tarafindan Okunan Sylev.


  CUMHURIYET

  " Yeni Trkiye Anayasasinin ilk maddelelerini size tekrar edecegim: Hakimiyet kayitsiz sartsiz milletindir . Yrtme kudreti, yasama yetkisi milletin tek
  ve gerek temsilcisi olan mecliste toplanmistir. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mmkndr: Cumhuriyet"
  27.09.1923, Neue Freie Preese Muhabirine Verdigi Deme.

  " Cumhuriyet, fikir hrriyeti taraftaridir. Samimi ve yasal olmak sarti ile her fikre hrmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalniz muhaliflerimizin
  insafli olmasi lazimdir."
  04. 12. 1923, Tercman-i Hakikat Basmuharririne Deme.

  " Btn dnya bilsin ki, benim iin yandaslik vardir ; Cumhuriyet yandasligi, dsnsel ve toplumsal devrim yandasligi. Bu noktada yeni
  Trkiye toplulugunda, bir bireyi bunun disinda dsnmek istemiyorum. "
  (1924)

  " Cumhuriyet, ahlki erdeme dayali bir idaredir. Cumhuriyet erdemdir. Sultanlik korku ve tehdide dayali bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve
  namuslu insanlar yetistirir. Sultanlik korkuya, tehdide dayali oldugu iin korkak, alak, sefil, rezil insanlar yetistirir. Aralarindaki fark bundan ibarettir."
  14. 10. 1925, Izmir Kiz gretmen Okulunda Bir Konusma.

  "Temeli byk Tk milletinin ve onun kahraman evlatlardan meydana gelen byk ordumuzun vicdaninda akil ve suurunda kurulmus
  olan cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mlhem prensiplerimizin bir vcudun izalesi ile helaldar olabilecegi zehabinda bulunanlar, ok zayif
  dimagli bedbahtlardir. "
  19.06.1926, Anadolu Ajansina Deme.
  " Demokrasi ilkesinin en agdas ve en akilci uygulamasini saglayan ynetim sekli Cumhuriyettir."
  (1930)
  "Cumhuriyet, yeni ve saglam esaslariyla, Trk Milletini emin ve saglam istikbl yoluna koydugu kadar, asil fikirlerde ve ruhlarda yarattigi gvenlik
  itibariyla, bsbtn yeni bir hayatin mjdeleyicisi olmustur."
  01. 11. 1936, 5. Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.

  CUMHURIYET HALK FIRKASI
  " Halk Firkasi halkimiza siyasi terbiye vermek iin bir mektep olacaktir"
  07. 02. 1923, Balikesir'de Halkla Konusma.
  " Halk Firkasi, memleket ve millet her trl dayanaktan mahrum birakilarak felkete atildigi ugursuz hengmede btn milleti kadrosu iine alarak
  kuvvet ve kudret yapan, dis dsmanlarini kovan, i dsmanlarini imha eden, halka hrriyet ve hkimiyet temin eden kutsal bir cemiyettir. Halk
  Firkasi hibir safsataya iltifat etmiyerek Trk Cumhuriyetini kuran inkilpi bir ruhun btn memleketlerde ortaya ikmasi ve gereklesmesidir. Halk
  Firkasi Trkiye'yi medeni leme sokan ve orada ykseltmeyi taahht eden azimkr bir firkadir"

  16. 09. 1924, Trabzon'da Halk Partililerle Konusma.
  " Bgn lke ynetimi sorumlulugunu tasiyan heyet, bence lk ve ama itibariyle, btn milleti kapsayan ve unvani Halk Firkasi olan
  Cumhuriyet Firkasidir. Bu firkanin esas ilkesi, memleket ve milletin gerek kurtulus ve mutlulugunu temine alismaktir ve amaca ulastiran yol bence
  budur ve kararlastirilmistir. O da Cumhuriyeti takviye ve saglamlastirma ile beraber fikr ve sosyal inkilpta ve medeniyet ve aydinlanma yolunda
  milletin azimkrane ve muvaffakiyetle yrmesini temine dellettir"
  20. 09. 1924, Samsunlularla Konusma.

  "Baskanligini tasimakla iftihar ettigim Cumhuriyet Halk Firkasi, diger memleketlerde oldugu gibi alelde sokak politikasi yapan bir firka
  degildir. Hrmetle tekrar edecegim ki Halk Firkasi, Mdafaai Hukuk Cemiyeti gibi btn milleti aydinlatma ve btn millete kilavuzluk
  vazifesiyle mkelleftir. Firkamiza di politikacilik atfedenler nankr insanlardir"
  10. 10. 1925, Akhisar'da Bir Konusma


  ALISMAK

  " Ilk isimiz milleti aliskan yapmaktir. "

  Ocak 1923, Gazetecilere Yaptigi Konusma.
  " Hibir seye ihtiyacimiz yok, yalniz bir seye ihtiyacimiz vardir ; aliskan olmak. Sosyal hastaliklarimizi arastirirsak asil olarak bundan baska, bundan mhim
  bir hastalik kesfedemeyiz. O halde ilk isimiz bu hastaligi esasli surette tedavi etmektir. Milleti aliskan yapmaktir. Servet ve onun dogal sonucu olan refah
  ve saadet yalniz ve ancak aliskan insanlarin hakkidir. "
  16. 01. 1923 , Istanbul Gazete Temsilcilerine.

  " alismak vakti gelmis, artik alismak lazim
  Bilhassa genler alismalidir. "
  11. 04. 1923, Vatan Muhabirine Verilen Deme.
  " alismak demek, bosuna yorulmak, terlemek degildir. Zamanin gereklerine gre bilim ve teknik ve her trl uygar buluslardan azam derecede istifade
  etmek zorunludur. "
  (1923)
  " ...Gece gndz zaten alisiyorsunuz ; alisiniz, hakikati btn cihana tanitalim "
  30. 08. 1925, Daday'da Bir Konusma.
  " Kendiniz iin degil millet iin elbirligiyle alisiniz . alismalarin en yksegi budur.
  (1935)

  IFTI
  " Arkadaslar, dnyada zaferlerin iki vasitasi vardir. Biri kili, digeri sapan Hakiki zafer kilila degil, sapanla yapilandir. Milletleri vatanlarinda
  yerlestirmenin, millete istikrar vermenin araci sapandir, sapan, kili gibi degildir. O kullanildika kuvvetlenir Trk iftisi bir eliyle kilicini kullanirken,
  diger elindeki sapani topraktan ayrilmadi. Eger milletimizin ogunlugu ifti olmasaydi, biz bugn dnya yznde bulunmayacaktik. "
  16. 03. 1923, Adana iftileriyle Konusma.

  "... ifti ve oban bu millet iin temel unsurdur. Geri, diger unsurlar bu temel unsur iin lzim ve faydalidir. Fakat hibir kuruntuya kapilmadan bilmeliyiz
  ki o temel unsur olmazsa diger unsurlar da yoktur. "
  16. 03. 1923, Adana iftileriyle Konusma.

  " Memleketimiz su iki seyin memleketidir : biri ifti, digeri asker. Biz ok iyi ifti ve ok iyi asker yetistiren bir milletiz. Iyi ifti yetistirdik :
  nk topraklarimiz oktur, iyi asker yetistirdik : nk o topraklara kasteden dsmanlar fazladir. O topraklari srenler, o topraklari koruyanlar hep
  sizlersiniz"
  18. 03. 1923, Tarsus'ta iftilerle Konusma.

  " Memleketimizde yapilmasi lzim devletin, esas konusu iftiliktir. Tketici yasamak iyi degildir, retici olalim ! "
  24. 08. 1925 ,Kastamonu'da Bir Konusma.
  " ...Bir defa, memlekette topraksiz ifti birakilmamalidir. Bundan daha nemli olani ise, bir ifti ailesini geindirebilen topragin, hibir sebep ve
  suretle, blnemez bir mahiyet almasi. Byk ifti ve iftlik sahiplerinin isletebilecekleri arazi genisligi, arazinin bulundugu memleket blgelerinin
  nfus yogunluguna ve toprak verim derecesine gre sinirlandirmak lzimdir"
  01. 11. 1937, T.B.M.M. 5.Dnem 3. Toplanma Yilini Aarken.

  OCUK
  " Kk hanimlar, kk beyler !
  Sizler hepiniz gelecegin bir gl, yildizi, bir bahtinin aydinligisiniz. Memleketi asil aydinliga gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar nemli, kiymetli
  oldugunuzu dsnerek ona gre alisiniz. Sizlerden ok seyler bekliyoruz ; kizlar, ocuklar ! "
  17. 10. 1922, Bursa, ocuklara.

 18. #18

  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Jun 2006
  Ya
  28
  Cinsiyet:

  Fen Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  D
  DEMIRYOLLARI
  " Trkiye hkmetinin tesbit ettigi projeler dahilinde belirli zamanlar zarfinda vatanin btn blgeleri elik raylarla birbirine baglanacaktir. Demiryollari
  memleketin tfekten, toptan daha mhim bir emniyet silhidir. Demiryollarini kullanacak olan Trk milleti, kaynagindaki ilk sanatkrliginin, demirciligin
  eserini tekrar gstemis olmakla iftihar edecektir. Demiryollari Trk milletinin refah ve medeniyet yollaridir. "
  13. 02. 1931, Malatya'da Bir Konusma.
  " Demiryolu yapmakta ilk milli tesebbsn tatbikatina baslandigini bizzat grmek firsati, benim iin cidden mesut bir tesadftr. Memleketimizin asirlardan
  beri yolsuz birakildigi ve bir demiryoluna olan ihtiyacin siddeti dsnlrse, bu hususta girisimci olanlari ne kadar takdir etmek ve onlara ne derece
  yardimci olmak lzim gelecegi pek gzel anlasilir"
  21. 09. 1924, zel Tesebbsle Yapilan
  Samsun-arsamba Demiryolunun Temel Atma Treni.


  " Medeniyetin bugnk aralarini hatt bugnk fikriyatini demiryolu haricinde yayginlastirabilmek zordur. Demiryolu refah ve uygarlik yoludur "
  01. 11. 1924, T.B.M.M. 2. Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.

  " Demiryollari bir lkeyi medenyet ve refah isiklariyla aydinlatan kutsal bir mesaledir. Cumhuriyetin ilk senelerinden beri, dikkatle, israrla zerinde
  durdugumuz demiryollari insaati siyaseti, hedeflerine ulasmak iin durmadan basari ile tatbik olunmaktadir. "
  01. 11. 1937, T.B.M.M. 5Dnem 3. Toplanma Yilini Aarken.

  DEMOKRASI
  " Artik bugn, demokrasi fikri, daima ykselen bir denizi andirmaktadir. 20. yzyil, birok baskici hkmetlerin, bu denizde boguldugunu grmstr . "
  (1930)

  DENIZCI

  " Deniz silhlarina nem veriyoruz. Denizcilerimizin iyi silahli ve iyi talimli olarak hazirlanmalari byk emelimizdir. "
  01. 11. 1936, T.B.M.M. 5. Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.


  DENIZCILIK

  " En gzel cograf vaziyette ve tarafi denizlerle evrili olan Trkiye ; endstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetistirmek kabiliyetindedir.
  Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz ; denizciligi, Trkn byk mill lks olarak dsnmeli ve onu az zamanda basarmaliyiz. "
  01. 11. 1937,T.B.M.M. 5.Dnem 3. Toplanma Yilini Aarken.

  DEVLETILIK

  " Ekonomik siyasetimizin nemli amalarindan biri de genel ikarlarimizi dogrudan dogruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girisimleri mal ve
  ilm gcmzn elverdigi lde devletlestirmektir. Bu cmleden olarak, topraklarimizin altinda terk edilmis halde duran maden hazinelerini az zamanda
  isleterek, milletimizin yararina aik bulundurabilmek de bu yntem ile gereklesir "
  01. 03. 1922, T.B.M.M. 3. Toplanma Yilini Aarken.

  " Partimizin takip ettigi program, bir ynden tamamiyla demokratik, halki bir program olmakla beraber iktisad aidan devletidir. Bu itibarla
  partimize dayanmakta olan cumhuriyet hkmetinin btn ailardan vatandaslarin hayatiyla, istikbliyle ve refahiyla ilgilenmesi dogaldir. Halkimiz huy
  olarak devletidir ki, her trl ihtiyaci devletten istemeyi kendisinde bir hak gryor "
  27. 01. 1931, Izmir'de Firka Kongresinde Konusma.

  DEVRIM YASASI
  " Inkilbin kanunu mevcut kanunlarin stndedir. Bizi ldrmedike, bizim kafalarimizdaki akimi bogmadika, basladigimiz inkilp ve yenilik bir an
  bile durmayacaktir. Bizden sonraki dnemlerde de byle olacaktir. "
  (1923)
  " Uurumun kenarinda yikik bir lke Trl dsmanlarla kanli bogusmalar Yillarca sren savas... Ondan sonra, ieride ve disarda saygi ile taninan
  yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunlari basarmak iin arasiz devrimlerIste Trk genel devriminin bir kisa deyimi. "
  (1935)

  DIS BORLAR
  " Hkmetimizin her meden devlet gibi dis borlanmalar yapmasi geregi vardir. Su kadar ki, dn alinan yabanci paralarini simdiye kadar
  Babili'nin yaptigi gibi demeye mecbur degilmisiz gibi, maksatsiz israf ve kullanma ile borlarimizin ykn artirarak mali bagimsizligimizi tehlikeye
  atmaya kesinlikle karsiyiz. Biz memlekette, ilerlemeyi, retimi, ve halkin refahini temin edecek, zenginlik kaynaklarimizi gelistirecek faydali
  borlanmalara taraftariz. "
  01. 03. 1922, T.B.M.M. 3.Toplanma Yilini Aarken.

  DIS POLITIKA
  " Dis politika, i teskilt ve i politikaya, dayandirilmak mecburiyetindedir, yani i teskiltin tahamml edemeyecegi genislikte olmamalidir. Yoksa hayl
  dis politikalar pesinde dolasanlar, dayanak noktalarini kaybederler "
  17. 02. 1923, Izmir Iktisat Kongresini Ais Sylevi.
  " Dis politika bir toplumun i yapisi ile siki sikiya ilgilidir. nk i yapisina dayanmayan dis siyasetler daima mahkm kalirlar "
  23. 03. 1923, Afyonkarahisar Belediye Meclisi yeleriyle Konusma
  " Disislerinde drst ve aik olan politikamiz baris fikrine dayanir .Milletlerarasi herhangi bir meselemizi baris yoluyla halletmeyi aramak bizim menfaat
  ve anlayisimiza uyan bir yoldur. "
  (1929)

  DIKTATRLK
  " Ben diktatr degilim. Benim kuvvetim oldugunu sylyorlar ; evet bu dogrudur. Benim arzu edip de yapamayacagim hibir sey yoktur. nk, ben zoraki
  ve insafsizca hareket etmek bilmem. Bence diktatr, digerlerini iradesine boyun egdirendir. Ben, kalpleri kirarak degil, kalpleri kazanarak hkmetmek isterim. "
  21. 06. 1935, Gladys Baker'e Verilen Deme.

  DIN
  " ... Bizim dinimiz hibir vakit kadinlarin erkeklerden geri kalmasini talep etmemistir. Allah'in emrettigi sey, Mslman erkegin ve Mslman kadinin
  beraber olarak bilim ve bilgi kazanmasidir "
  31. 01. 1923, Izmir'de Halk ile Konusma.

  " Bizim dinimiz en makul ve tabi bir dindir. Ve ancak bundan dolayidir ki son din olmustur. Bir dinin tabi olabilmesi iin akla, fenne, ilme ve mantiga
  uymasi lazimdir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. "
  31. 1. 1923 Izmir'de Halk ile Konusama.


  " Insanlara feyz ruhu vermis olan dinimiz son dindir. Eksiksiz dindir. nk dinimiz akla mantiga, hakikate tamamen uyuyor ve uygun dsyor. "
  07. 02. 1923, Balikesir'de Halka Konusma.

  " Bizim dinimiz, milletimize degersiz, miskin ve asagi olmayi tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanlarin ve milletlerin deger ve serefini
  korumalarini emrediyor. "
  5. Subat 1923 Akhisar'da Konusma.

  " Trk milleti daha dindar olmalidir, yani btn sadeligi ile dindar olmalidir demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasil inaniyorsam, bunada yle inaniyorum "
  " Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdaninin emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygi gsteririz. Dsnse ve dsnceye muhalif degiliz. Biz sadece
  din islerini, millet ve devlet isleriyle karistirmamaya alisiyor, kaste ve fiile dayanan bagnaz hareketlerden sakiniyoruz. "
  (1925)

  DINSIZLIK

  "Bence, dinsizim diyen mutlaka dindardir. Insanin dinsiz olmasinin imkni yoktur "
  Dinsiz kimse olmaz. Bu genelleme iinde su din veya bu din demek degildir. Tabiatiyla biz, iine girdigimiz dinin en ok isabetli ve ok olgun oldugunu
  biliyoruz ve imanimiz da vardir "

  02. 02. 1923, Izmir, Trkiye'nin Gelecegi zerine Konusma.

  DONANMA

  " Hudutlarinin mhim ve byk kisimlari deniz olan Trk devletinin donanmasi da mhim ve byk olmasi gerekir. O zaman Trk Cumhuriyeti daha gnl
  rahat ve emin olacaktir. "
  (1924)

  DSMAN
  "Memleketimizde meydana gelen yeni durumun sonularindan yabancilari rkterek Avrupa'da aleyhimize bir fikir akimi ortaya ikarmak isteyenler
  bizim dsmanlarimizdir "
  02. 11. 1922, Le Petit Parisien Muhabirine Bursa'da Verilen Deme .
  " Dsmana merhamet acz ve zaaftir "
  16. 03. 1923, Adana iftileriyle Konusma.
  " Biz kimsenin dsmani degiliz. Yalniz insanligin dsmani olanlarin dsmaniyiz. "
  (1936)

 19. #19

  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Jun 2006
  Ya
  28
  Cinsiyet:

  Fen Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  E
  ECNEBI
  (Ecnebi dsmanligi )
  " Ecnebi dsmanligi, noktasina gelince : Su bilinsin ki, biz ecnebilere karsi herhangi dsmanca bir his beslemedigimiz gibi onlarla samimi iliskilerde
  bulunmak arzusundayiz. Trkler btn medeni milletlerin dostlaridir. Ecnebiler memleketimize gelsinler ; bize zarar vermemek, hrriyetlerimize
  glkler ikarmaya alismamak sartiyla burada daima gleryz greceklerdir "
  29. 10. 1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.

  EFENDILER
  " Efendiler ; bu hitap mnasebetiyle ufak bir noktayi tekrar edeyim. " Efendiler " dedigim zaman baska yerde oldugu gibi burada da bunun karsiligi
  Hanimefendiler ve Beyefendilerdir. "
  28. 08. 1925, Inebolu'da Bir Konusma.

  EGEMENLIK
  " Egemenlik kayitsiz sartsiz milletindir. "
  (20.01.1923)


  EGITIM
  " Egitim islerinde mutlaka basarili olmak gereklidir. Bir milletin hakki kurtulusu ancak bu surette olur. "
  (1922)

  " Egitim ve gretimde uygulanacak olan usl, bilgiyi insan iin fazla bir ss, bir zorbalik araci, yahut meden bir zevkten ziyade madd hayata uygun
  olmayi saglayan uygulamali ve kullanilabilir bir ara haline getirmektir "
  01. 03. 1923, T.B.M.M. 4. Toplanma Yilini Aarken.

  EGITIM POLITIKASI
  " Bizim takip edecegimiz siyasetin temeli evvel mevcut cehaleti ortadan kaldirmaktir. Ayrintiya girmekten sakinarak, bu fikrmi birka kelime ile
  aiklamak iin diyebilirim ki, mutlaka btn kylye okumak, yazmak ve vatanini, milletini, dinini, dnyasini tanitacak kadar cograf, tarih, din ve ahlki
  bilgiler vermek ve drt islemi gretmek egitim programimizin ilk hedefidir. "
  01. 03. 1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yilini Aarken.
  " Erkek ve kiz ocuklarimizin, ayni surette btn grenim derecelerindeki gretim ve egitimlerinin uygulamali olmasi mhimdir. Memleket ocuklari, her
  tahsil derecesinde ekonomik hayatta katkili, etkili ve muvaffak olacak surette donatilmalidir. Mill ahlkimiz, meden esaslarla ve her trl fikirlerle artirilmal
  ve takviye olunmalidir. Bu ok nemlidir; zellikle dikkatinizi ekerim. Korkutmaya dayali ahlk, bir fazilet olmadiktan baska gvene de layik degildir. "
  25. 08. 1924, Mualimler Birligi Kongresi yelerine.

  EGITIM PROGRAMI

  " Grlyor ki, en mhim ve en verimli vazifelerimiz egitim isleridir. Egitim islerinde derhal muvaffak olmak lazimdir. Bir milletin gerek kurtulusu, ancak
  bu surette olur. Bu zaferin temini iin hepimizin tekcan ve tekfikir olarak esasli bir program zerinde alismasi lazimdir. Bence bu programin esas noktalari
  ikidir :
  1. Sosyal hayatimizin ihtiyalarina uygun olmasi.
  2. agdas gerekliliklere uygun olmasidir. "
  27. 10. 1922, Bursa, gretmenlere Hitap.

  EKONOMI
  " Hibir meden devlet yoktur ki, ordu ve donanmasindan nce ekonomisini dsnms olmasin. "
  (1924)
  " Ekonomik kalkinma; Trkiye'nin; hr bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Trkiye idealinin, bel kemigidir "
  01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dnem, 3. Toplanma Yilini Aarken.

  ENDSTRI
  " Her yeni endstri eseri, muhitine refah ve medeniyet ve btn memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir "
  01. 11. 1936, T.B.M.M., 5. Dnem, 2. Toplanma Yilini Aarken.

  " Endstrilesmek, en byk mill dvalarimiz arasinda yer almaktadir. alismasi ve yasamasi iin ekonomik elemanlari memleketimizde mevcut olan
  byk, kk her esit sanayii kuracagiz ve isletecegiz "
  01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dnem, 3.Toplanma Yilini Aarken.

  ERMENI MESELESI
  " Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerek ikarlarindan ok dnya kapitalistlerinin ekonomik ikarlarina gre halledilmek istenen mesele,
  Kars Antlasmasiyla en dogru zm seklini buldu. Asirlardan beri dostane yasayan iki aliskan halkin dostluk baglari memnuniyetle tekrar kuruldu. "
  01. 03. 1922, T.B.M.M., 3.Toplanma Yilini Aarken.

  ESIR
  " Trkiye, esir olarak mahvolmaktansa, son nefesine kadar mcadele ve savas vermeye azmetmistir "
  25. 12. 1922, Le Journal Muhabiri Paul Herriot'ya ankaya'da Verilen Beyanat.
  " Milletlerin esareti zerine kurulmus kurumlar her tarafta yikilmaya mahkmdurlar "
  30. 08. 1924, Dumlupinar'da Konusma.

  " Trk esaret kabul etmeyen bir millettir, Trk milleti esir olmamistir "
  14. 10. 1925, Izmir'de Ileri Gelen Memurlarla Bir Konusma.

  EV
  " Trk'e ev ve bark olan her yer sagligin, temizligin, gzelligin, modern kltrn rnegi olacaktir. "
  01. 11. 1935, 5. Dnem, 1. Toplanma Yilini Aarken.

  F
  FIKIR
  " Fikirler, manasiz, mantiksiz safsatalarla dolu olursa, o fikirler hastaliklidir "
  27. 10. 1922, Bursa, gretmenlere.

  FRANSIZ INKILABI
  " Inkilplar iinde en verimli ve en faydali ve en hakli olmak aisindan ve btn insanliga hakimiyete sahip olma fikrini vermek itibariyla fevkalde mhim
  olani budur"
  01. 12. 1921, T.B.M.M.

  " Fransizlar , Byk ihtilli gereklestirmek iin tam bir asir alismislardir "
  19. 01. 1923, Anadolu Ajansi.
  " Fransiz ihtilli btn cihana hrriyet fikrini yaymistir ve bu fikrin hlen esas ve kaynagi bulunmaktadir "
  08. 03. 1928, Le Matin Gazetesi Muhabirine Deme.

  FRANSIZ MEKTEPLERI
  " Fransiz mektepleri, Trk milletine byk hizmetler etmistir. Fakat, bazen yabanci mekteplerinin grev sinirlarini astigini, rollerinden iktiklarini, bilim
  disi propaganda gayeleri takip ettiklerini ve bunun iin halkimizin Trk olmayan unsurlarina dayandiklarini grdk. "
  29. 10. 1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.
  " Fransiz mekteplerinin ogunlugu rahipler ve hemsireler tarafindan idare edilmektedir. Su halde, meslek bir mahiyeti vardir. Bundan dolayi, din bir
  propaganda da bulunduklarindan endise edebiliriz. Bununla birlikte, istiyoruz ki mektepleriniz kalsin. Fakat, Trkiye'de bizim mekteplerimizin bile
  sahip olmadiklari ayricaliga, yabanci mekteplerinin sahip olmasi kabul olamaz "
  29. 10. 1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.

  G
  GAYRIMSLIMLER

  " Memleketimizde yasayan gayrimslim unsurlarin basina ne gelmis ise, kendilerinin yabanci entrikalarina kapilarak ve ayricaliklarini ktye kullanarak vahsi
  bir sekilde takip ettikleri ayrilma siyaseti neticesidir. "
  28. 12. 1919, Ankara Ilerigelenleriyle Bir Konusma.

  ( Ermeni, Asur ve Geldanler namina hareket ettiklerini iddia edenler tarafindan ortaya atilan mill yurt meselesini szkonusu ederek bunun tarafimizdan
  dikkate bile alinmayacagini ve Musevilerin memleketimizde hakik bir vatandas gibi yasadiklarini ve bundan sonra da ayni samimiyet ve istirahatle yasayabileceklerini sylemistir. )
  22. 01. 1923, Bursa Sark Sinemasinda Halkla Konusma.

  GAZETE
  " Gazeteler mevcut olan kanunlar ierisinde hrdr. Ancak bunun disinda iktiklari zaman takibe ugrarlar. Gazeteler kanunun ve genel menfaatlerin
  aksine islemlere sahit ve bilgi sahibi olduklari zaman gerekli yayinlarda bulunmalidirlar. "
  15. 01. 1923, Eskisehir'de Halka Yapilan Konusma.

  GENLIK
  " Btn midim genliktedir. "
  (1919)

  " Muhterem genler, hayat mcadeleden ibarettir. Bundan dolayi hayatta yalniz iki sey vardir.Galip olmak, maglp olmak. Size Trk genligine terk ettigimiz
  ve biraktigimiz vicdan emanet, yalniz ve daima galip olmaktir ve eminim daima galip olacaksiniz "
  18. 03. 1923, Tarsus'da Genlere Konusma.

  " Genler ! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlik meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir
  hrriyetinin en kiymetli rnegi olacaksiniz. Ey ykselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk ; onu ykseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. "
  30. 08. 1924, Dumlupinar'da Konusma.

  "Genligi yetistiriniz. Onlara ilim ve irfanin mspet fikirlerini veriniz. Gelecegin aydinligina onlarla kavusacaksiniz. "
  (1927)

  " Ey Trk Genligi ! Birinci vazifen, Trk Istikllini, Trk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve mdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikblinin yegne
  temeli budur. Bu temel senin en kiymetli hazinendir "
  1927 , Genlige Hitabesi.

  " Genligin aliskan, duyarli ve milliyeti yetismesi esas dileklerimizdendir. Genlik her trl faaliyetlerinde Cumhuriyet kanunlarina ve Cumhuriyet kuvvetlerinin
  usl ve kurallarina uymaya da dikkatli olmalidir. "
  (1933)


  " Sizler, yani yeni Trkiye'nin gen evltlari, yorulsaniz dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek zere, yrmeye karar verenler asla ve asla
  yorulmazlar. Trk genligi gayeye, bizim ykselme idealimize durmadan, yorulmadan yryecektir. Biz de bunu grmekle bahtiyar olacagiz "
  26.03.1937, Ankara'da Tahsilde Bulunan Bursali Genlerin Tertib Ettikleri Uludag Gecesinde Sylenmistir.

  " Genler! benim gelecekteki emellerimi gereklestirmeyi stlenen genler ! Bir gn memleketi sizin gibi beni anlamis bir genlige birakacagimdan dolayi
  ok memnum ve mesudum. "
  (1937)

  GERILL TESKILTI
  " Kk kk birliklerin basinda subay bulundurmakla vcuda getirilen teskilt, kk harp teskiltidir(gerill) denilen kk harp teskilatidir.
  Cmlenizin hatirindadir ki; Heyet-i Ictimaiye'nin muharebe hususundaki bakis aisini burada izah ederken demistim ki; uzun zaman muharebe etmek ve
  btn milletin savasma hislerini daima zinde tutabilmek iin gerilla teskilati yapacagiz "
  12. 07. 1920, T.B.M.M.

  GMRK
  " Gmrklere gelince; bunda, tesisata, alisma usullerine ve kanun mevzular bakimindan gerekli iyilestirme tedbirlerine hiz verilmesi gerekmektedir. "
  01. 11. 1937, T.B.M.M., 5.Dnem, 3.Toplanma Yilini Aarken.

  GZEL SAN'ATLAR
  " Yksek bir insan cemiyeti olan Trk milletinin tarih bir vasfi da, gzel sanatlari sevmek ve onda ykselmektir. Bunun iindir ki, milletimizin
  yksek karakterini, yorulmaz aliskanligini, dogal zeksini, ilme bagliligini, gzel sanatlara sevgisini, mill birlik duygusunu srekli ve her trl vasita ve
  tedbirlerle besleyerek gelistirmek mill lkmzdr. "
  29. 10. 1933, Ankara Onuncu Yil Sylevi.
  " Gzel sanatlarin hepsinde, ulus genliginin ne trl ilerletilmesini istediginizi bilirim. Bu, yapilmaktadir. Ancak burada en abuk, en nde gtrlmesi
  gerekli olan Trk musikisidir "
  01. 11. 1934, T.B.M.M., 4. Dnem, 4. Toplanma Yilini Aarken.
  " Gzel sanatlarin her subesi iin Kamutayin gsterecegi alka ve emek, milletin insan ve meden hayati ve aliskanlik veriminin artmasi iin ok tesirlidir. "
  01. 11. 1936, T.B.M.M., 5. Dnem, 2. Toplanma Yilini Aarken.

  " Gzel sanatlarda basari byk inkilplarin basarili oldugunun en kesin delilidir. Bunda basari kazanamayan milletlere ne yaziktir. Onlar, btn
  basarilarina ragmen uygarlik alaninda yksek insanlik sifatiyla taninmaktan daima mahrum kalacaklardir. "
  (1936)

 20. #20

  Bilgiler
  yelik Tarihi
  Jun 2006
  Ya
  28
  Cinsiyet:

  Fen Fakltesi
  Gen Puan

  Varsaylan


  D
  DEMIRYOLLARI
  " Trkiye hkmetinin tesbit ettigi projeler dahilinde belirli zamanlar zarfinda vatanin btn blgeleri elik raylarla birbirine baglanacaktir. Demiryollari
  memleketin tfekten, toptan daha mhim bir emniyet silhidir. Demiryollarini kullanacak olan Trk milleti, kaynagindaki ilk sanatkrliginin, demirciligin
  eserini tekrar gstemis olmakla iftihar edecektir. Demiryollari Trk milletinin refah ve medeniyet yollaridir. "
  13. 02. 1931, Malatya'da Bir Konusma.
  " Demiryolu yapmakta ilk milli tesebbsn tatbikatina baslandigini bizzat grmek firsati, benim iin cidden mesut bir tesadftr. Memleketimizin asirlardan
  beri yolsuz birakildigi ve bir demiryoluna olan ihtiyacin siddeti dsnlrse, bu hususta girisimci olanlari ne kadar takdir etmek ve onlara ne derece
  yardimci olmak lzim gelecegi pek gzel anlasilir"
  21. 09. 1924, zel Tesebbsle Yapilan
  Samsun-arsamba Demiryolunun Temel Atma Treni.


  " Medeniyetin bugnk aralarini hatt bugnk fikriyatini demiryolu haricinde yayginlastirabilmek zordur. Demiryolu refah ve uygarlik yoludur "
  01. 11. 1924, T.B.M.M. 2. Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.

  " Demiryollari bir lkeyi medenyet ve refah isiklariyla aydinlatan kutsal bir mesaledir. Cumhuriyetin ilk senelerinden beri, dikkatle, israrla zerinde
  durdugumuz demiryollari insaati siyaseti, hedeflerine ulasmak iin durmadan basari ile tatbik olunmaktadir. "
  01. 11. 1937, T.B.M.M. 5Dnem 3. Toplanma Yilini Aarken.

  DEMOKRASI
  " Artik bugn, demokrasi fikri, daima ykselen bir denizi andirmaktadir. 20. yzyil, birok baskici hkmetlerin, bu denizde boguldugunu grmstr . "
  (1930)

  DENIZCI

  " Deniz silhlarina nem veriyoruz. Denizcilerimizin iyi silahli ve iyi talimli olarak hazirlanmalari byk emelimizdir. "
  01. 11. 1936, T.B.M.M. 5. Dnem 2. Toplanma Yilini Aarken.


  DENIZCILIK

  " En gzel cograf vaziyette ve tarafi denizlerle evrili olan Trkiye ; endstrisi, ticareti ve sporu ile, en ileri denizci millet yetistirmek kabiliyetindedir.
  Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz ; denizciligi, Trkn byk mill lks olarak dsnmeli ve onu az zamanda basarmaliyiz. "
  01. 11. 1937,T.B.M.M. 5.Dnem 3. Toplanma Yilini Aarken.

  DEVLETILIK

  " Ekonomik siyasetimizin nemli amalarindan biri de genel ikarlarimizi dogrudan dogruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girisimleri mal ve
  ilm gcmzn elverdigi lde devletlestirmektir. Bu cmleden olarak, topraklarimizin altinda terk edilmis halde duran maden hazinelerini az zamanda
  isleterek, milletimizin yararina aik bulundurabilmek de bu yntem ile gereklesir "
  01. 03. 1922, T.B.M.M. 3. Toplanma Yilini Aarken.

  " Partimizin takip ettigi program, bir ynden tamamiyla demokratik, halki bir program olmakla beraber iktisad aidan devletidir. Bu itibarla
  partimize dayanmakta olan cumhuriyet hkmetinin btn ailardan vatandaslarin hayatiyla, istikbliyle ve refahiyla ilgilenmesi dogaldir. Halkimiz huy
  olarak devletidir ki, her trl ihtiyaci devletten istemeyi kendisinde bir hak gryor "
  27. 01. 1931, Izmir'de Firka Kongresinde Konusma.

  DEVRIM YASASI
  " Inkilbin kanunu mevcut kanunlarin stndedir. Bizi ldrmedike, bizim kafalarimizdaki akimi bogmadika, basladigimiz inkilp ve yenilik bir an
  bile durmayacaktir. Bizden sonraki dnemlerde de byle olacaktir. "
  (1923)
  " Uurumun kenarinda yikik bir lke Trl dsmanlarla kanli bogusmalar Yillarca sren savas... Ondan sonra, ieride ve disarda saygi ile taninan
  yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunlari basarmak iin arasiz devrimlerIste Trk genel devriminin bir kisa deyimi. "
  (1935)

  DIS BORLAR
  " Hkmetimizin her meden devlet gibi dis borlanmalar yapmasi geregi vardir. Su kadar ki, dn alinan yabanci paralarini simdiye kadar
  Babili'nin yaptigi gibi demeye mecbur degilmisiz gibi, maksatsiz israf ve kullanma ile borlarimizin ykn artirarak mali bagimsizligimizi tehlikeye
  atmaya kesinlikle karsiyiz. Biz memlekette, ilerlemeyi, retimi, ve halkin refahini temin edecek, zenginlik kaynaklarimizi gelistirecek faydali
  borlanmalara taraftariz. "
  01. 03. 1922, T.B.M.M. 3.Toplanma Yilini Aarken.

  DIS POLITIKA
  " Dis politika, i teskilt ve i politikaya, dayandirilmak mecburiyetindedir, yani i teskiltin tahamml edemeyecegi genislikte olmamalidir. Yoksa hayl
  dis politikalar pesinde dolasanlar, dayanak noktalarini kaybederler "
  17. 02. 1923, Izmir Iktisat Kongresini Ais Sylevi.
  " Dis politika bir toplumun i yapisi ile siki sikiya ilgilidir. nk i yapisina dayanmayan dis siyasetler daima mahkm kalirlar "
  23. 03. 1923, Afyonkarahisar Belediye Meclisi yeleriyle Konusma
  " Disislerinde drst ve aik olan politikamiz baris fikrine dayanir .Milletlerarasi herhangi bir meselemizi baris yoluyla halletmeyi aramak bizim menfaat
  ve anlayisimiza uyan bir yoldur. "
  (1929)

  DIKTATRLK
  " Ben diktatr degilim. Benim kuvvetim oldugunu sylyorlar ; evet bu dogrudur. Benim arzu edip de yapamayacagim hibir sey yoktur. nk, ben zoraki
  ve insafsizca hareket etmek bilmem. Bence diktatr, digerlerini iradesine boyun egdirendir. Ben, kalpleri kirarak degil, kalpleri kazanarak hkmetmek isterim. "
  21. 06. 1935, Gladys Baker'e Verilen Deme.

  DIN
  " ... Bizim dinimiz hibir vakit kadinlarin erkeklerden geri kalmasini talep etmemistir. Allah'in emrettigi sey, Mslman erkegin ve Mslman kadinin
  beraber olarak bilim ve bilgi kazanmasidir "
  31. 01. 1923, Izmir'de Halk ile Konusma.

  " Bizim dinimiz en makul ve tabi bir dindir. Ve ancak bundan dolayidir ki son din olmustur. Bir dinin tabi olabilmesi iin akla, fenne, ilme ve mantiga
  uymasi lazimdir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. "
  31. 1. 1923 Izmir'de Halk ile Konusama.


  " Insanlara feyz ruhu vermis olan dinimiz son dindir. Eksiksiz dindir. nk dinimiz akla mantiga, hakikate tamamen uyuyor ve uygun dsyor. "
  07. 02. 1923, Balikesir'de Halka Konusma.

  " Bizim dinimiz, milletimize degersiz, miskin ve asagi olmayi tavsiye etmez. Aksine Allah da Peygamber de insanlarin ve milletlerin deger ve serefini
  korumalarini emrediyor. "
  5. Subat 1923 Akhisar'da Konusma.

  " Trk milleti daha dindar olmalidir, yani btn sadeligi ile dindar olmalidir demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasil inaniyorsam, bunada yle inaniyorum "
  " Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdaninin emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygi gsteririz. Dsnse ve dsnceye muhalif degiliz. Biz sadece
  din islerini, millet ve devlet isleriyle karistirmamaya alisiyor, kaste ve fiile dayanan bagnaz hareketlerden sakiniyoruz. "
  (1925)

  DINSIZLIK

  "Bence, dinsizim diyen mutlaka dindardir. Insanin dinsiz olmasinin imkni yoktur "
  Dinsiz kimse olmaz. Bu genelleme iinde su din veya bu din demek degildir. Tabiatiyla biz, iine girdigimiz dinin en ok isabetli ve ok olgun oldugunu
  biliyoruz ve imanimiz da vardir "

  02. 02. 1923, Izmir, Trkiye'nin Gelecegi zerine Konusma.

  DONANMA

  " Hudutlarinin mhim ve byk kisimlari deniz olan Trk devletinin donanmasi da mhim ve byk olmasi gerekir. O zaman Trk Cumhuriyeti daha gnl
  rahat ve emin olacaktir. "
  (1924)

  DSMAN
  "Memleketimizde meydana gelen yeni durumun sonularindan yabancilari rkterek Avrupa'da aleyhimize bir fikir akimi ortaya ikarmak isteyenler
  bizim dsmanlarimizdir "
  02. 11. 1922, Le Petit Parisien Muhabirine Bursa'da Verilen Deme .
  " Dsmana merhamet acz ve zaaftir "
  16. 03. 1923, Adana iftileriyle Konusma.
  " Biz kimsenin dsmani degiliz. Yalniz insanligin dsmani olanlarin dsmaniyiz. "
  (1936)  E

  ECNEBI
  (Ecnebi dsmanligi )
  " Ecnebi dsmanligi, noktasina gelince : Su bilinsin ki, biz ecnebilere karsi herhangi dsmanca bir his beslemedigimiz gibi onlarla samimi iliskilerde
  bulunmak arzusundayiz. Trkler btn medeni milletlerin dostlaridir. Ecnebiler memleketimize gelsinler ; bize zarar vermemek, hrriyetlerimize
  glkler ikarmaya alismamak sartiyla burada daima gleryz greceklerdir "
  29. 10. 1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.

  EFENDILER
  " Efendiler ; bu hitap mnasebetiyle ufak bir noktayi tekrar edeyim. " Efendiler " dedigim zaman baska yerde oldugu gibi burada da bunun karsiligi
  Hanimefendiler ve Beyefendilerdir. "
  28. 08. 1925, Inebolu'da Bir Konusma.

  EGEMENLIK
  " Egemenlik kayitsiz sartsiz milletindir. "
  (20.01.1923)


  EGITIM
  " Egitim islerinde mutlaka basarili olmak gereklidir. Bir milletin hakki kurtulusu ancak bu surette olur. "
  (1922)

  " Egitim ve gretimde uygulanacak olan usl, bilgiyi insan iin fazla bir ss, bir zorbalik araci, yahut meden bir zevkten ziyade madd hayata uygun
  olmayi saglayan uygulamali ve kullanilabilir bir ara haline getirmektir "
  01. 03. 1923, T.B.M.M. 4. Toplanma Yilini Aarken.

  EGITIM POLITIKASI
  " Bizim takip edecegimiz siyasetin temeli evvel mevcut cehaleti ortadan kaldirmaktir. Ayrintiya girmekten sakinarak, bu fikrmi birka kelime ile
  aiklamak iin diyebilirim ki, mutlaka btn kylye okumak, yazmak ve vatanini, milletini, dinini, dnyasini tanitacak kadar cograf, tarih, din ve ahlki
  bilgiler vermek ve drt islemi gretmek egitim programimizin ilk hedefidir. "
  01. 03. 1922, T.B.M.M., 3. Toplanma Yilini Aarken.
  " Erkek ve kiz ocuklarimizin, ayni surette btn grenim derecelerindeki gretim ve egitimlerinin uygulamali olmasi mhimdir. Memleket ocuklari, her
  tahsil derecesinde ekonomik hayatta katkili, etkili ve muvaffak olacak surette donatilmalidir. Mill ahlkimiz, meden esaslarla ve her trl fikirlerle artirilmal
  ve takviye olunmalidir. Bu ok nemlidir; zellikle dikkatinizi ekerim. Korkutmaya dayali ahlk, bir fazilet olmadiktan baska gvene de layik degildir. "
  25. 08. 1924, Mualimler Birligi Kongresi yelerine.

  EGITIM PROGRAMI

  " Grlyor ki, en mhim ve en verimli vazifelerimiz egitim isleridir. Egitim islerinde derhal muvaffak olmak lazimdir. Bir milletin gerek kurtulusu, ancak
  bu surette olur. Bu zaferin temini iin hepimizin tekcan ve tekfikir olarak esasli bir program zerinde alismasi lazimdir. Bence bu programin esas noktalari
  ikidir :
  1. Sosyal hayatimizin ihtiyalarina uygun olmasi.
  2. agdas gerekliliklere uygun olmasidir. "
  27. 10. 1922, Bursa, gretmenlere Hitap.

  EKONOMI
  " Hibir meden devlet yoktur ki, ordu ve donanmasindan nce ekonomisini dsnms olmasin. "
  (1924)
  " Ekonomik kalkinma; Trkiye'nin; hr bagimsiz, daima daha kuvvetli, daima daha refahli Trkiye idealinin, bel kemigidir "
  01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dnem, 3. Toplanma Yilini Aarken.

  ENDSTRI
  " Her yeni endstri eseri, muhitine refah ve medeniyet ve btn memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir "
  01. 11. 1936, T.B.M.M., 5. Dnem, 2. Toplanma Yilini Aarken.

  " Endstrilesmek, en byk mill dvalarimiz arasinda yer almaktadir. alismasi ve yasamasi iin ekonomik elemanlari memleketimizde mevcut olan
  byk, kk her esit sanayii kuracagiz ve isletecegiz "
  01. 11. 1937, T.B.M.M., 5. Dnem, 3.Toplanma Yilini Aarken.

  ERMENI MESELESI
  " Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerek ikarlarindan ok dnya kapitalistlerinin ekonomik ikarlarina gre halledilmek istenen mesele,
  Kars Antlasmasiyla en dogru zm seklini buldu. Asirlardan beri dostane yasayan iki aliskan halkin dostluk baglari memnuniyetle tekrar kuruldu. "
  01. 03. 1922, T.B.M.M., 3.Toplanma Yilini Aarken.

  ESIR
  " Trkiye, esir olarak mahvolmaktansa, son nefesine kadar mcadele ve savas vermeye azmetmistir "
  25. 12. 1922, Le Journal Muhabiri Paul Herriot'ya ankaya'da Verilen Beyanat.
  " Milletlerin esareti zerine kurulmus kurumlar her tarafta yikilmaya mahkmdurlar "
  30. 08. 1924, Dumlupinar'da Konusma.

  " Trk esaret kabul etmeyen bir millettir, Trk milleti esir olmamistir "
  14. 10. 1925, Izmir'de Ileri Gelen Memurlarla Bir Konusma.

  EV
  " Trk'e ev ve bark olan her yer sagligin, temizligin, gzelligin, modern kltrn rnegi olacaktir. "
  01. 11. 1935, 5. Dnem, 1. Toplanma Yilini Aarken.

  F
  FIKIR
  " Fikirler, manasiz, mantiksiz safsatalarla dolu olursa, o fikirler hastaliklidir "
  27. 10. 1922, Bursa, gretmenlere.

  FRANSIZ INKILABI
  " Inkilplar iinde en verimli ve en faydali ve en hakli olmak aisindan ve btn insanliga hakimiyete sahip olma fikrini vermek itibariyla fevkalde mhim
  olani budur"
  01. 12. 1921, T.B.M.M.

  " Fransizlar , Byk ihtilli gereklestirmek iin tam bir asir alismislardir "
  19. 01. 1923, Anadolu Ajansi.
  " Fransiz ihtilli btn cihana hrriyet fikrini yaymistir ve bu fikrin hlen esas ve kaynagi bulunmaktadir "
  08. 03. 1928, Le Matin Gazetesi Muhabirine Deme.

  FRANSIZ MEKTEPLERI
  " Fransiz mektepleri, Trk milletine byk hizmetler etmistir. Fakat, bazen yabanci mekteplerinin grev sinirlarini astigini, rollerinden iktiklarini, bilim
  disi propaganda gayeleri takip ettiklerini ve bunun iin halkimizin Trk olmayan unsurlarina dayandiklarini grdk. "
  29. 10. 1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.
  " Fransiz mekteplerinin ogunlugu rahipler ve hemsireler tarafindan idare edilmektedir. Su halde, meslek bir mahiyeti vardir. Bundan dolayi, din bir
  propaganda da bulunduklarindan endise edebiliriz. Bununla birlikte, istiyoruz ki mektepleriniz kalsin. Fakat, Trkiye'de bizim mekteplerimizin bile
  sahip olmadiklari ayricaliga, yabanci mekteplerinin sahip olmasi kabul olamaz "
  29. 10. 1923, Fransiz Muhabiri Maurice Pernot'ya Deme.

Sayfa 1 / 2 12 SonSon

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

u anda 1 kullanc bal inceliyor. (0 ye ve 1 ziyareti)

Gnderim Kurallar

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklentileri gremezsiniz.
 • Mesajn dzenleyemezsin
 •  

Dost Siteler:     Silivri    Szlk    Amatr iirler    ark Szleri    Online Video zle    DivX A    Parlt Dernei    EducLife

Dost niversiteler:    AF ngilizce retmenlii    Dou Akdeniz niversitesi   


Google PageRank Checker