Garnitr Nedir?
Garnitr kelimesi Franszca’dan gelen bir kelime olup ikilerden sonra kokteyli ssleyen tamamlayclardr. Kokteyllerin rengini, tadn, kokusunu gzelletirmek iin ikilerle birlikte kullanlan yardmc malzemelere garnitrler denir.


Garnitr zellikleri
Hazrlanan iecein garnitrlenmesi ve sslenmesi son derece nemlidir. Birok iecein garnitrleri klasiklemitir. Reetede belirtilen ekillerde garnitrlenmeleri gerekir. Sadece gzel grnl olmas iin iecekler kendilerine uymayan maddelerle garnitrlenmemelidir.

Garnitr ve Sslemenin nemi
Garnitrlenmi ve sslenerek hazrlanan ikiler gze daha ho grnr ve zengin bir grnm kazandrr. Genel olarak kk garnitrler (kiraz, zeytin, arpack soan, kk limon ve portakal kabuu gibi) ieceklerin iine konur.


Barda Kullanlan Garnitrler
Barda kullanlan garnitlerin en nemlilerinden biri limondur. Limonun ana vatan talya ve spanya’dr. Daha ok sert ikilerde kullanlr. Bunun sebebi, sert ikilerin acmtrak tadn yumuatmasdr. Barda kullanlan garnitrlerin en ok kullanlanlarndan biri de portakal ve mandalinadr. Bu garnitrlerin taze olarak kullanlmalar tercih sebebidir. Ancak dilimlenmi mandalinann konservesi de bulunmaktadr. Bunlar ssleme iin ok uygundur. Portakal ve mandalina kokteyllere ok ho bir rayiha verir. Ayrca barlarda kokteyl kiraz da ok kullanlan bir garnitrdr. Bardan kenarna konulduu gibi kokteyl kiraz ikinin iine de konulabilir.

Dier nemli garnitrler ise; tuz, karabiber, krmzbiber, sirke, zeytinya, ketap, Worcestershire sos, tabasco, acsso soslar, toz ve pudra ekeri, taze krema ve st, yeil zeytin, konserve arpack soan, ekilmi kahve, kakao, yumurta, ubuk tarn ve karanfil, hindistan cevizi, bitter ikolata, kuruyemiler, meyve sular, konserve eftali, taze meyveler (greyfurt, elma, muz, ilek, zm) domates suyu, salatalk, havu, kp ve tala buz, grenadine, bitterler, eitli kola ve gazozlar, soda, tonik, ie suyu, angostura bitter.


Garnitr Hazrlamada Kullanlacak Aralar ve Kullanm


Parizyen Ka
: Genellikle kavun, karpuz sslemeleri iin kullanlmakla birlikte sert sebzeler de pekala ekillendirilebilir. yi bir tahta gvde, kaliteli bir elik ve przsz bir biim bu kaklarn kalite gstergesidir. Bazen sapn ucunda bir tek metal ksm grlrse de bunlar yerine sapn her iki ucuna da yerletirilmi iki ksml olanlar tercih edilmelidir. kili olanlarn kak ksmlar farkl boylarda yaplr. Parizyen kaklarnn klasik biimi yuvarlak olmakla birlikte oval ulu, hatta trtll oval ulu olanlar da mevcuttur.

ekillendirici Baklar: Ksa sapl keskin veya trtrl azl baklardr. Alp kapanabilen modelleri de vardr.

ekirdek karclar
: Meyvelerin ekirdeklerini karmak iin kullanlan ucu yuvarlak dekor aletidir.

Dier Dekor Baklar
a. Meyve ve sebzelerin kabuklarn soymak iin kullanlan dekor aletidir.
b. Meyveler iin V ulu dekor aletidir.
c. Narenciye kabuundan erit karmak iin dekor aletidir.
d. ekillendirici dekor badr.

a

b

c

dGarnitr ekilleri Ve Kullanmlar


Peel:
Limon, portakal gibi meyvelerin en d kabuklarnn 2-3 cm uzunluunda soyularak kullanlmasdr.

Twist: Twist yarm parmak byklnde kesilmi uzun meyve kabuunun sklmas, Peel edilmi kabuklarn bklp sklarak yal esanslarn bardaktaki ikiye sindirme ilemidir.


Zest
: Kabuklarn sklmas ile elde edilen meyve kabuklarnn yal aromas.Spiral
: Bir meyve kabuunun tamamnn koparlmadan helezyon eklinde soyulma ilemidir.
Tran limon ve portakal dilimleri


C
veya S eklinde kesilen limon ve portakal dilimleri

Garnitr Malzemelerinin Bardaa Yerletirilmesinde Dikkat Edilemesi Gereken Noktalar

Garnitr malzemelerini bardaa yerletirirken ok byk paralar olmamasna dikkat edilir. Bu, misafirin kokteylini daha rahat imesini salar.
Yenebilecek eyler olmal ve kesinlikle hijyenik olmaldr. Mesela kabuklu meyve kullanyorsak mutlaka ok iyi ykanm olmaldr.
Eer alkolsz meyve kokteyli hazrlanacaksa kesinlikle hazr meyve sular kullanlmamaldr. Kokteyl sslemelerinde kullanlan portakal, limon, mandalina, muz, eftali, kays, kiraz, ilek, ananas, kivi gibi meyveler dilimlenmi olarak kp eklinde kesilerek kre yaplarak veya doal halleriyle braklarak kullanlabilir.


Sslemede Kullanlan Dier Garnitr Malzeme eitleri Ve Kullanma Hazrlanmas
Barmenler byk bir emek harcayarak hazrlam olduu kokteyllerinin konuklar tarafndan daha ok beenilmesi iin yenilebilir garnitr malzemelerinin dnda, eitli bardak ssleme malzemeleri kullanrlar. Bu malzemeler; kokteylin tadn, kokusunu deitirmek yerine konuun gz zevkine hitap eden, hazrlanan kokteyllin daha estetik grnmesini salayan eitli ssleme ara gereleridir. (Kk emsiyeler, maytaplar ve benzeri ssler)


Ssleme Malzemelerinin Bardaa Yerletirilmesinde Dikkat Edilecek Noktalar

Ssleme yaplacak kokteylin zellikleri iyi bilinmelidir.
Ssleme, bardan ekil ve boyutuna gre yaplmal, ssleme malzemelerinin kokteylle uyumlu olmasna dikkat edilmelidir.
Ssleme yaplrken renk uyumuna dikkat edilmelidir.
Ssleme malzemelerinin boyutlarna dikkat edilmelidir.
me kamlar misafire dnk olmaldr.
Sslemede arya kalmamaldr.
Ksa boy ssleme malzemeleri bardak kenarna taklan tran limon veya portakal dilimine taklmaldr.